També estem a les xarxes socials
 
CASC ANTIC

35. Fomentar la rehabilitació d’edificis a espais degradats com, per exemple, el Barri antic, afavorint la intervenció en aquests, deixant als interessats amb exempció de càrregues i incentivant l’adequació dels habitatges, convertint-los en espais confortables, accessibles i adequats als modes de vida actuals.

36. Quan ens referim a la permissivitat d’usos i mesures impositives per a la recuperació i el manteniment del xicotet comerç en el Centre històric com a argument per a la recuperació d’aquest, no ha d’oblidar-se que aquesta mesura només serà vàlida si existeix un pla paral·lel per a recuperar als habitants que empren aquest comerç de proximitat, el que ens remet a aplicar facilitats per a rescatar l’ús residencial (no només terciari) o almenys mantenir l’existent.

Per a això es necessiten mesures per a la fidelització del resident amb el seu habitatge i la mateixa permissivitat que es concedeix al comerç quant a les condicions exigibles als habitatges i edificis existents. No penalitzar, ajudar a la rehabilitació en la seua justa mesura, formar a veïns i professionals. Mantenir i consolidar l’estructura de l’existent espai urbà i seguidament millorar l’entorn per a revertir el procés de degradació sense, simplement, eliminar tot l’existent.

ESTEM EN CONTACTE