També estem a les xarxes socials

INGRESSOS DELS MEMBRES DE GUANYAR ALCOI

En aquesta pàgina expliquem detalladament els ingressos de cadascun dels membres de Guanyar Alcoi que reben alguna retribució per la seua feina. Presentem primer un resum d’ingressos i distribució dels mateixos i a continuació l’explicació detallada.

RESUM:

Distribució d’ingressos bruts anuals per grups polítics:

Segons la regulació de l’Ajuntament d’Alcoi els ingressos anuals en brut dels regidors, secretaris de grup i càrrecs de lliure designació del Govern es distribueixen de la següent manera entre els diferents grups polítics de la corporació:

 

La distribució dels diferents càrrecs amb diferents ingressos per grups polítics és la següent:

 

PSOE: Guanyar Alcoi: Ciudadanos: Partido Popular: Compromís:
1 Alcalde 1 Portaveu 1 Portaveu 1 Regidor sense dedicació exclusiva (portaveu sense dedicació exclusiva) 1 Portaveu
1 Portaveu 1 Regidor al 100% 1 Regidor al 75% 1 Regidor al 100% 1 Regidor al 50% (renuncia a la dedicació parcial)
6 Tinents d’Alcalde 1 Regidor al 75% 2 Regidors sense dedicació exclusiva 2 Regidors al 75% 1 Regidor sense dedicació exclusiva
2 Regidors amb delegació 2 Regidors sense dedicació exclusiva  1 Secretari 1 Secretari 1 Secretari
1 Secretari 1 Secretari
7 Càrrecs de lliure designació

 

Distribució d’ingressos bruts del 2016 a Guanyar Alcoi:

  • Total:

De la part dedicada al Grup Municipal Guanyar Alcoi el total de retribucions en brut del 2016 correspon als sous de tres regidors amb dedicació, el sou d’un secretari i les dietes dels regidors sense dedicació. Aquests ingressos bruts, aproximàdament 170 mil euros, es van distribuir de la següent manera:

La part corresponent a donacions s’utilitza per part de la plataforma Guanyar Alcoi per a desenvolupar les seues activitats tals com actes públics, xarrades, conferències, tallers, l’elaboració d’una revista resum de la feina realitzada i per projectes socials com el projecte de participació ciutadana d’idees per dinamitzar el Centre històric o la col·laboració amb el projecte Veus d’Alcoi.

 

  • Per membres:

La distribució dels ingressos bruts per cada membre de Guanyar Alcoi en 2016 va ser la següent:

 

 

A continuació una explicació detallada de cada cas:

 

REGIDORS

  • Regulació de l’Ajuntament:

Guanyar Alcoi té cinc regidors a l’Ajuntament d’Alcoi. Les dedicacions exclusives i els salaris estan acordats al document d’acord de retribucions dels membres de la corporació municipal aprovat pel Plenari de l’Ajuntament a l’inici de legislatura. En fer la distribució de forma proporcional a la representació de cada Grup Municipal a Guanyar Alcoi ens correspon:

– Una Portaveu del Grup Municipal amb dedicació exclusiva amb una retribució anual en brut de 47.928,21 euros.

– Un Regidor sense delegació amb dedicació exclusiva amb una retribució anual en brut de 35.756,39 euros.

– Una Regidora sense delegació amb dedicació parcial al 75% amb una retribució anual en brut de 26.817,29 euros.

– Dos regidors sense dedicació amb retribucions per assistències a Plenaris (242,25 euros per plenari fins a un màxim de 15 anuals) i Comissions informatives (204,25 euros per comissió informativa fins a un màxim de 55). D’aquesta manera, com a màxim poden ingressar de l’Ajuntament 14.867,50 euros anuals.

 

  • Regulació interna de Guanyar Alcoi:

Segons la nostra Carta financera el sou màxim a percebre per un membre de Guanyar Alcoi està fixat en tres vegades el salari mínim interprofessional (SMI). En l’exercici del 2016 l’SMI és de 655,20 euros. Tot el que excedeix de 1.965,60 euros ha d’aportar-se en forma de donació.

Els regidors amb dedicació exclusiva o parcial també realitzen aportacions percentuals del seu salari.

Els regidors sense dedicació donen a la plataforma el que excedeix d’un SMI. També poden reduir-se la jornada laboral a la seua feina privada en les hores que creguen convenient i se’ls compensa amb la mateixa quantitat corresponent a la retribució perduda de la seua feina privada.

A banda de les donacions a la plataforma Guanyar Alcoi cadascú pot fer donacions al seu partit si en pertany a algun.

 

  • Els regidors de Guanyar Alcoi:

Estefania Blanes

– Retribucions anuals en brut: com a Portaveu del Grup Municipal: 47.928,81 euros.

– Donacions: A la plataforma: L’excedent de tres SMI + el 10% dels tres SMI des de maig del 2016. Total de donacions anuals a Guanyar Alcoi el 2016: 9.315,87 euros.

A EUPV: 50 euros mensuals. Total de donacions anuals a EUPV el 2016: 600 euros.

– Ingressos nets anuals: 24.952,80 € euros (14 pagues de 1.782,34 euros).

– Declaració de la renda: Declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2016.

 

Cristian Santiago

– Retribucions anuals en brut: com a Regidor sense delegació: 35.756,39 euros.

– Donacions: A la plataforma: El 10% del sou de l’Ajuntament des de maig del 2016. Total de donacions anuals a Guanyar Alcoi el 2016: 1.482,00 euros.

A EUPV: 50 euros mensuals. Total de donacions anuals a EUPV el 2016: 600 euros.

– Ingressos nets anuals: 24.040,46 euros (14 pagues de 1.717,18 euros).

– Declaració de la renda: Declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2016.

 

Naiara Davó

– Retribucions anuals en brut: com a Regidor sense delegació amb dedicació parcial al 75%: 26.817,29 euros.

– Donacions: A la plataforma: El 7,5% del sou de l’Ajuntament des de maig del 2016. Total de donacions anuals a Guanyar Alcoi el 2016: 1.064,00 euros.

– Ingressos nets anuals: 19.663,27 euros (14 pagues de 1.404,52 euros).

– Declaració de la renda: Declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2016.

 

Paco Paredes

– Retribucions anuals en brut: Com a regidor sense dedicació. Per assistència al màxim de plenaris i comissions informatives: 14.867,50 euros.

– Donacions: A la plataforma: L’excedent d’un SMI al mes. Total de donacions anuals a Guanyar Alcoi el 2016: 3.950,56 euros.

– Ingressos nets anuals: 9.430,18 euros.

– Declaració de la renda: Declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2016. (A la seua declaració, a banda dels ingressos provinents de l’Ajuntament d’Alcoi apareixen també els ingressos del seu altre lloc de feina en 2016).

 

Aleixandre Sanfrancisco

– Retribucions anuals en brut: Com a regidor sense dedicació. Per assistència a 14 plenaris i al màxim de comissions informatives: 14.625,25 euros.

– Donacions: A la plataforma: L’excedent d’un SMI al mes menys el corresponent a la reducció de la seua jornada laboral. Total de donacions anuals a Guanyar Alcoi el 2016: 1.142,82 euros.

A EUPV: 60 euros mensuals. Total de donacions anuals a EUPV el 2016: 720 euros.

– Ingressos nets anuals: 9.106,10 euros.

– Declaració de la renda: Declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2016. (A la seua declaració, a banda dels ingressos provinents de l’Ajuntament d’Alcoi apareixen també els ingressos del seu altre lloc de feina en 2016).

 

SECRETARIS

  • Regulació de l’Ajuntament:

Com es va aprovar en Plenari municipal al principi de legislatura, amb el repartiment dels càrrecs de lliure designació al Grup Municipal de Guanyar Alcoi li correspon un secretari amb un sou de 29.258,74 € euros bruts anuals.

  • Regulació interna de Guanyar Alcoi:

Tal com especifica la nostra Carta Financera el designat com a secretari de grup fa una donació de la meitat del seu sou basant-se en un salari net de 1.600 euros perquè així la plataforma puga contractar a una altra persona per aquesta quantitat que complemente la seua feina. El segon secretari contractat rep la meitat del sou i no fa cap donació addicional a la plataforma.

  • Els secretaris:

Tal com es va decidir al procés de selecció aprovat en assemblea oberta, des de l’inici de la legislatura Pau Grau fou el secretari oficial del Grup Municipal i Mauro Colomina el segon secretari contractat per la plataforma. A  juliol del 2016 Pau Grau abandona el seu lloc de secretari i seguint l’ordre definit al procés de selecció des de juliol del 2016 fins a l’actualitat Mauro Colomina és el secretari oficial del Grup Municipal i Pablo González el segon secretari contractat per la plataforma.

 

Pau Grau

– Retribucions anuals en brut: El 2016 com a secretari oficial fins a juny: 12.539,46 euros.

– Donacions: El 50% del sou com a secretari de Grup Municipal oficial el 2016: 4.868,29 euros.

– Ingressos nets anuals: 4.758,84 euros (sou mensual de 793,14 euros).

– Declaració de la renda: Declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2016. (A la seua declaració, a banda dels ingressos provinents de l’Ajuntament d’Alcoi apareixen també els ingressos del seu altre lloc de feina en 2016).

 

Mauro Colomina

– Retribucions anuals en brut: El 2016 com a segon secretari fins a juny i com a secretari oficial des de juliol: 20.946,37 euros.

– Donacions: El 50% del sou com a secretari de Grup Municipal oficial el 2016: 3.342,55 euros.

– Ingressos nets anuals: 13.755,49 euros (sou mensual de 793,14 euros).

– Declaració de la renda: Declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2016.

 

Pablo González

– Retribucions anuals en brut: El 2016 com a segon secretari des de juliol: 4.236,39 euros.

– Ingressos nets anuals: 4.236,39 € euros (sou mensual de 793,14 euros).

– Declaració de la renda: Declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2016. (A la seua declaració, a banda dels ingressos provinents de Guanyar Alcoi apareixen també els ingressos del seu altre lloc de feina en 2016).


Poden existir incorreccions lleugeres degudes a ingressos fora dels termes de l’any fiscal. Escriu-nos si tens qualsevol dubte o vols alguna informació detallada en concret a info@guanyaralcoi.com. Et respondrem el més prompte possible.

 

Torna a ‘Els comptes clars

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies