També estem a les xarxes socials

Propostes presentades

Fem un recull ací de les mocions i precs presentades als Plenaris Municipals i algunes de les propostes fetes al govern durant aquesta legislatura.

2020

Novembre 2020

– PREC PER A L’ESTUDI I MILLORA DE LA VENTILACIÓ A LES AULES
Demanàvem que, davant la publicació d’una guia del CSIC amb recomanacions per a la ventilació en les aules, es facilite aquesta informació als centres educatius, als
treballadors i treballadores dels edificis municipals, s’estudie l’adquisició d’instruments de mesura de CO2 suficients per a poder conèixer quines són les necessitats reals de ventilació de tots els espais dels centres educatius alcoians i dels edificis municipals, s’analitze i s’identifique la possibilitat de comptar amb mecanismes de ventilació forçada eficient i que sobre les mesures anteriors, s’estudie la provisió quan siga necessària de mecanismes de purificació de l’aire amb filtres HEPA.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar demana que s’estudie el grau de ventilació dels espais educatius i municipals
Guanyar torna a reclamar purificadors d’aire en les dependències municipals i centres educatius
– PREC PER A LA MILLORA DE LA INFORMACIÓ DIRECTA A LA CIUTADANIA
Demanàvem que s’estudie la implantació d’un servei de comunicació de l’Ajuntament al qual
puguen subscriure’s voluntàriament les persones que ho vulguen i se’ls faça arribar informacions concretes depenent de les seues preferències i necessitats.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar denuncia que l’Ajuntament d’Alcoi no tinga una via de comunicació moderna
– PREC PER A LA TRANSPARÈNCIA A LES CONTRACTACIONS
Demanàvem la inclusió de clausules-tipus de transparència i open data als contractes de serveis públics, que es revisen els contractes vigents per buscar la manera d’incloure-les i que s’establisquen els mecanismes de control necessaris i sancions pertinents a l’incompliment d’estes clàusules així com la visibilitat d’este compromís.
Document complet del prec.
Acceptat parcialment (no accepten la revisió de contractes vigents)
– PREC PER A LA TRANSPARÈNCIA EN JUNTA DE PORTAVEUS I COMISSIONS INFORMATIVES
Demanàvem que els ordes del dia i les actes de les juntes de portaveus i comissions informatives siguen publicades al web de l’Ajuntament d’Alcoi.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– PREC PER A LA PUBLICACIÓ DE DADES SOBRE CONTAMINACIÓ
Demanàvem que les dades completes i pormenoritzades dels mesuraments de
contaminació al Centre dels que parlava una notícia de l’Ajuntament i la resta de mesures que
s’hagen realitzat o es realitzen en un futur a la resta de la ciutat estiguen disponibles a la ciutadania de forma oberta.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.

Octubre 2020

– PREC PER A LA TRANSPARÈNCIA EN LES AJUDES A ENTITATS
Demanàvem que s’incloga a totes les subvencions i convenis signats amb entitats una clàusula de transparència per a que les entitats beneficiàries acomplisquen amb les mesures de
transparència que indica la llei de transparència valenciana, que se’ls donar suport administratiu i tècnic per assolir esta demanda, que que es controlara el compliment d’esta obligació i s’imposaren sancions a les que no ho acompliren.
Document complet del prec.
Acceptat parcialment (només el primer punt d’inclusió de les clàusules però no el suport, control i sancions)
Notícia relacionada:
Guanyar demana mesures de transparència per a evitar el clientelisme
– PREC PER A LA PARTICIPACIÓ A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Demanàvem que en l’organització definitiva de les activitats extraescolars es tinga en compte la veu de les xiquetes, xiquets i joves i també de les famílies a través d’un projecte participatiu que s’enquadraria perfectament en l’estatut de Ciutat Educadora i de Ciutat Amiga de la Infància com és el cas d’Alcoi.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– PREC PER A SOL·LICITAR UN INFORME SOBRE CONTRACTACIÓ
Demanàvem que, després de diverses negatives a la proposta de l’emissió d’un informe sobre un procés a la contractació de la publicitat institucional que consideràvem que era irregular, l’informe es sol·licitara des d’Alcaldia com se’ns deia que era competència o se’ns donara una alternativa.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– PREC PER A LA PUBLICACIÓ DEL DIAGNÒSTIC D’IMPACTE DE LA COVID-19
Demanàvem que es publique el diagnòstic d’impacte de la Covid-19 a la ciutat al web de l’Ajuntament d’Alcoi amb les seues corresponents actualitzacions i que les dades siguen siguen presentades en formats accessibles per a la seua anàlisi.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– PREC PER A PER A LA PUBLICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL
Demanàvem que es publique la programació completa de la temporada del Teatre Calderón al
web del teatre i l’agenda del web de venda d’entrades, que s’edite d’un catàleg amb la programació completa per a repartiment limitat i que es generen codis QR perquè es puga accedir de forma directa al catàleg de la programació completa.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– PREC PER A A L’ADHESIÓ A LA XARXA CIUTATS LLIURES DE TRÀFIC DE DONES, XIQUETES I XIQUETS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ
Demanàvem que l’Ajuntament d’Alcoi d’adherisca a la Xarxa Ciutats Lliures de Tràfic de Dones,
Xiquetes i Xiquets destinats a la prostitució i s’assenyale la data en el calendari d’accions de l’Ajuntament d’Alcoi per a realitzar accions tant de conscienciació com d’acció per acabar amb
aquest problema.
Document complet del prec.
Acceptat pel govern
– PREC PER A A LA FEMINITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS
Demanàvem que s’eliminen del nostre nomenclàtor la referència a qualsevol vestigi franquista, que un dels carrers substituïts siga dedicat a Isabel Clara-Clara Simó i Monllor, que un dels altres carrers substituïts siga dedicat a les dones represaliades per la dictadura feixista. I que s’instal·le una placa amb el nom de totes elles.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– PREC PER A LA PLANIFICACIÓ D’APARCAMENTS PREFERENTS PER A RESIDENTS AL CENTRE
Demanàvem que s’implanten mesures per a facilitar i prioritzar l’aparcament als veïns i veïnes del Centre el més prompte possible, a ser possible abans de les futures eliminacions de places amb la conversió del Centre en zona per a vianants, per tal de perjudicar com menys possible a les persones residents al Centre que necessiten utilitzar el cotxe als seus desplaçaments.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– PREC PER A AJUDES PER A MASCARETES ALS CENTRES EDUCATIUS
Demanàvem Que el govern municipal implemente una línia d’ajudes per a pal·liar el greuge que el cost de les mascaretes està tenint en l’economia domèstica de moltes famílies alcoianes, especialment ara quan han patit un important sotrac a causa de les condicions de seguretat sanitària imposades per la pandèmia.
Document complet del prec.
Acceptat parcialment

Setembre 2020

– PROPOSTES A L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ
Les propostes s’encaminaven a diverses vies principalment la pacificació de les voreres i calçades amb la proposta de circulació de VMP i bicicletes per la calçada i l’eliminació d’aparcaments damunt de les voreres.
Document complet de les propostes.
Acceptades parcialment pel Govern a excepció de la proposta de moure els aparcaments de vehicles de dos rodes de la vorera a la calçada.
Notícia relacionada:
Guanyar proposa voreres segures per a vianants i calçades pacificades per a afavorir les mobilitats sostenibles
– MOCIÓ PER A LA REGENERACIÓ URBANÍSTICA DEL CENTRE
Demanàvem mesures com la implementació d’ajudes a les persones propietàries perquè puguen escometre les reparacions d’urgència que necessita la consolidació dels edificis amb problemes, la cessió dels immobles a l’Ajuntament en el cas que no es puguen fer càrrec de les reparacions necessàries, l’adequació dels solars siga pels propietaris o per l’Ajuntament mitjançant acords i la posada en marxa del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
Document complet de la moció.
Aprovada amb els vots a favor de PSOE, PP, Compromís, Ciudadanos, Podem i Guanyar Alcoi i l’abstenció de Vox.
Notícia relacionada:
Guanyar denuncia la inoperància del govern local davant de la degradació del centre històric d’Alcoi
– PREC AMB MESURES SOBRE MOBILITAT
Demanàvem que s’habilitara un carril bici a l’eix Alçamora-Alameda-Joan Gil-Albert a l’espai que ocupava el carril bus i que es mantenguera la resta com a espai per a vianants. Que es completara la senyalització de la xarxa de ciclovies tal com indica el Pla de Mobilitat. També que s’instal·laren més aparcabicis a diverses zones de la ciutat i que es valorara la implantació d’un servei de bicicletes electriques públiques.
Document complet del prec.
Acceptat parcialment pel Govern a excepció de la proposta de servei públic de bicicletes.
Notícia relacionada:
Alcoi tindrà un carril bici en l’eix Alçamora-Alameda-Joan Gil-Albert a proposta de Guanyar
– PREC PER A L’ÚS D’ESPAIS PÚBLICS PER PART DELS CENTRES EDUCATIUS
Demanàvem que es realitze un llistat d’espais públics municipals tant a l’aire lliure com
d’interior per a poder posar-los a disposició dels centres educatius d’Alcoi, que s’estudie la possibilitat d’establir un horari pautat per a l’ús d’aquests espais per les escoles però també per altres entitats de la ciutat i que es posen a disposició dels centres educatius un nombre suficient de persones per a ordenar l’entrada i eixida de l’estudiantat.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar demana amb urgència que els espais municipals estiguen a disposició de les escoles per a procurar la seguretat dels xiquets
– PREC PER A RENATURALITZAR LA CIUTAT
Demanàvem que s’estudiara ampliar el nombre d’arbres plantats als nostres carrers i també que s’establira un anell verd al voltant de la ciutat connectant l’actual via verda amb el Molinar i aquest amb el Viaducte seguint el llit del riu Molinar per a acabar connectant amb el llit del riu Riquer i acabar tancant el cercle amb la pròxima connexió programada per davall del pont de Cervantes.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.

Agost 2020

– PROPOSTES PER ALS TRIBUTS, TAXES I PREUS PÚBLICS
Realitzavem diverses propostes al respecte de la redacció del document en valencià, amb llenguatge inclusiu i respectuós amb la diversitat familiar, propostes al respecte de taxes com l’IBI, l’IAE, l’IVTM (impost de circulació), l’ICIO, l’impost de transmissió de terrenys, la taxa de brossa, respecte al frau fiscal i respecte al control democràtic dels pressupostos (i per tant dels tributs, taxes i preus públics). Més informació al document complet.
Document complet amb les propostes
❓A l’espera de resposta
Notícia relacionada:
Guanyar proposa una millor i més justa recaptació d’impostos locals
– PREC AMB MESURES PER A LA TRANSPARÈNCIA EN L’AGENDA INSTITUCIONAL
Demanàvem per una part que a l’agenda dels membres de govern s’indicara quin membre acudix a cada acte i que s’actualitzara l’apartat de les despeses per dietes i desplaçaments. I per una altra part que totes les reunions amb agents socials i privats s’afegisquen a l’agenda i que es valore la possibilitat de publicar els punts que es tracten a les reunions i els punts d’acord als quals s’arribe.
Document complet del prec.
No va ser acceptat completament pel Govern. Es va negar la possibilitat d’afegir a l’agenda reunions amb agents socials i privats i que figurara un ordre del dia.
Notícia relacionada:
Guanyar lamenta l’escàs interès del govern en millorar la seua transparència
– PREC PER A FER MÉS EFECTIU EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ LOCAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Demanàvem que hi haja un lloc al web de l’Ajuntament clarament identificable amb un resum dels recursos al protocol contra la violència de gènere, que s’editaren fulletons i cartells informatius que sintetitzen les principals recomanacions per a dones però també per a la gent que l’envolta quan es pot identificar algun cas de violència de gènere i que s’estudiara la possibilitat de crear un número de telèfon d’assistència 24h per a denúncies de violència de gènere.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar demana que es desenvolupen mesures concretes contra la violència de gènere
– PREC PER A L’ORGANITZACIÓ DE TALLERS DE SEXUALITAT PER A JOVES
Demanàvem que s’organitzen tallers de sexualitat al Centre Cervantes Jove per a diversos grups d’edat als i les joves tenint en compte els col·lectius LGTBIQ+ i també col·lectius amb diversitat funcional.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– PREC PER A CONSTITUIR UNA BOSSA DE DISSENYADORS GRÀFICS
Demanàvem que s’estudiara la possibilitat d’establir un acord marc renovable anualment pel que es constituïsca una bossa de dissenyadores i dissenyadors gràfics per atendre les necessitats de comunicació de l’Ajuntament d’Alcoi, que s’inclogueren recents titulats/des de l’EASD d’Alcoi, que les retribuciions foren adequades a la titulació del dissenyador/a i que estos serveis pugueren adreçar-se i beneficiar-se les entitats socials i cíviques de la ciutat.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar proposa consolidar el nínxol d’ocupació que dóna el disseny però el govern no ho accepta

Juliol 2020

– SOL·LICITUD D’UN PLENARI EXTRAORDINARI SOBRE LA GESTIÓ MUNICIPAL DE LA CRISI AL GERIÀTRIC D’OLIVER
Demanàvem que l’alcalde d’Alcoi informara sobre totes i cadascunes de les gestions realitzades per l’equip de govern davant el brot de Covid-19 al geriàtric d’Oliver i que l’Ajuntament elaborara un protocol d’actuació per gestionar eficientment possibles noves crisis originades per problemes de salut pública.
Document complet de la sol·licitud.
Aprovat per tots els grups
– CREACIÓ COMISSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A ANALITZAR ELS ACONTEIXEMENTS DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA D’OLIVER
Demanàvem que es convoque una comissió extraordinària per part de l’Ajuntament d’Alcoi per tal d’aclarir els fets ocorreguts a la residència DomusVi. Una comissió on es puga donar veu als familiars afectats, però també a les treballadores i treballadors, a la mateixa empresa o als serveis mèdics que van intervindre.
Acceptat per tots els grups
Notícia relacionada:
Guanyar demana una comissió especial per investigar que està passant al geriàtric d’Oliver
– PREC PER AL SUPORT ALS FAMILIARS DE LA RESIDÈNCIA D’OLIVER
Demanàvem que se’ls facilite al col·lectiu de familiars de residents de la residència Domus Vi un lloc municipal per a poder reunir-se i que s’assumisquen els costos monetaris de les possibles accions legals que duguen a terme per protegir els seus drets i els dels seus familiars arran de la gestió de la Covid-19 amb la principal intenció que el fet econòmic no constitueixa cap trava per a aquestes famílies.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar Alcoi demana que l’Ajuntament costege el procés legal dels familiars del geriàtric d’Oliver i els cedisca un local per a les seues activitats
– PREC PER A LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES DE RESPONSABILITAT SOCIAL A LA CONTRACTACIÓ
Demanàvem que l’Ajuntament d’Alcoi incloga clàusules de responsabilitat social segons les recomanacions de la Generalitat Valenciana en tots i cadascun dels contractes  i subvencions. També que la inclusió d’aquestes clàusules s’automatitze per a que no supose una major càrrega i que es faça una campanya de difusió de la importància d’aquesta responsabilitat social.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar demana que l’Ajuntament promoga el treball decent
– PREC PER A LA IGUALTAT EN DIVERSITAT SEXUAL A L’ADMINISTRACIÓ
Demanàvem que tota la documentació administrativa que genere l’Ajuntament d’Alcoi tinga en compte al diversitat sexual i de gènere i que s’incloga a tota la comunicació gràfica de la ciutat la diversitat sexual i de gènere.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar demana accions reals en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+
– PREC SOBRE LA MILLORA D’ACCESSIBILITAT A HABITATGES
Preguntàvem per l’estat del cens que s’havia d’elaborar tal com es va aprovar a l’octubre de 2019 sobre les persones a habitatges sense accessibilitat per tal d’implementar mesures per a pal·liar la situació de soledat d’aquestes persones. Demanàvem que s’inicien els tràmits per a facilitar la rehabilitació d’habitatges i la domotització de llars amb major vulnerabilitat i menor accessibilitat per millorar l’accessibilitat i les possibilitats de permanència de les persones majors en la seua llar millorant al mateix temps les seues condicions de vida.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– PREC PER A LA RETIRADA DE LA PLACA COMMEMORATIVA DE LA VISITA DEL REI EMÈRIT JUAN CARLOS I
Demanàvem que, davant de la denuncia que han fet mitjans de comunicació internacionals sobre la presumpta corrupció del rei emèrit Juan Carlos I i que la Casa Real ha assumit com a vàlida amb el fet de treure-li la seua aportació econòmica anual, així com l’inici de la investigació per part de la Fiscalia del Tribunal Suprem respecte aquests indicis, siga retirada de l’edifici de l’Ajuntament d’Alcoi la placa commemorativa de la visita que realitzà a la ciutat.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar demana retirar la placa de la visita a Alcoi del ciutadà Joan Carles Alfons Víctor Maria de Borbó i Borbó-Dues Sicílies “per higiene democràtica”
– PREC SOBRE LA FORMACIÓ A L’ANTIGA ESCOLA INDUSTRIAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O SENSORIAL
Preguntàvem per l’estat de les reformes d’accessibilitat i demanàvem que mentre no se solucionen els problemes d’accessibilitat a l’edifici de l’antiga Escola Industrial, a les persones amb diversitat funcional o sensorial que sol·liciten matricular-se a qualsevol matèria formativa que allí s’impartisca se’ls facilite una altra alternativa perquè puguen seguir exercint el seu dret a estudiar.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– PREC SOBRE LES AJUDES A VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL I BICICLETES ELÈCTRIQUES
Havent demanat fa anys que s’implantaren ajudes per a l’adquisició de vehicles de mobilitat personal i bicicletes elèctriques, així com kits de conversió, preguntàvem per l’estat de les mateixes i demanàvem que les ajudes que s’implanten a Alcoi foren compatibles amb les ajudes presentades per la Generalitat Valenciana o altres institucions.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar demana realitats i consens en la tasca de reactivació d’Alcoi


Juny 2020

– MOCIÓ PER A PER A L’ACORD DE LA GESTIÓ PÚBLICA DEL SERVEIS BÀSICS
Perquè l’administració local assumisca la gestió pública dels serveis bàsics de la seua competència demanàvem que s’acorde la gestió pública dels serveis d’abastiment d’aigua potable i del transport urbà de viatgers.
Document complet de la moció.
No aprovada amb els vots en contra de PSOE i Cs, les abstencions de PP i Vox i els vots a Favor de Guanyar Alcoi, Podem i Compromís.
Notícia relacionada:
El PSOE al costat de la dreta dient NO a la remunicipalització de l’aigua i el bus
– PREC AMB MESURES EDUCATIVES
Demanàvem crear un recurs continu de suport educatiu per a la comunitat educativa que puga diagnosticar i implementar mesures per a assegurar l’equitat educativa. Un recurs que compte amb personal propi.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada:
Guanyar proposa suport educatiu per a evitar la desigualtat, el PSOE diu no

Maig 2020

– MOCIÓ PER A LA GESTIÓ DIRECTA DEL GERIÀTRIC D’OLIVER
Demanàvem a la Generalitat Valenciana i a l’Ajuntament d’Alcoi el rescat de la residència, d’aquesta i de totes, per assegurar la cura dels nostres majors i per evitar que els recursos públics acaben en les butxaques de grans empreses que converteixen els serveis en negocis.
Document complet de la moció.
✅ Aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís, Podem i Guanyar Alcoi, l’abstenció de Cs i Vox i el vot en contra de PP.
Notícies relacionades:
Guanyar Alcoi demana al Ple que es sol·licite a la Generalitat la gestió directa de la residència d’Oliver
Guanyar Alcoi reclama que la gestió de la residència de l’Hospital civil d’Oliver no torne mai a mans privades
– PREC AMB MESURES PER A AFAVORIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT
Demanàvem que s’indicara a les diferents voreres per on circular per a facilitar guardar la distància de seguretat.
Acceptat pel Govern.
– PREC PER A INFORMAR SOBRE AVANTATGES ECONÒMICS I ECOLÒGICS QUE PRESENTA L’AIGUA PÚBLICA
Demanàvem que l’Ajuntament que inicie com més prompte millor una campanya informativa sobre la seguretat sanitària de l’aigua de l’aixeta i sobre els avantatges econòmics i ecològics que presenta l’aigua pública enfront de l’innecessari consum d’aigua embotellada.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Publica de l’Aigua recomana consumir aigua de l’aixeta en compte d’embotellada
MESURES PER UNS NOUS USOS DELS ESPAIS
– MESURES DE FUNCIONAMENT DE LA MESA DE REESTRUCTURACIÓ
Demanàvem diverses mesures per al funcionament de la Mesa de Reestructuració creada per posar en marxa les estratègies locals contra la crisi derivada de la pandèmia:
– Que estiga oberta a la participació d’agents locals, no només limitada a la participació dels grups municipals.
– Que les seues session foren retransmeses en directe, i gravades per al seu seguiment pel conjunt de la població i la creació d’un fòrum on la ciutadania puga participar directament proposant mesures concretes o traslladant a l’Ajuntament les situacions particulars que requerixquen de l’acció municipal.
– Treballar en una diagnosi completa i acurada del que està passant a la ciutat, de totes les conseqüències que està provocant la Covid-19 a tots els nivells locals.
– La necessitat d’establir ja un calendari i una estructuració clara i eficaç de la feina: Calendaritzar la feina almenys a un mes vista, per a que els participants puguen cercar la informació necessària i també els agents socials amb qui contactar.
Notícia relacionada: Guanyar demana que la Mesa de Reestructuració estiga oberta a la participació d’agents locals i les sessions es retransmitisquen en directe
– CREACIÓ D’UNA BANCA PÚBLICA MUNICIPAL
Demanàvem que es plantege la creació d’una banca pública municipal que puga aportar liquidesa a les xicotetes empreses que hagen patit les conseqüències pel cessament d’activitat de la COVID-19 perquè puguen tornar a la normalitat sense haver de realitzar acomiadaments o tancaments per falta d’esta liquidesa
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposa la creació d’una banca pública municipal
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar Alcoi demana que l’Ajuntament recurrisca el sobreseïment del cas Calderón

Guanyar reclama al govern l’auditoria del servei d’aigua a la qual es va comprometre

Abril 2020

– PROPOSTES PER A L’ENFORTIMENT D’ALCOI COM A CIUTAT EDUCADORA
Demanàvem que que l’Ajuntament dissenyara un pla d’acció en educació per a evitar grans diferències en el rendiment acadèmic dels xiquets després d’aquest temps sense escola. Diverses propostes:
– En col·laboració amb tots els centres educatius i el seu professorat, el Cefire i la Conselleria d’Educació començar a plantejar un pla de seguiment personalitzat en el temps d’estiu, amb activitats proposades segons les necessitats de cada alumne, que tinguen un contingut lúdic també i que puguen rebre una valoració personalitzada per part del professorat en tornar a començar el curs.
– Col·laborar amb les diferents entitats de temps lliure, entitats juvenils, esportives, culturals, escoles d’estiu i per suposat el CJA, per tal de fer també un pla d’estiu on es treballen de manera lúdica les competències educatives i que estiga en relació amb el pla d’estiu personalitzat de cada estudiant.
– Planificar una programació educativa i lúdica de tots i cadascun dels equipaments de la ciutat: biblioteques, piscines, centre d’esports…
– Que cap xiquet, xiqueta o jove es quede sense un temps de lleure educatiu, és a dir, invertir els suficients recursos per a que existeixa aquesta possibilitat per a tots i cadascun dels xiquets, també aquells que tenen menys recursos.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi demana l’enfortiment d’Alcoi com a ciutat educadora
– PROPOSTES DE MESURES PER AL SUPORT DEL SECTOR CULTURAL ALCOIÀ
Una bateria de mesures amb les que donar suport al sector cultural alcoià:
– Fer una diagnosi ràpida de les conseqüències de la pandèmia al sector cultural local, proposant diferents escenaris d’acció segons diferents velocitats de desconfinament.
– Re-agendar tots els espectacles i actes culturals previstos per a aquests mesos de confinament sense que supose la seua anul·lació.
– Cercar la manera per a poder fer una bestreta d’una part del caixet acordat en els espectacles i activitats culturals que no s’han pogut realitzar per la Covid-19, tal i com s’està estudiant a altres localitats.
– Incrementar la despesa dirigida a la compra de llibres per a les biblioteques municipals i les escoles, i fer una bona part d’aquesta compra a través de les llibreries de la ciutat.
– Implementar una partida per a l’adquisició d’obres d’art que incrementen el patrimoni de les alcoianes i alcoians i contribuisquen a fer sobreviure el sector.
– Implementar un servei de préstec a domicili segur per part de les biblioteques municipals.
– Dirigir una partida per a finançar la producció municipal de petits actes culturals en format streaming (lectures de llibres, breus obres de teatre, concerts de petitíssim format, tallers d’art, visites virtuals als tallers dels artistes plàstics…) per als creadors/es culturals locals.
– Establir col·laboració amb les localitats de la mancomunitat per a poder exhibir i finançar aquestes càpsules de cultura.
– Plantejar una campanya de sensibilització i difusió per a procurar uns espais culturals segurs quan siga possible anar eixint del confinament.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposa mesures de suport al sector cultural alcoià
– PROPOSTA D’UN MARKETPLACE LOCAL
La idea principal és crear una plataforma virtual on els comerços puguen exposar els seus productes, on la gent puga comprar-los i posteriorment hi haja un servei logístic que faça arribar estos productes a casa per tal de pal·liar part dels efectes de la crisi per la Covid-19, fomentar la compra de forma segura mitjançant una distribució segura i promoure el comerç local.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposa crear un marketplace local amb un servei de distribució de productes de comerços locals
– PROPOSTA D’UN PLA PER A REIMPULSAR LA CIUTAT
Incidíem en la importància de la informació per a tindre una ciutadania crítica i ben informada, i demostrar el respecte cap a esta ciutadania per part del poder polític. Presentàvem un parell de mesures:

-Habilitar al web de l’Ajuntament d’Alcoi un espai privilegiat i clarament diferenciat on recollir tota la informació necessària en este temps: mesures d’higiene, recomanacions per a passar millor el confinament, ajudes de les diferents administracions públiques. Un lloc específic on la informació fora molt clara i estiguera clarament segmentada segons els teus problemes: si estàs malalt/a, si tens a un familiar malalt/a, si eres autònom, si no pots pagar la hipoteca…
– Que es repense la partida dedicada a campanyes informatives institucionals. Utilitzar bona part d’estos recursos a fer una campanya en els mitjans de comunicació locals per a transmetre tota la informació que està traslladant l’Ajuntament per xarxes socials.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi ha proposat al govern municipal enfortir la informació a la ciutadania
– PROPOSTES PER A PIMES I MITJANES EMPRESES
Propostes a curt termini per millorar la situació econòmica i fiscal de les empreses d’Alcoi, majoritàriament a microempreses i mitjanes empreses:

✅ – Que es faça ja un diagnòstic, encara que siga provisional, dels efectes econòmics i laborals que aquesta crisi està tenint en la nostra ciutat.
– Que s’estudie la possibilitat que l’Ajuntament done préstecs a interessos baixos o fins i tot al 0% d’interés.
– Que es realitzen convenis amb bancs o cooperatives de crèdit per tal que les pimes d’Alcoi puguen accedir a línies de crèdit en condicions favorables i avalades per l’Ajuntament.
– Que s’estudie la possibilitat que comerços que han fet compra d’estoc recent i el tenen aturat puguen ‘hipotecar’ o empenyorar les seues mercaderies a l’Ajuntament durant un temps, per tal de rebre liquidesa.
– Que s’habiliten magatzems municipals per a aquelles empreses que tinguen un estoc sobredimensionat i no puguen emmagatzemar-lo en condicions.
A partir de la finalització del confinament i amb l’obertura de comerços:
✅ – Que l’Ajuntament cree bons per realitzar compres en petits comerços i de proximitat d’Alcoi, amb descomptes dels quals es pot fer càrrec l’administració local.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposa mesures econòmiques a curt termini per fer front a la crisi
– PROPOSTA D’UN PLA PER A REIMPULSAR LA CIUTAT
Consideràvem que la millor manera de superar aquesta crisi sanitària tan prompte com passe és reimpulsar el teixit econòmic i social de la ciutat amb un ambiciós pla en què prenguen part la major part d’agents locals.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposa un pla per reimpulsar la ciutat
– ACCIONS EDUCATIVES PER A REVERTIR EL TEMPS SENSE ESCOLA
Una sèrie de mesures educatives per a que cap xiquet ni xiqueta quede enrere i es garantisca l’accés de tots els alumnes a les propostes dels centres:

– Identificar, amb la col·laboració dels centres educatius, l’alumnat que no ha respost o que ho ha fet de manera insuficient a les comunicacions i tasques del seu professorat.
– Assegurar l’accés real a la comunicació online i per tant proporcionar les eines tecnològiques necessàries per poder seguir les activitats dels centres educatius (ordinadors, wifi, impressores, etc.).
– Implantar un telèfon d’assistència del gabinet psicopedagògic dedicat només als xiquets i xiquetes.
– Planificar en conjunt amb la comunitat educativa un estiu ple d’activitats de lleure educatiu, gratuïtes i inclusives per a xiquetes, xiquets i joves. Amb una importància cabdal de les activitats a l’aire lliure, en el cas que l’estat de la pandèmia així ho permeta. Cal plantejar l’accés universal al lleure, l’esport, l’art, la cultura i el contacte amb la natura. Reconvertir el Viu l’estiu.
– Plantejar-se una manera segura de fer arribar llibres a les cases des de les biblioteques amb préstecs més llargs i flexibles i amb una promoció especial entre els xiquets i xiquetes i joves.
– Convocar una reunió urgent i virtual, si no s’ha fet ja, del Consell Escolar Municipal.
✅ – Plantejar vies per a que les activitats dirigides a les persones majors també estiguen actives i buscar d’ampliar a través de tallers específics.
– I per últim, però no menys important, fer un agraïment públic i unitari per part de la corporació per la tasca que està fent el nostre professorat per tal de donar una certa continuïtat al curs escolar dels nostres xiquets, xiquetes i joves.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposa accions educatives per revertir el temps sense escola

Març 2020

– MESURES PER AL TEIXIT EMPRESARIAL
Mesures presentades al govern:

– Bonificació del 30% de l’IAE d’aquelles activitats comercials que han estat obligades a tancar degut a les restriccions per la crisi del COVID-19 (oci i restauració, agències de viatge, comerç, construcció, etc.).
– Bonificació del 20% de l’IAE d’aquelles activitats comercials que acrediten que la seua facturació s’ha vist reduïda des de l’inici de l’Estat d’alarma en almenys un 50%.
– Agilitzar pagaments pendents en l’administració i acomplir amb el contractes compromesos optant per l’avançament de part del pagament tot i que no es puga executar el contracte, especialment en el cas d’activitats culturals (bandes de música, espectacles…)
– Establir un servei d’informació i de suport als tràmits administratius en col·laboració amb associacions jurídiques i d’assessoria i sindicats a disposició de les pimes, micropimes i empresaris que s’hagen vist afectats per la crisi del Covid-19 amb una baixada de més del 50% dels ingressos.
– Ajuda extraordinària per a les pimes que mantinguen la seua activitat almenys fins a 12 mesos més des del començament de la crisi sanitària, i almenys el 50% de les seues plantilles. Dirigides sobretot a despeses corrents de funcionament.
– Campanya informativa institucional per informar a la ciutadania i ajudar als mitjans de comunicació locals. (Hi ha una partida al pressupost de 160.000€)
– Suspensió del cobrament dels rebuts mentre dure l’estat d’alarma de la taxa d’ocupació de via pública per terrasses però també per mercats de venda no sedentària. I prorratejat de la seua quantia segons el temps que no es puga fer servir.
– Incrementar la partida a la creació de nous comerços i consolidació dels existents (per a poder pagar despeses corrents i d’inversió).
– Un nou servei web d’informació recull tots els recursos econòmics i de suport adreçats especialment a les microempreses, pimes, autònoms i treballadors, els més afectats per les caigudes de facturació durant l’estat d’alarma encara que depenguen d’altres administracions.
Canvis en les llicències
– Estudiar la possibilitat que els negocis de la restauració puguen ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals, atesa la caiguda del consum. 
– Inversió extraordinària per incrementar els fons de les biblioteques de la ciutat. La compra es farà a través de les llibreries d’Alcoi.
MESURES SOCIALS DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19
Mesures presentades al Govern:

– Exonerar del pagament del lloguer a les famílies en habitatges socials.
– No es cobraran les quotes de les diferents escoles municipals i del centre esportiu l’Escorxador i els dies del mes de març en els quals les persones abonades no han pogut gaudir dels serveis, es crearan fórmules per compensar les quotes durant els mesos següents a la reobertura.
– S’establirà una compensació per als títols de transport públic que no s’haguen pogut utilitzar durant el període d’emergència causat pel coronavirus.
– L’Ajuntament, en col·laboració amb els tanatoris d’Alcoi, oferirà la possibilitat de fer un comiat una vegada es supere la situació actual.
– Subvenció en l’IBI per a unitats familiars que hagen patit la pèrdua de llocs de treball durant l’estat d’alarma.
– Fer un recull detallat de tot l’alumnat que té una situació de vulnerabilitat per poder impulsar mesures concretes.
– S’han d’assegurar les eines tecnològiques necessàries per poder seguir les activitats dels centres educatius i accés real (ordinadors, wifi, impressores, etc).
– Establir la via de que l’Ajuntament puga recollir els deures i portar a les cases de les famílies que el centre no haja rebut resposta de que estan fent les tasques assignades.
– Implantar un telèfon d’assistència del gabinet psicopedagògic dedicat només als xiquets i xiquetes.
SOL·LICITUD DE MILLOR INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA PER PART DE CONSELLERIA
Demanàvem que des de l’Ajuntament d’Alcoi se sol·licitara a a la Conselleria de Sanitat que s’informe més acuradament de les dades de contagis i evolució de les persones afectades per coronavirus al nostre departament de salut.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi sol·licita al govern que demane a Conselleria millor informació a la ciutadania
SOL·LICITUD PER A LA MEDICALITZACIÓ DE LA RESIDÈNCIA D’OLIVER
Vam instar al govern local a que demane a Conselleria la completa medicalització de la residència geriàtrica d’Oliver, dotant-la dels recursos materials i humans hospitalaris mentre que dure el confinament i s’estabilitze la terrible situació que està vivint el centre.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi insta al govern local a demanar la medicalització de la residència d’Oliver
– PREC PER A IMPLEMENTAR ACTIVITATS CULTURALS INCLUSIVES
Demanàvem que es dissenye per a tots i cadascun dels espais expositius de la ciutat un programa d’activitats per a persones amb alzheimer o altres demències de grau lleu o moderat i per a les persones que les cuiden i que una vegada fet siga convenientment publicitat entre la població d’Alcoi i comarca per tal de poder arribar al màxim nombre de persones possible.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar demanarà activitats culturals específiques per a persones amb Alzheimer
– PREC PER A ESTUDI AMPLIACIÓ DESAMIANTAT
Demanàvem que s’estudien les vies possibles d’identificar els edificis privats que tenen amiant a les seues cobertes o façanes, establint una gradació de perillositat de despreniment i s’estudie també la possibilitat de retirar l’amiant en aquells casos de major risc de despreniment.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– PREC PER AL PROVEÏMENT D’APARCAMENT A RESIDENTS
Demanàvem que s’estudie la manera en com regular el nou aparcament de la Riba i altres aparcaments del centre per a facilitar i prioritzar l’aparcament als veïns i veïnes del centre i també que s’estudien zones d’aparcament als diferents barris amb mecanismes on també es done prioritat al veïnat resident per facilitar l’aparcament.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar demanarà que es reserven places d’aparcaments per als residents
– PREC PER AL PROVEÏMENT APARCAMENT DE BICICLETES ALS CENTRES EDUCATIUS
Demanàvem que s’habiliten zones d’aparcament a les escoles amb capacitat i seguretat suficient per tal de promoure la pràctica d’exercici físic i l’ús de vehicles no contaminants entre la població escolar.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
– PREC AMB MESURES DAVANT ELS DESPRENIMENTS AL CARRER ALACANT
Demanàvem que els despreniments que ha patit el formigó projectat es reparen per donar-li major consistència a eixa zona del vessan, que s’estudie el risc de caiguda dels arbres del vessant i s’actue si se’ls considera perillosos amb risc de caiguda i que s’instal·len en el clevill del mur senzilles mesures de control com testimonis d’algeps que permeten avaluar de forma objectiva els possibles moviments d’este clevill.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.

Febrer 2020

PREC PER A MILLORAR LA INFORMACIÓ A A LA CIUTADANIA DAVANT EMERGÈNCIES
Demanàvem que davant la gran probabilitat que ocòrrega un nou problema en l’abastiment d’aigua després d’un període de pluja intensa i continua s’implementara una campanya informativa a tota la ciutadania per a evitar la confusió i incertesa que es va generar al voltant d’aquest succés durant la borrasca Gloria i també que s’estudiaren les vies possibles per avisar a la ciutadania de qualsevol emergència amb la celeritat més gran possible i arribant al màxim volum de població.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– PREC PER A APLICAR MESURES DE CONCILIACIÓ A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI
Demanàvem que s’aplique la mesura de conciliació entre la plantilla de l’Ajuntament d’Alcoi regulada al Decret 42/2019 de 22 de marçon s’aprovà la possibilitat de reduir-se la jornada una hora diària per atendre necessitat de cura sense que això suposara una reducció de sou (art.7) tal com estan fent a altres administracions públiques.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– PREC PER A AMPLIAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL CENTRE
Demanàvem que s’estudiara la manera d’ampliar les mesures incloses en el pla “Estrategia de reactivación socioeconómica para el centro histórico de Alcoy” a una zona més àmplia del centre de la nostra ciutat per a evitar nous problemes en l’estructura urbanística ja que l’àmbit d’actuació d’aquest pla no inclou les zones on hem patit enfonsaments d’edificis.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– ESMENES PER ALS PRESSUPOSTOS 2020
Vam presentar diverses esmenes perquè es crearen o s’ampliaren partides per a la remunicipalització dels serveis públics, el manteniment del Centre Històric, la posada en marxa del pla de lluita contra l’obesitat infantil, la creació d’un observatori de les condicions de vida de la població d’Alcoi, la implementació d’un programa d’activitats extraescolars gratuïtes i inclusives, o la creació d’un centre veïnal per al barri de l’Eixample-Benisaidó.
Les esmenes no van ser acceptades pel Govern.

Gener 2020

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A “XARXA DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME. MAI MÉS”
Demanàvem que l’Ajuntament d’Alcoi s’adherisca a la Xarxa ‘Mai Més’, per a participar conjuntament amb l’Amical de Mauthausen en la tasca de sensibilització i divulgació i prevenció del feixisme, i amb la recerca històrica dels deportats i deportades de la localitat i amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques i especialment amb els Centres de Secundària de la ciutat, definir i realitzar conjuntament un programa d’activitats que faça de la nostra societat una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme
Document complet de la moció.
✅ Aprovada amb els vots a favor de PSOE, PP, Compromís, Cs, Podem i Guanyar Alcoi i el vot en contra de Vox.
Notícia relacionada: Guanyar vol que l’Ajuntament ajude a prevenir i combatre el feixisme
PREC SOBRE PRODUCTES DE COMERÇ JUST I ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Demanàvem que les màquines distribuïdores de menjar i begudes ubicades en dependències municipals oferiren productes de comerç just, especialment cafè, així com opcions d’alimentació saludable.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar demana que al govern comence a desenvolupar criteris de compra pública sostenible
PREC PER A PROMOURE MESURES EN CONTRA DE LA PRECARIETAT LABORAL A L’AJUNTAMENT
Demanàvem que s’establira una bossa econòmica per a proveir de remuneració econòmica a les persones que realitzen les pràctiques professionals d’estudis superiors en l’Ajuntament d’Alcoi i també que s’incremente el sou de les persones contractades en el programa Avalem fins a arribar al mateix nivell que els treballadors que fan les seues mateixes funcions a l’Ajuntament.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.

2019

Desembre 2019

– PREC PER A PROMOURE ELS CONTINGUTS FEMINISTES A LES BIBLIOTEQUES
Per millorar la formació sobre feminisme i la visibilització de la figura de les dones demanàvem que en totes les biblioteques de la ciutat s’adeqüe un espai diferenciat on
trobar llibres tant de pensament feminista com de lectures per a totes les edats que
qüestionen els rols i els estereotips patriarcals, que es fera una actualització d’aquestos llibres i que es portara a terme una campanya de difusió d’aquestes lectures.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar proposa promoure la igualtat de gènere a les biblioteques
– PREC PER A IMPLEMENTAR SERVEIS D’ATENCIÓ PER ALS INFANTS ALS ACTES CULTURALS
Demanàvem que s’organitzen serveis d’activitats per a xiquetes i xiquets durant els espectacles que es programen per part de la Regidoria de Cultura.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar demana en el Plenari un servei d’atenció a les xiquetes i xiquets en els espectacles culturals
– PREC PER A INCLOURE UN TIPUS DIFERENCIAT ALS EDIFICIS DE MAJOR VALOR CADASTRAL SEGONS ÚS
Demanàvem posar un tipus diferenciat en l’IBI als immobles que s’ubiquen en el 10% de major valor cadastral i el tipus d’ús que se’n faça, excloent els d’ús residencial.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar continua reclamant una ordenança fiscal més justa amb les persones
– PREC PER A INCLOURE EXEMPCIONS ALS PREUS PÚBLICS A AFECTADES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Demanàvem incloure una exempció en els preus públics per a les persones que siguen víctimes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la
dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi sol·licitarà aplicar rebaixes dels preus públics a les dones víctimes de violència masclista
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar exigeix al govern local que complisca la Llei de Memòria Històrica i retire els símbols de la dictadura


Novembre 2019

– MOCIÓ PER UNA POLÍTICA MUNICIPAL EN CONTRA DEL JOC PATOLÒGIC
Proposàvem una sèrie de mesures en l’àmbit local per lluitar contra el joc patològic que a Alcoi han proliferat en els darrers anys de manera molt acusada. La moció es va modificar abans de la votació per especificar que s’estudiara prèviament la viabilitat de les mesures i s’aplicaren en mesura de les possibilitats.
Document complet de la moció.
✅ Aprovada amb els vots a favor de PSOE, PP, Compromís, Cs, Podem i Guanyar Alcoi i el vot en contra de Vox.
Notícia relacionada: Guanyar presentarà una segona proposta per a lluitar contra el joc patològic
– PREC PER A CEDIR ENTRADES DE PROTOCOL A COL·LECTIUS AMB BAIXOS RECURSOS
Demanàvem que les entrades de protocol del Teatre Calderón siguen cedides a col·lectius amb baixos recursos, de la manera que es considere més pertinent en el departament de serveis socials.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar proposa cedir les entrades gratuïtes del teatre Calderón a persones amb menys recursos
– PREC PER A IMPLANTAR MESURES DE SILENCI EN LES ACTIVITATS D’OCI
Demanàvem que es dedicara un temps de silenci (unes hores cada dia, un dia complet..) en fires d’atraccions però també d’altres activitats d’oci que s’oferixen a la ciutat amb llums i sons estridents per a facilitar que les persones que tenen dificultats per a processar estos sons i llums com és el cas de les persones que patixen amb algun grau transtorns de l’espectre autista i en general tots els infants puguen gaudir de les atraccions amb suficient tranquil·litat.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar proposa mesures per a millorar el benestar de tota la ciutadania
– ESMENES A LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ EN L’ORDENANÇA TRIBUTS I PREUS PÚBLICS PER 2020
Les esmenes de Guanyar inclouen bonificacions de l’IAE per a cooperatives, nous emprenedors i empreses que creen ocupació de qualitat.
Document complet de les esmenes
Les esmenes no van ser acceptades amb el vot en contra del PSOE i l’abstenció de la resta de grups
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposta rebaixes de fins al 30% de l’IBI depenent del valor cadastral de l’immoble
– PREC PER A DEMANAR LA INCLUSIÓ DE BONIFICACIÓ A L’IBI A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS
Demanàvem que s’instara al govern central perquè modifique la normativa que emmarca les possibilitats de les entitats locals a bonificar l’Impost de Béns Immobles i que incloga, a més a més de les famílies nombroses, a les famílies monoparentals com a subjecte de bonificació de l’esmentat impost.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
PREC PER A DESENVOLUPAR REGLAMENT SOBRE HABITATGES BUITS
Demanàvem desenvolupar un reglament respecte la consideració, definició i classificació dels habitatges buits per a que siga possible prendre mesures en l’ordenança de tributs i preus públics per al 2021 i no perllongar una situació que perjudica a la ciutat d’Alcoi.
Se’ns va respondre que no es podia aplicar amb les competències municipals perquè no hi ha una normativa de caràcter estatal que regule que és un habitatge buit.
Vam demanar que s’instara a qui tinguera la competència per regular-ho.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar reclama al govern de Toni Francés mesures reals de conciliació per al personal de l’Ajuntament


Octubre 2019

– MOCIÓ PER UNA POLÍTICA INTEGRAL CONTRA L’OBESITAT INFANTIL
Un 28,92% dels xiquets i xiquetes valencians entre 2 i 17 anys pateixen sobrepès o obesitat (Encuesta Nacional de Salud, 2017). Des d’una perspectiva de salut pública i amb l’objectiu de crear una ciutat saludable ara i en el futur cal una política integral en contra de l’obesitat infantil.
Demanàvem que es cree una mesa amb laparticipació d’expertes i experts en el tema i amb professionals dels àmbits implicats en aquesta qüestió (educació, joventut, sanitat, esport…) per tal de poder establir les línies rectores d’una política integral de lluita contra l’obesitat infantil a nivell local i s’establisca un pla d’acció amb mesures concretes i la seua calendarització per tal de poder lluitar contra aquesta lacra entre la població infantil.
Document complet de la moció.
✅ Aprovada per unanimitat.
Notícia relacionada: Guanyar proposa un pla integral de lluita contra l’obesitat infantil
– PREC SOBRE L’ACCESSIBILITAT A HABITATGES
Demanàvem que es duga a terme a curt termini un cens de les persones que viuen a habitatges que no tenen suficients mesures d’accessibilitat que limiten la seua vida social i la relació i
participació amb les activitats de la ciutat. La finalitat última d’aquest cens ha de ser la implementació de mesures per tal de pal·liar la situació de soledat d’aquestes persones.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar reclama al govern posar mesures per a solucionar la soledat de la gent més major
– PREC SOBRE POLÍTICA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
Demanàvem que, en el cas que hi hagen vacants en els diferents departaments de l’Ajuntament d’Alcoi, s’establisca un pla i calendari per a la cobertura d’aquests llocs vacants com una mesura per a promoure l’ocupació de qualitat en la ciutat.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi demana al plenari la convocatòria d’oposicions per cobrir llocs vacants i promoure així l’ocupació de qualitat
– PREC SOBRE ELS TALLERS A LES ESCOLES PÚBLIQUES
Incloure en els propers pressuposts una partida específica per a que les xiquetes i xiquets de les escoles que s’hagen acollit a la jornada continua puguen gaudir de tallers educatius després de l’horari de menjador.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi lamenta que el govern local done l’esquena a l’educació pública
– PREGUNTA SOBRE L’ESCOLA DE TEATRE I LA GESTIÓ PÚBLICA
Vam preguntar si tenien un informe avaluatiu de l’Escola de Belles Arts perquè s’ha convertit en un model de gestió per a l’escola municipal de teatre. No en tenen.
I també per què fan gestió pública de l’escola de teatre o del teatre Principal i no del bus o del teatre Calderón. Creiem que el que van dir no responia la nostra pregunta.
Document complet de la pregunta.
– PREGUNTA SOBRE UNA AUDITORIA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’AIGUA
Fora de l’ordre del dia, en precs i preguntes vam preguntar si era convenient després de 20 anys de gestió privada del servei d’aigua potable fer una auditoria. Ens van dir que sí, que està al contracte.
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar Alcoi demana al govern municipal que reclame de Conselleria una solució definitiva al problema de l’Hospital

Setembre 2019

– MOCIÓ PER A L’ANÀLISI DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES ALCOIANES I ALCOIANS
Davant la no sol·licitud de subvencions per part de l’Ajuntament per elaborar un pla d’inclusió i cohesió social per falta de complir els requisits demanàvem que es duga a terme una diagnosi real de les condicions de vida de la població d’Alcoi i s’implemente un sistema d’indicadors sobre les condicions de vida de les alcoianes i alcoians.
Document complet de la moció.
✅ Aprovada amb els vots a favor de PSOE, PP, Compromís, Cs, Podem i Guanyar Alcoi i el vot en contra de Vox.
Notícia relacionada: El Govern Municipal no sap com viu la població d’Alcoi
– PREC PER CONVOCAR COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DE L’AIGUA POTABLE
Demanàvem que es convoque de forma imminent una reunió de la Comissió de Seguiment de la Concessió de la Gestió Indirecta del Servei de Proveïment d’Aigua Potable per tal d’aclarir les possibles irregularitats que la Iniciativa per la Gestió Pública de l’Aigua ha assenyalat.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi reclama una reunió urgent de la Comissió de Seguiment de la gestió de l’aigua
– PREC PER A PROVEIR ZONES D’OMBRA EN ELS PARCS INFANTILS
Demanàvem que es condicionen aquestes zones d’ombra als parcs infantils tenint en compte, especialment, les zones de gronxadors i jocs infantils que estan fets de materials que a més a més incrementen la sensació de calor de les criatures.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Ombres als parcs infantils, una proposta radical

Agost 2019

– MOCIÓ PER A IMPLEMENTAR UN PLA D’ACCIÓ PER AL DESAMIANTAT DEL TERME MUNICIPAL
Presentàvem diverses propostes per informar a la ciutadania sobre l’amiant, controlar la manipulació d’aquest, elaborar un cens d’edificis que continguen materials amb amiant i crear un pla d’ajudes per a facilitar l’eliminació d’aquest material perillós dels edificis públics i privats.
Document complet de la moció.
✅ Aprovada per unanimitat per tots els grups
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi proposa un pla d’acció per eliminar l’amiant d’Alcoi
– PREC PER ATENDRE LA PETICIÓ D’ENTITATS LOCALS DAVANT EL CANVI D’HORARI DEL PLENARI
Demanàvem que s’atenguera la petició de diversos col·lectius perquè l’horari dels plenaris es flexibilitzara de tal manera que es procurara la participació ciutadana en totes i cadascuna d’aquelles qüestions que tinguen ressò en la ciutadania.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar Alcoi demana al govern que ature les obres durant les hores centrals del dia en plena onada de calor
Guanyar Alcoi demana al govern municipal que esmene els estatuts de l’Associació de Sant Jordi per impedir la discriminació de gènere
Guanyar Alcoi exigeix al govern mesures per enfortir l’educació pública a la ciutat

Juliol 2019

PREC PER L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL
Demanàvem que realitzara una calendarització per donar forma final al Reglament Orgànic Municipal, el document que regula les normes de funcionament i organització internes de l’Ajuntament i que és obligatori per als ajuntaments de més de 20.000 habitants i que es definira una data d’aprovació definitiva.
Document complet del prec.
No va ser acceptat pel Govern.
Notícia relacionada: Guanyar Alcoi demana que s’aprove definitivament el Reglament Orgànic Municipal
PREC SOBRE EL COMPLIMENT DEL REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Demanàvem que el Govern Municipal complisca el Reglament de Normalització Lingüística i vetlle per la igualtat de totes i tots els ciutadans, protegint l’ús del valencià amb mecanismes i polítiques transversals de promoció lingüística concretes.
Document complet del prec.
Acceptat pel Govern.

– ALTRES PROPOSTES:
Guanyar Alcoi reclama parades a demanda dels autobusos que circulen en horaris nocturns com a prevenció contra assetjament sexual

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies