També estem a les xarxes socials

Sedano menteix més que alena
07.03.2016

Des de Guanyar Alcoi estem veritablement sorpresos. L’exalcalde Sedano, que ens va regalar un dels moments més vergonyosos de la política alcoiana amb el seu transfuguisme en diferit (mentre l’actual Alcalde el cuidava amb un sou) ha donat, per fi, per primera vegada en la seua vida, explicacions sobre una de les moltes presumptes il·legalitat de la seua gestió.

Guanyar Alcoi porta denunciant des de fa setmanes el trasllat irregular dels jutjats a l’edifici Verge Maria, a l’igual que l’Alcalde Toni Francés denunciava en 2013 en roda de premsa:

“Esta obra que no és per a la construcció d’uns nous Jutjats, perquè això seria il·legal. Perquè un Ajuntament no té competències per a construir, ni rehabilitar una infrastructura judicial (…) per tant, aquest Ajuntament mai ha rehabilitat ni ha construït un Jutjat perquè eixa qüestió seria contraria a llei, seria il·legal i eixes obres serien nul·les de ple dret”.

Malgrat això, Sedano emet un pamflet farcit de falsedats per intentar desacreditar la feina de Guanyar Alcoi i, una vegada més, confondre a l’opinió pública.

Per a respondre-li contestem a les seues afirmacions:

Sedano afirma que “El Alcalde ha tomado la mejor decisión para el Centro Histórico y para los juzgados”.

No senyor Sedano, no s’equivoque, l’Alcalde ha prés la millor decisió per a vosté i Peralta, perquè d’aquesta manera posen, de nou, una catifa roja a aquesta presumible il·legalitat, conforme Toni Francés deia a 2013, tal i com hem vist.

“Los de Guanyar, los del no a todo” diu Sedano.

El senyor Sedano pot dir el que vulga i pot intentar confondre però sap ben bé que això no és així. Per posar alguns exemples, fets constatables, no paraules buides: els de Guanyar hem estat presents des del principi a les reunions amb els responsables de la Policia Local per donar-li una solució al seu conflicte, vostés NO. De fet, la seua regidora Lucía Granados va afirmar en Comissió Informativa que eixe problema no tenia solució i que estava enquistat; els de Guanyar hem estat treballant en la redacció del Reglament d’Ordenació Municipal, presentant nombroses propostes, vostés ni s’han preocupat, com també ha passat al Pla d’Igualtat o a la redacció de les bases de Cooperació. I així, sempre: mentre els grups municipals, alguns més altres menys, treballen els assumptes locals, Ciudadanos seu a una taula i ja té ganes d’anar-se’n.

“Están ahora criticando dura e injustamente al Alcalde (…) desde la trinchera, la radicalidad y el no a todo, no sólo no aportan, sino que intentan paralizar la gestión del Gobierno”, defensa Sedano.

Si tractar d’esclarir responsabilitats polítiques, de lluitar contra l’obscurantisme, contra el malbaratament dels diners dels alcoians i contra la corrupció és radicalitat, doncs benvinguda siga. Senyor Sedano, Guanyar Alcoi està a 180° de vosté. Guanyar defensa l’honestedat, la netedat, la transparència i la participació de la societat en les decisions, valors que precisament vosté no representa.

Aportem molt més que vosté i el seu grup, i mirem perquè la gestió del Govern siga la millor possible per al conjunt de la ciutadania, seguint els nostres principis. Nosaltres argumentem amb exemples, vosté amb cap ni un.

“Los de Guanyar, los que más critican esta decisión, son los que cuando han gobernado nunca han movido un dedo ni han tomado ninguna decisión, que se recuerde, para mejorar el Centro histórico.

Senyor Sedano, per molt que vulga repetir-ho Guanyar Alcoi mai ha governat. En tot cas, dels nostres cinc regidors, una ha tingut responsabilitat al govern durant un any i amb poca o ninguna decisió directa sobre el Centre històric. Vosté, en canvi, porta des del 1999 a política, 17 anys, 8 anys com Alcalde i ara se suposa que representa un partit que promulga la regeneració política i l’honestedat. Veure per a creure.

“(…) son los mismos que siendo los máximos responsables de la concejalía de Medio Ambiente del Gobierno anterior han permitido que el contrato de la basura esté caducado desde hace 4 años sin asumir ninguna responsabilidad política (de momento)…”

Senyor Sedano, si vol explicacions demane-les a qui corresponga: al seu admirat treballador incansable Jordi Martínez, responsable de la neteja viària caducada des de fa 4 anys i a Jordi Tormo i Paco Agulló, responsables de la recollida de brossa a l’anterior legislatura.

A continuació l’explicació punt per punt, desmuntant les explicacions del senyor Sedano:

“1- El juzgado se hace en la plaza de la Mare de Deu porque el Centro de Alcoy estaba más en el cementerio que en la UCI.”

El Centre cal revitalitzar-lo, estem d’acord, però aplicant polítiques valentes i decidides, cosa que ni ha fet el Govern del PSOE, ni tampoc l’anterior de Sedano, que es dedicava a enderrocar edificis, generar solars i construir uns quants immobles solts al so de l’especulació immobiliària.

Construint uns Jutjtats només no es revitalitza el Centre. Es fa facilitant la rehabilitació de les cases, instal·lació de nous comerços i aplicant polítiques que fomenten la qualitat de vida i el confort de les persones que hi viuen.

Senyor Sedano: el que vosté diu seria mitjanament acceptable si haguera aconseguit algun mínim resultat. O està vosté orgullós de com li ha quedat la zona de Verge Maria?

“2- Con los nuevos juzgados la zona ganará mucho: Guardia Civil vigilando en la puerta, Policía Nacional y Local que por su gestión diaria frecuentarán los juzgados asiduamente, así como el mayor tránsito que originarán empleados y usuarios del juzgado contribuirán a dar vida a la zona y quizá pronto alguien hasta intente abrir una cafetería para dar servicio al entorno. Algo impensable hasta hoy.”

La seguretat del Centre ha de ser independent de l’existència d’uns Jutjats o no, la Policia Local i Nacional fa i farà la seua tasca independement dels Jutjats.

La dinamització i revitalització de la zona va molt més enllà d’uns Jutjats i requereix una planificació en totes les àrees; comercial, urbanisme, mobilitat, etc.

Senyor Sedano: no se n’adona, però amb les seues afirmacions implícitament reconeix que ha abandonat la zona.

“3- En su día hicimos mas de cien plazas de aparcamiento donde antes sólo había miseria, escombros, inseguridad, ruinas y roedores de cuatro patas.”

Hi ha cent places d’aparcament, sí, envoltades d’enderrocs, brutícia, ruïnes i animalons. Els problemes d’inseguretat, insalubritat o de pobresa no se solucionen asfaltant solars.

La realitat és que en cap moment es va fer cap estudi seriós sobre les necessitats d’aparcament del nou Jutjat. Si ens demostra amb dades que hi ha suficient espai, li donarem la raó, senyor Sedano.

“4- Ustedes, señores de Guanyar, no se acuerdan pero yo sí. Nosotros recuperamos no sólo un edificio en ruinas para el Juzgado, también recuperamos, La Torre Navalora, El Portal de Riquer, La Escola D´Art, La Iglesia de la Mare de Deu, el Museo de Bomberos, el cauce el rio, recuperamos no uno, sino dos teatros también en ruinas el Principal y el Calderón”

Efectivament: baix la seua gestió es van recuperar, amb procediments discutibles si no foscos, determinats elements. I mentre s’incidia en alguns elements, deixava morir un barri. Això es diu, senyor Sedano, gestionar de manera nefasta.

Menciona una gran obra com el Teatre Calderón, per la qual l’han cridat a testificar pel Tribunal de Comptes per possibles irregularitats al facilitar a Ortiz el cobrament de més de dos milions d’euros en obres en part no realitzades, amb factures duplicades i falsejades. És per a estar-ne orgullós.

“5- En Guanyar mienten cuando dicen que no se ha tenido en cuenta a los jueces: La primera visita al edificio fue con tres jueces que dieron el visto bueno y a partir de ahí siempre han estado colaborando directamente, incluso en el diseño y la distribución de las dependencias. Colaboración que siempre he valorado, apreciado y agradecido.”

A una enquesta feta entre els treballadors dels Jutjats (jutges, advocats, procuradors, etc.) el 90% no defensaven ni volien el trasllat. Nosaltres ens hem reunit amb professionals de la judicatura, i en absolut veuen positiu el trasllat a Verge Maria.

L’enquesta és un fet, constatable i empíric. El que vosté diu, com sempre, és fum de canyot.

“6- Mienten ustedes cuando dicen que la Generalitat no ha invertido ni un duro en este edificio: La Generalitat invirtió 1.140.000 € en un convenio para recuperar el centro histórico y ha invertido cientos de miles de euros en instalaciones y cableado para la puesta en marcha de este edificio.”

El 1.140.000 € que va invertir la Generalitat estava destinat per recuperar el centre històric, no per fer uns Jutjats al centre. Posats, podrien haver fet una escola, un canòdrom o un heliport. Sempre que estiguera al Centre, ja complien, no?

Es van gastar els diners per rehabilitar el Centre en construir un Jutjat. Els donaren diners per al pa i compraren xutxes.

Senyor Sedano: és que al Centre sobraven els diners per a infraestructures i dotacions? És que no va trobar millor manera d’invertir un milió d’euros?

“Mienten cuando dicen que el Ayuntamiento ha pagado más de cinco millones de euros, ya que han sido 2.295.000€ que además han de ser compensados (con permutas en otros lugares o con alquiler y suelo a un tiempo, como es lógico).”

Nosaltres hem criticat i denunciat que s’han gastat cinc mil·lions tres-cents mil euros en aquest Jutjats, contant la despesa financera, és a dir, els interesos dels prèstecs, dels quals, solament se n’ha fet càrrec la Generalitat en poc més d’un milió que devia ser destinat en rehabilitar el centre i no en uns Jutjats que devia pagar en la seua totalitat la Generalitat, com s’ha explicat al punt anterior.

No és lògic que s’actue amb diners municipals sobre un tema del qual no es té competència i ara es busque la forma que es compense a un ritme tan baix (32.000€ a l’any) que s’acabaria de pagar d’ací a més de 150 anys.

“7- Mienten cuando dicen que el proyecto no fue consensuado con los vecinos: el proyecto no sólo fue compartido por los vecinos, sino que el Juzgado en el Centro fue una de las prioridades que ponían los vecinos encima de la mesa. Vecinos a los que quiero reconocer su trabajo, cariño y colaboración por recuperar el Centro Histórico. Especialmente a la Presidenta y su Junta en aquel momento que han trabajado “gratis” más que ningún político por recuperar el Centro Histórico”.

Als veïns els va explicar que si allí no anava un jutjat aniria un museu. Els va explicar que es pagaria amb una permuta pels jutjats d’Al-Azraq, cosa impossible per ser ambdues propietats municipals. Als veïns els va dir que revitalitzaria el Centre i durant la seua gestió el Centre va anar morint a poc a poc. Vosté, en definitiva va mentir contínuament.

El treball dels veïns és ben valuós i el seu criteri ha de ser un dels principals referents a l’hora de prendre decisions que afecten un barri. Però als veïns no se’ls explicava que s’estava cometent una possible il·legalitat.

“8- Señores de Guanyar: mienten cuando dicen que el autobús está muy lejos del edificio. Está a 300/400 metros y además es una de las zonas mejor dotadas de aparcamientos gratuitos de todo Alcoy”.

Durant els últims anys, segons hem pogut comprovar, a les ciutats on s’han instal·lat o traslladat nous jutjats, s’ha primat en gran mesura l’accessibilitat i les comunicacions de l’espai. És vital que els jutjats tinguen bona accessibilitat, línies de transport públic per facilitar als ciutadans i sobretot, a la gent amb mobilitat reduïda o a la gent major, poder acudir. Recordem que als Jutjats es tramiten i gestionen certificats de fe de vida, i precisament, aquestes gestions, solen afectar a la gent major quan hi ha un canvi d’estat civil com, per exemple, la viudetat.

També les bones comunicacions són una raó de pes a l’hora de decidir la situació dels jutjats, recordem que els jutjats no són únicament d’Alcoi, la partida judicial corresponent a Alcoi abasta, a més, a altres 27 localitats, i la facilitat per accedir i arribar als jutjats deu ser una prioritat que, precisament, no ho és a la situació proposada.

Les dues parades de bus més properes, la del carrer Sant Tomàs i la de la Plaça Espanya estan a 400 m de la porta de l’edifici, sí. Vindria a ser com del Teatre Principal a la Rosaleda, o com de la porta de l’Ajuntament a la Font Rodona al Camí. No està molt lluny, però en aquest cas existeix un gran desnivell, i de gran dificultat per a una persona amb mobilitat reduïda. Som coneixedors de l’orografia complicada del nostre municipi però tampoc és qüestió de posar les coses més complicades situant edificis als quals s’ha d’acudir necessàriament a llocs on hi ha grans pendents per arribar.

En definitiva, l’edifici dels nous Jutjats està actualment pitjor comunicat que l’actual Jutjat, amb menys aparcaments disponibles, com hem dit abans, i menys accessible per transport públic.

El més greu: el Palau de Justícia de Verge Maria que el govern del PP amb Sedano al capdavant va impulsar només admet espai per a 4 jutjats. Per tant, impedeix que en el futur un 5é jutjat s’instal·le a Alcoi. Això vol dir, que sense 5 jutjats no tindrem mai magistrats; i això implica que, sense places de magistrats, continuarà havent una gran mobilitat perquè els jutges que trauen plaça a Alcoi no poden promocionar professionalment, i la mobilitat contínua acaba afectant l’acció de la justícia.

Aquest projecte, a més de presumptament il·legal i costosíssim, constreny el futur judicial de la ciutat, que probablement mai podrà tindre un nou jutjat. I ja veurem què passarà amb la delegació de Fiscalia el dia que el Jutjat Penal s’instal·le a una altra localitat que no siga Alcoi.

Ens encantaria que l’edifici de Verge Maria fóra el que vosté diu, una seu perfecta per a l’activitat judicial. Però aquesta perfecció només viu a les seues mentides.

I vosté, senyor Sedano, el millor que podria fer és, almenys, ser discret. Perquè la seua gestió ha estat una veritable malaltia per a Alcoi que encara tardarem anys a guarir.

És interessant?
Comparteix-ho
 
 

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies