També estem a les xarxes socials
 
ACCESOS A ALCOI I ZONES TERCIÀRIES

És com a poc arriscat fiar la millora de la imatge dels accessos urbans a la implantació de terciaris, generalment poc cuidats estèticament. Estem acostumats a ser rebuts per les ciutats amb naus industrials perifèriques i cartells publicitaris, la qual cosa ocorre en menor mesura a Alcoi al mancar d’aquestes qualificacions de sòl a dites zones. La zona Sud i el Viaducte són àrees que han cobrat visibilitat des de l’autovia i és perillós que la imatge d’Alcoi es puga vulgaritzar amb el tractament dels nous terciaris.

És molt més interessant que aquests terciaris s’incorporen a la ciutat i siguen emprats pels seus habitants, més vinculats al comerç de barri (com l’integrat en el bulevard al costat del Romeral) que a la gran superfície comercial en l’extraradi amb gran impacte visual.

31. Per tant proposem que la zona SUZ ST-1 ZND-TR; SUZ ST-2 ZND-TR; i SUZ ST-3 ZND-TR, s’elimine i es prioritze la compatibilitat d’usos terciaris amb zones residencials.

ESTEM EN CONTACTE