També estem a les xarxes socials

Principis

Principis i compromisos per a iniciar un nou camí

Els ciutadans/es d’Alcoi estimem el nostre poble. Estem orgullosos del seu esperit acollidor, obert i solidari, la vitalitat i el caràcter reivindicatiu de la seva gent. Al temps, però, ens preocupa els efectes que sobre la nostra ciutat i la seua gent provoca la crisi sistèmica que patim.

En el marc genèric de crisi global, la nostra ciutat ha estat especialment perjudicada per la seua pròpia característica i essència de ciutat històricament industrial. La reconversió del sistema econòmic, de productiu a financer, de la creació de riquesa basada en la fabricació de béns de consum a la creació de la riquesa basada en operacions financeres especulatives, ha tingut a Alcoi unes conseqüències devastadores.

L’activitat fabril manufacturera que ha donat treball a generacions d’alcoians/es al llarg de la nostra història, s’ha desmantellat quasi per complet i l’atur s’ha disparat fins a nivells insostenibles. La ciutat perd habitants de manera accelerada. Alcoi està per damunt de la mitja estatal pel que fa a treballadors i treballadores desocupats de llarga durada. Els nostres joves emigren perquè la ciutat no dóna les suficients possibilitats d’activitat laboral i sostén econòmic. Els impactes de l’estafa de les polítiques neoliberals sobre la majoria social de la nostra ciutat són duríssims.

Com a conseqüència de tot això, la quantitat de famílies amb perill d’exclusió social augmenta. S’incrementen els desnonaments, les dificultats econòmiques per fer front al pagament de les necessitats bàsiques com l’aigua i la llum, i fins i tot dels aliments. Milers de famílies no tenen prestacions de dependència. Malgrat l’augment de les partides en serveis socials de l’Ajuntament i de la tasca d’organitzacions solidàries, les necessitats van creixent. Creix la desigualtat i la precarietat, la vulneració de drets conquerits amb esforç, i la desconfiança dels ciutadans/es en les seues institucions com a instruments útils per capgirar la situació.

En aquest marc cal un projecte col·lectiu il·lusionant. Necessitem iniciar un procés que implique molta gent i que ens permeta treballar a partir d’objectius concrets. Aquest procés no pot començar amb un programa de govern de la ciutat tancat. Les propostes per transformar la ciutat s’han d’elaborar de manera col·lectiva. A partir d’iniciatives ja existents, però també d’altres que haurem d’anar construint amb les millors veus del conjunt dels diferents moviments socials, amb tècnics i treballadors/es de diferents sectors, amb gent organitzada, i amb la contribució del conjunt de la ciutadania.

El subjecte del canvi a què aspirem és la gent activa que comparteix valors d’igualtat i solidaritat, de voluntat de fer possible tots els projectes de vida. Volem construir un nou Alcoi. Volem canviar radicalment la vella política i la forma de fer política. Una ciutat amb poder popular, en mans de la gent. Amb una nova política de la quotidianitat, radicalment democràtica, transparent i amb una ciutadania compromesa i participativa. Tenim el gran repte de guanyar la ciutat construint-la des de baix, amb una alternativa que articule aspiracions diverses i convoque a totes les il·lusions amb un relat compartit que el dote de sentit col·lectiu. Un projecte escrit per la ciutadania. Un espai d’entesa programàtica.

Tenim molt clar, en tot cas, quins són alguns dels principis i compromisos bàsics que guien aquest projecte guanyador.

1.- Guanyar per garantir drets bàsics i una vida digna a tothom

Enfront de l’augment de cada cop més persones que no poden satisfer les seues necessitats bàsiques més elementals, l’Ajuntament ha d’emprar totes les seues competències i recursos per posar fi a aquesta situació. Conscients que en polítiques de sanitat, educació i habitatges –que són els tres pilars bàsics d’una societat digna-, tant les competències com els recursos dels ajuntaments són, ara per ara, mínims; cal executar una acció més dinàmica i decidida per reclamar de les administracions que tenen realment les competències en aquests camps una major resolució dels problemes. L’oposició radical a les polítiques de retallades imposades pels governs de la Generalitat han de ser una senya d’identitat del govern de la ciutat. L’Ajuntament ha d’apostar per un benestar de proximitat, amb polítiques que actuen contra els factors d’exclusió social, que atenguen els col·lectius socialment vulnerables i que promoguen l’autonomia personal. Tots els habitants d’Alcoi han de gaudir d’una renda mínima, d’alimentació adequada i d’un subministrament suficient d’aigua, llum i gas.

Per una atenció sanitària de qualitat. Tothom ha de gaudir d’una atenció sanitària pública i gratuïta de qualitat. Cap persona pot ser exclosa de l’atenció sanitària. De la salut pública depén la salut de totes i tots. Volem una sanitat més humana, justa i personalitzada, orientada a les necessitats reals de les persones i no a la medicalització injustificada. Vetllar per exigir aquest objectiu ha de ser una pràctica constant de l’Ajuntament. En definitiva, executar les reivindicacions de la “Marea Blanca”.

Per una educació pública de qualitat. Assistim impotents a un desmantellament progressiu de l’ensenyament públic. S’ha reduint el professorat i el nombre d’auxiliars i vetlladors d’alumnes amb necessitats educatives especials. Les baixes es cobreixen tard i malament i ha crescut la ràtio d’alumnes per aula. Les condicions educatives públiques s’han deteriorat. Especial menció mereix la situació d’inversió i menyspreu que està patint la nostra llengua i cultures pròpies a l’àmbit docent. L’Ajuntament ha de ser bel·ligerant per exigir de la Generalitat que s’incrementen els recursos humans i econòmics per a l’escola pública i que es corregisca el tracte de favor que hui es dona a l’educació concertada. En definitiva, executar les reivindicacions de la “Marea Verda”.

Per un habitatge digne. No hi ha existència digna sense habitatge digne. Volem una política municipal que prioritze l’habitatge social, de lloguer, cooperatiu o en cessió d’ús. Volem exigir de les entitats financeres i grans propietaris que disposen els seus habitatges buits per a que l’Ajuntament convinga amb ells fórmules socials d’ocupació d’aquests habitatges. En definitiva, executar les reivindicacions de la PAH.

2.- Guanyar per impulsar una economia amb justícia social i respectuosa amb el medi ambient
Garantir drets i una vida digna per a tothom és impossible si no transformem l’actual model econòmic i productiu. Volem revertir la situació actual i promoure una economia social i sostenible al servei de les generacions presents i de les què vindran. La transició cap a una nova economia exigeix noves formes de treballar, de produir, de consumir, de distribuir i de viure en comunitat. Aquesta transició ha de ser vista com una oportunitat de desenvolupament i no com un obstacle.
La rehabilitació d’habitatges, la recuperació del patrimoni industrial i la seua posada en valor, la construcció amb criteris d’eficiència energètica, l’agricultura urbana, els serveis de cura, atenció i suport a la dependència, a la gent gran i a la infància, la potenciació del turisme d’interior alternatiu, el foment d’activitats culturals, la protecció de l’entorn natural, el manteniment i conservació dels espais públics i del patrimoni urbà…, poden ser fonts d’ocupació digna i de vida saludable per a tothom.
Volem un Ajuntament que incorpore criteris socials, ambientals i de qualitat tant en la construcció com en les compres públiques. Volem avançar cap a la municipalització del servei d’aigua i el transport públic d’autobusos. Volem protegir el comerç de proximitat, impulsar l’emprenedoria social i reforçar el teixit cooperatiu com a element d’identitat de la nostra ciutat i com a manera de generar llocs de treball sostenibles.

3.- Guanyar per democratitzar l’Ajuntament i decidir la ciutat què volem

Res del que ens proposem es podrà fer si no canviem les regles de joc. És fonamental un Ajuntament eficaç, operatiu i àgil. Hem d’aconseguir que les institucions responguen a la voluntat de la població i no als interessos dels poders econòmics. Cal treballar amb les portes obertes. Cal reestructurar l’entramat burocràtic municipal per a posar-lo a disposició de la màxima participació ciutadana. L’administració local, la més propera a la ciutadania, no pot caminar com un elefant. S’ha de reestructurar el funcionament orgànic de l’Ajuntament per a ser àgils i operatius.

Els empleats públics han de treballar amb les millors condicions laborals, i ho han de fer des del compromís i l’exemple al servei de la ciutadania. Cal eliminar vicis adquirits de les formes de treball anquilosades del passat i modernitzar instruments i actituds que responguen a les necessitats actuals.

L’exemplaritat dels càrrecs electes és base imprescindible per a recuperar la confiança a les institucions. La transparència, el control i l’exigència de reclamar permanentment l’estat d’execució dels compromisos presos amb la ciutadania, és imprescindible en aquest projecte. S’ha d’incentivar una creixent participació ciutadana i servir-se d’instruments de consulta popular davant els temes que impliquen al conjunt dels ciutadans/es. Tota persona que esdevé representant ha de ser controlada i sotmesa a límits. En cas contrari, queda massa exposada a la pressió dels poders fàctics i es pot corrompre amb més facilitat.

4.- Guanyar per assumir un compromís ètic amb la ciutadania

En el passat, la gestió irresponsable de governs dòcils i servils a les pressions dels poders econòmics ens han dut a un present econòmicament hipotecat. Per a rescatar la ciutat de la present situació cal un canvi substancial en la manera de fer política. Volem que qui aspira a representar-nos a les institucions assumeixca un compromís ètic vinculant en l’exercici del càrrec. Aquest contracte entre la ciutadania i els representants ha de servir per apropar la política a la gent i recuperar-ne el sentit més noble.

S’han d’establir limitacions de sous i mandats. Els representant de la sobirania popular han de rebre una retribució econòmica adequada al seu treball i a la seva responsabilitat, però no poden gaudir de privilegis innecessaris. Coneixedors que aquestes propostes sols tindran marc legal i si es canvia l’actual Llei Electoral en aquesta orientació, el que pretenem és que siga el nostre compromís col·lectiu propi amb el que ens dotarem arribat el cas.
Per evitar la professionalització de la política i per facilitar la implicació de gent diversa en les tasques institucionals, és convenient establir límits temporals de dos mandats per a tots els càrrecs. S’ha d’impedir també l’acumulació innecessària de càrrecs i funcions. Aquesta mesura és essencial per impedir la concentració de poder en poques mans i garantir la màxima dedicació dels representants a la funció pública.
Els representant electes han d’aclarir comptes davant de la ciutadania i assegurar la transparència de la seua gestió pública. La publicació de l’agenda de treball dels regidors en la web de l’Ajuntament és un bon mecanisme de seguiment per part de la ciutadania.
Tot càrrec electe que abandone la funció pública ha de poder reprendre la seua vida professional en les millors condicions possibles i en igualtat amb la resta de la ciutadania. Tanmateix, cal erradicar les portes giratòries a l’àmbit municipal.

Per tot això, i més, impulsem aquesta Plataforma ciutadana. Per construir un programa de confluència amb vocació guanyadora, de majories. I fem un crida a la ciutadania perquè done suport i participe activament en aquest projecte il·lusionant de millorar Alcoi per ser referent de ciutat treballadora, activa i avantguardista.

Si comparteixes aquests PRINCIPIS, no ho dubtes, uneix-te a Guanyem Alcoi i creem junts un projecte il·lusionant i de futur.

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies