També estem a les xarxes socials
 
AL·LEGACIONS AL PLA GENERAL ESTRUCTURAL (PGE)

El Grup Municipal Guanyar Alcoi va presentar el 5 de gener de 2017, les al·legacions al Pla General Estructural (PGE) -document que regularà a grans trets el futur urbà d’Alcoi- i que conté 53 al·legacions.

Aquestes al·legacions se centren en tres eixos fonamentals: 1) la recuperació i revitalització d’espais degradats com el Centre; 2) en fomentar la participació i l’empoderament ciutadà de cara a la segona part del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), el Pla detallat; 3) i per últim tractar de consolidar a Alcoi el model de la ciutat compacta enfront d’un creixement desmesurat i sobredimensionat que presenta i defensa el Govern del PSOE.

Aquestes al·legacions han sigut treballades, fonamentalment, per la Comissió d’Urbanisme de Guanyar Alcoi que compta amb professionals i persones interessades en aquest àmbit i que continuarà aportant idees, propostes i un discurs qualificat fins a la finalització del PGOU.

Si estàs interessat en formar part, pots contactar amb nosaltres a través de correu electrònic: info@guanyaralcoi.com

Pots consular el document complet al següent enllaç: Al·legacions al PGE.pdf

O, si prefereixes, pots consultar les al·legacions, separades per temes, en aquest índex:

1. CONSIDERACIONS

2. AL·LEGACIONS

  • DE CARÀCTER CONCEPTUAL

CIUTAT COMPACTA

ZONES INDUSTRIALS

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

  • DE CARÀCTER TÈCNIC:

PRIORITZAR LES ACTUACIONS SOBRE LA CIUTAT CONSOLIDADA

SOL PROTEGIT

EQUIPAMENTS

ZONES VERDES

ACCESOS A ALCOI I ZONES TERCIÀRIES

ATE ALCOINNOVA (ATE SUZ SI4)

BOSC URBÀ

CASC ANTIC

BARRI DE LA ZONA NORD

CATÀLEG DE PROTECCIONS DEL PGE

APLICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA

ESTEM EN CONTACTE