També estem a les xarxes socials

Propostes presentades

Fem un recull ací de les mocions i precs presentades als Plenaris Municipals i algunes de les propostes fetes durant aquesta legislatura.

2020

Març 2020

– PREC PER A IMPLEMENTAR ACTIVITATS CULTURALS INCLUSIVES
Demanàvem que es dissenye per a tots i cadascun dels espais expositius de la ciutat un programa d’activitats per a persones amb alzheimer o altres demències de grau lleu o moderat i per a les persones que les cuiden i que una vegada fet siga convenientment publicitat entre la població d’Alcoi i comarca per tal de poder arribar al màxim nombre de persones possible.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar demanarà activitats culturals específiques per a persones amb Alzheimer
– PREC PER A ESTUDI AMPLIACIÓ DESAMIANTAT
Demanàvem que s’estudien les vies possibles d’identificar els edificis privats que tenen amiant a les seues cobertes o façanes, establint una gradació de perillositat de despreniment i s’estudie també la possibilitat de retirar l’amiant en aquells casos de major risc de despreniment.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– PREC PER AL PROVEÏMENT D’APARCAMENT A RESIDENTS
Demanàvem que s’estudie la manera en com regular el nou aparcament de la Riba i altres aparcaments del centre per a facilitar i prioritzar l’aparcament als veïns i veïnes del centre i també que s’estudien zones d’aparcament als diferents barris amb mecanismes on també es done prioritat al veïnat resident per facilitar l’aparcament.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar demanarà que es reserven places d’aparcaments per als residents
– PREC PER AL PROVEÏMENT APARCAMENT DE BICICLETES ALS CENTRES EDUCATIUS
Demanàvem que s’habiliten zones d’aparcament a les escoles amb capacitat i seguretat suficient per tal de promoure la pràctica d’exercici físic i l’ús de vehicles no contaminants entre la població escolar.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– PREC AMB MESURES DAVANT ELS DESPRENIMENTS AL CARRER ALACANT
Demanàvem que els despreniments que ha patit el formigó projectat es reparen per donar-li major consistència a eixa zona del vessan, que s’estudie el risc de caiguda dels arbres del vessant i s’actue si se’ls considera perillosos amb risc de caiguda i que s’instal·len en el clevill del mur senzilles mesures de control com testimonis d’algeps que permeten avaluar de forma objectiva els possibles moviments d’este clevill.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.

Febrer 2020

PREC PER A MILLORAR LA INFORMACIÓ A A LA CIUTADANIA DAVANT EMERGÈNCIES
Demanàvem que davant la gran probabilitat que ocòrrega un nou problema en l’abastiment d’aigua després d’un període de pluja intensa i continua s’implementara una campanya informativa a tota la ciutadania per a evitar la confusió i incertesa que es va generar al voltant d’aquest succés durant la borrasca Gloria i també que s’estudiaren les vies possibles per avisar a la ciutadania de qualsevol emergència amb la celeritat més gran possible i arribant al màxim volum de població.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– PREC PER A APLICAR MESURES DE CONCILIACIÓ A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI
Demanàvem que s’aplique la mesura de conciliació entre la plantilla de l’Ajuntament d’Alcoi regulada al Decret 42/2019 de 22 de marçon s’aprovà la possibilitat de reduir-se la jornada una hora diària per atendre necessitat de cura sense que això suposara una reducció de sou (art.7) tal com estan fent a altres administracions públiques.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– PREC PER A AMPLIAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL CENTRE
Demanàvem que s’estudiara la manera d’ampliar les mesures incloses en el pla “Estrategia de reactivación socioeconómica para el centro histórico de Alcoy” a una zona més àmplia del centre de la nostra ciutat per a evitar nous problemes en l’estructura urbanística ja que l’àmbit d’actuació d’aquest pla no inclou les zones on hem patit enfonsaments d’edificis.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– ESMENES PER ALS PRESSUPOSTOS 2020
Vam presentar diverses esmenes perquè es crearen o s’ampliaren partides per a la remunicipalització dels serveis públics, el manteniment del Centre Històric, la posada en marxa del pla de lluita contra l’obesitat infantil, la creació d’un observatori de les condicions de vida de la població d’Alcoi, la implementació d’un programa d’activitats extraescolars gratuïtes i inclusives, o la creació d’un centre veïnal per al barri de l’Eixample-Benisaidó.
Les esmenes no van ser acceptades pel Govern.

Gener 2020

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A “XARXA DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME. MAI MÉS”
Demanàvem que l’Ajuntament d’Alcoi s’adherisca a la Xarxa ‘Mai Més’, per a participar conjuntament amb l’Amical de Mauthausen en la tasca de sensibilització i divulgació i prevenció del feixisme, i amb la recerca històrica dels deportats i deportades de la localitat i amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques i especialment amb els Centres de Secundària de la ciutat, definir i realitzar conjuntament un programa d’activitats que faça de la nostra societat una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme
Document complet de la moció.
✅Aprovada amb els vots a favor de PSOE, PP, Compromís, Cs, Podem i Guanyar Alcoi i el vot en contra de Vox.
Notícia relacionada: Guanyar vol que l’Ajuntament ajude a prevenir i combatre el feixisme
PREC SOBRE PRODUCTES DE COMERÇ JUST I ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Demanàvem que les màquines distribuïdores de menjar i begudes ubicades en dependències municipals oferiren productes de comerç just, especialment cafè, així com opcions d’alimentació saludable.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar demana que al govern comence a desenvolupar criteris de compra pública sostenible
PREC PER A PROMOURE MESURES EN CONTRA DE LA PRECARIETAT LABORAL A L’AJUNTAMENT
Demanàvem que s’establira una bossa econòmica per a proveir de remuneració econòmica a les persones que realitzen les pràctiques professionals d’estudis superiors en l’Ajuntament d’Alcoi i també que s’incremente el sou de les persones contractades en el programa Avalem fins a arribar al mateix nivell que els treballadors que fan les seues mateixes funcions a l’Ajuntament.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.

2019

Desembre 2019

– PREC PER A PROMOURE ELS CONTINGUTS FEMINISTES A LES BIBLIOTEQUES
Per millorar la formació sobre feminisme i la visibilització de la figura de les dones demanàvem que en totes les biblioteques de la ciutat s’adeqüe un espai diferenciat on
trobar llibres tant de pensament feminista com de lectures per a totes les edats que
qüestionen els rols i els estereotips patriarcals, que es fera una actualització d’aquestos llibres i que es portara a terme una campanya de difusió d’aquestes lectures.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar proposa promoure la igualtat de gènere a les biblioteques
– PREC PER A IMPLEMENTAR SERVEIS D’ATENCIÓ PER ALS INFANTS ALS ACTES CULTURALS
Demanàvem que s’organitzen serveis d’activitats per a xiquetes i xiquets durant els espectacles que es programen per part de la Regidoria de Cultura.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar demana en el Plenari un servei d’atenció a les xiquetes i xiquets en els espectacles culturals
– PREC PER A INCLOURE UN TIPUS DIFERENCIAT ALS EDIFICIS DE MAJOR VALOR CADASTRAL SEGONS ÚS
Demanàvem posar un tipus diferenciat en l’IBI als immobles que s’ubiquen en el 10% de major valor cadastral i el tipus d’ús que se’n faça, excloent els d’ús residencial.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar continua reclamant una ordenança fiscal més justa amb les persones
– PREC PER A INCLOURE EXEMPCIONS ALS PREUS PÚBLICS A AFECTADES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Demanàvem incloure una exempció en els preus públics per a les persones que siguen víctimes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la
dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi sol·licitarà aplicar rebaixes dels preus públics a les dones víctimes de violència masclista
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar exigeix al govern local que complisca la Llei de Memòria Històrica i retire els símbols de la dictadura


Novembre 2019

– MOCIÓ PER UNA POLÍTICA MUNICIPAL EN CONTRA DEL JOC PATOLÒGIC
Proposàvem una sèrie de mesures en l’àmbit local per lluitar contra el joc patològic que a Alcoi han proliferat en els darrers anys de manera molt acusada. La moció es va modificar abans de la votació per especificar que s’estudiara prèviament la viabilitat de les mesures i s’aplicaren en mesura de les possibilitats.
Document complet de la moció.
✅Aprovada amb els vots a favor de PSOE, PP, Compromís, Cs, Podem i Guanyar Alcoi i el vot en contra de Vox.
Notícia relacionada: Guanyar presentarà una segona proposta per a lluitar contra el joc patològic
– PREC PER A CEDIR ENTRADES DE PROTOCOL A COL·LECTIUS AMB BAIXOS RECURSOS
Demanàvem que les entrades de protocol del Teatre Calderón siguen cedides a col·lectius amb baixos recursos, de la manera que es considere més pertinent en el departament de serveis socials.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar proposa cedir les entrades gratuïtes del teatre Calderón a persones amb menys recursos
– PREC PER A IMPLANTAR MESURES DE SILENCI EN LES ACTIVITATS D’OCI
Demanàvem que es dedicara un temps de silenci (unes hores cada dia, un dia complet..) en fires d’atraccions però també d’altres activitats d’oci que s’oferixen a la ciutat amb llums i sons estridents per a facilitar que les persones que tenen dificultats per a processar estos sons i llums com és el cas de les persones que patixen amb algun grau transtorns de l’espectre autista i en general tots els infants puguen gaudir de les atraccions amb suficient tranquil·litat.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar proposa mesures per a millorar el benestar de tota la ciutadania
– ESMENES A LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ EN L’ORDENANÇA TRIBUTS I PREUS PÚBLICS PER 2020
Les esmenes de Guanyar inclouen bonificacions de l’IAE per a cooperatives, nous emprenedors i empreses que creen ocupació de qualitat.
Document complet de les esmenes
Les esmenes no van ser acceptades amb el vot en contra del PSOE i l’abstenció de la resta de grups
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposta rebaixes de fins al 30% de l’IBI depenent del valor cadastral de l’immoble
– PREC PER A DEMANAR LA INCLUSIÓ DE BONIFICACIÓ A L’IBI A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS
Demanàvem que s’instara al govern central perquè modifique la normativa que emmarca les possibilitats de les entitats locals a bonificar l’Impost de Béns Immobles i que incloga, a més a més de les famílies nombroses, a les famílies monoparentals com a subjecte de bonificació de l’esmentat impost.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
PREC PER A DESENVOLUPAR REGLAMENT SOBRE HABITATGES BUITS
Demanàvem desenvolupar un reglament respecte la consideració, definició i classificació dels habitatges buits per a que siga possible prendre mesures en l’ordenança de tributs i preus públics per al 2021 i no perllongar una situació que perjudica a la ciutat d’Alcoi.
Se’ns va respondre que no es podia aplicar amb les competències municipals perquè no hi ha una normativa de caràcter estatal que regule que és un habitatge buit.
Vam demanar que s’instara a qui tinguera la competència per regular-ho.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar reclama al govern de Toni Francés mesures reals de conciliació per al personal de l’Ajuntament


Octubre 2019

– MOCIÓ PER UNA POLÍTICA INTEGRAL CONTRA L’OBESITAT INFANTIL
Un 28,92% dels xiquets i xiquetes valencians entre 2 i 17 anys pateixen sobrepès o obesitat (Encuesta Nacional de Salud, 2017). Des d’una perspectiva de salut pública i amb l’objectiu de crear una ciutat saludable ara i en el futur cal una política integral en contra de l’obesitat infantil.
Demanàvem que es cree una mesa amb laparticipació d’expertes i experts en el tema i amb professionals dels àmbits implicats en aquesta qüestió (educació, joventut, sanitat, esport…) per tal de poder establir les línies rectores d’una política integral de lluita contra l’obesitat infantil a nivell local i s’establisca un pla d’acció amb mesures concretes i la seua calendarització per tal de poder lluitar contra aquesta lacra entre la població infantil.
Document complet de la moció.
✅Aprovada per unanimitat.
Notícia relacionada: Guanyar proposa un pla integral de lluita contra l’obesitat infantil
– PREC SOBRE L’ACCESSIBILITAT A HABITATGES
Demanàvem que es duga a terme a curt termini un cens de les persones que viuen a habitatges que no tenen suficients mesures d’accessibilitat que limiten la seua vida social i la relació i
participació amb les activitats de la ciutat. La finalitat última d’aquest cens ha de ser la implementació de mesures per tal de pal·liar la situació de soledat d’aquestes persones.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar reclama al govern posar mesures per a solucionar la soledat de la gent més major
– PREC SOBRE POLÍTICA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
Demanàvem que, en el cas que hi hagen vacants en els diferents departaments de l’Ajuntament d’Alcoi, s’establisca un pla i calendari per a la cobertura d’aquests llocs vacants com una mesura per a promoure l’ocupació de qualitat en la ciutat.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi demana al plenari la convocatòria d’oposicions per cobrir llocs vacants i promoure així l’ocupació de qualitat
– PREC SOBRE ELS TALLERS A LES ESCOLES PÚBLIQUES
Incloure en els propers pressuposts una partida específica per a que les xiquetes i xiquets de les escoles que s’hagen acollit a la jornada continua puguen gaudir de tallers educatius després de l’horari de menjador.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi lamenta que el govern local done l’esquena a l’educació pública
– PREGUNTA SOBRE L’ESCOLA DE TEATRE I LA GESTIÓ PÚBLICA
Vam preguntar si tenien un informe avaluatiu de l’Escola de Belles Arts perquè s’ha convertit en un model de gestió per a l’escola municipal de teatre. No en tenen.
I també per què fan gestió pública de l’escola de teatre o del teatre Principal i no del bus o del teatre Calderón. Creiem que el que van dir no responia la nostra pregunta.
Document complet de la pregunta.
– PREGUNTA SOBRE UNA AUDITORIA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’AIGUA
Fora de l’ordre del dia, en precs i preguntes vam preguntar si era convenient després de 20 anys de gestió privada del servei d’aigua potable fer una auditoria. Ens van dir que sí, que està al contracte.
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar Alcoi demana al govern municipal que reclame de Conselleria una solució definitiva al problema de l’Hospital

Setembre 2019

– MOCIÓ PER A L’ANÀLISI DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES ALCOIANES I ALCOIANS
Davant la no sol·licitud de subvencions per part de l’Ajuntament per elaborar un pla d’inclusió i cohesió social per falta de complir els requisits demanàvem que es duga a terme una diagnosi real de les condicions de vida de la població d’Alcoi i s’implemente un sistema d’indicadors sobre les condicions de vida de les alcoianes i alcoians.
Document complet de la moció.
✅Aprovada amb els vots a favor de PSOE, PP, Compromís, Cs, Podem i Guanyar Alcoi i el vot en contra de Vox.
Notícia relacionada: El Govern Municipal no sap com viu la població d’Alcoi
– PREC PER CONVOCAR COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DE L’AIGUA POTABLE
Demanàvem que es convoque de forma imminent una reunió de la Comissió de Seguiment de la Concessió de la Gestió Indirecta del Servei de Proveïment d’Aigua Potable per tal d’aclarir les possibles irregularitats que la Iniciativa per la Gestió Pública de l’Aigua ha assenyalat.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi reclama una reunió urgent de la Comissió de Seguiment de la gestió de l’aigua
– PREC PER A PROVEIR ZONES D’OMBRA EN ELS PARCS INFANTILS
Demanàvem que es condicionen aquestes zones d’ombra als parcs infantils tenint en compte, especialment, les zones de gronxadors i jocs infantils que estan fets de materials que a més a més incrementen la sensació de calor de les criatures.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Ombres als parcs infantils, una proposta radical

Agost 2019

– MOCIÓ PER A IMPLEMENTAR UN PLA D’ACCIÓ PER AL DESAMIANTAT DEL TERME MUNICIPAL
Presentàvem diverses propostes per informar a la ciutadania sobre l’amiant, controlar la manipulació d’aquest, elaborar un cens d’edificis que continguen materials amb amiant i crear un pla d’ajudes per a facilitar l’eliminació d’aquest material perillós dels edificis públics i privats.
Document complet de la moció.
✅Aprovada per unanimitat per tots els grups
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposa un pla d’acció per eliminar l’amiant d’Alcoi
– PREC PER ATENDRE LA PETICIÓ D’ENTITATS LOCALS DAVANT EL CANVI D’HORARI DEL PLENARI
Demanàvem que s’atenguera la petició de diversos col·lectius perquè l’horari dels plenaris es flexibilitzara de tal manera que es procurara la participació ciutadana en totes i cadascuna d’aquelles qüestions que tinguen ressò en la ciutadania.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar Alcoi demana al govern que ature les obres durant les hores centrals del dia en plena onada de calor
Guanyar Alcoi demana al govern municipal que esmene els estatuts de l’Associació de Sant Jordi per impedir la discriminació de gènere
Guanyar Alcoi exigeix al govern mesures per enfortir l’educació pública a la ciutat

Juliol 2019

PREC PER L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL
Demanàvem que realitzara una calendarització per donar forma final al Reglament Orgànic Municipal, el document que regula les normes de funcionament i organització internes de l’Ajuntament i que és obligatori per als ajuntaments de més de 20.000 habitants i que es definira una data d’aprovació definitiva.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi demana que s’aprove definitivament el Reglament Orgànic Municipal
PREC SOBRE EL COMPLIMENT DEL REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Demanàvem que el Govern Municipal complisca el Reglament de Normalització Lingüística i vetlle per la igualtat de totes i tots els ciutadans, protegint l’ús del valencià amb mecanismes i polítiques transversals de promoció lingüística concretes.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.

– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar Alcoi reclama parades a demanda dels autobusos que circulen en horaris nocturns com a prevenció contra assetjament sexual

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies