També estem a les xarxes socials

5 – AJUNTAMENT AL SERVEI DE LA CIUTAT

Transparència

Exposició pública dels costos inicials i finals de les obres públiques.

Publicació de l’agenda i les actes de reunions del govern municipal amb tots els agents privats. Les actes hauran de ser obligatòries.

Incorporació de l’Ajuntament al Segell Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és una menció avançada de bones pràctiques en transparència.

Facilitat d’accés de tots els regidors i regidores als expedients municipals.

Exposició pública dels resultats assolits en els projectes de les entitats i empreses que siguen subvencionats per l’Ajuntament.

Inclusió de criteris de responsabilitat social en els processos de selecció de les empreses que treballen per a l’Ajuntament.

Habilitació d’un sistema obert de cessió d’espais municipals amb un plec de condicions que estiga a l’abast de tothom i agilitze l’ús d’equipaments per a persones i col·lectius diversos.

Participació

Creació d’un Pla de participació ciutadana a llarg termini, que no es limite a una legislatura. Aquest pla implicarà, entre d’altres, els següents punts:

  • Incrementació del pressupost dedicat als processos de participació ciutadana que permeta l’autonomia de la ciutadania en la decisió i execució dels projectes que s’hi vinculen.
  • Creació de llocs de treball encarregats de generar un teixit social favorable a la participació que contribuïsca a la cohesió social.
  • Implementació de mesures per a la formació de la ciutadania en els processos participatius.
  • Ampliació de les àrees del govern de la ciutat que es decidirien per un procediment participatiu.
  • Execució de les consultes populars lligades al procés de participació, amb resultats vinculants per a l’acció governamental.
  • Avaluació i difusió dels resultats  dels processos per a enfortir l’adhesió ciutadana al procediment.
  • Establiment de mesures que permeten l’accés universal als processos de participació ciutadana, especialment a aquells col·lectius que generalment són apartats.

Acceptació per al debat totes les mocions que duga la ciutadania, mentre no incomplisquen els drets humans.

Disseny d’indicadors públics per a l’avaluació de les polítiques i serveis municipals a través d’un portal habilitat per a aquest fi. Els resultats d’aquest procés seran vinculants per a aprovar la continuïtat del servei –en el cas d’estar privatitzat- en les condicions contractuals vigents abans de l’avaluació.

Participació en l’elaboració de normes (reglaments, ordenances, etc.) en un termini anterior a l’exposició pública i a través d’un portal habilitat per a aquesta finalitat.

Articulació de vies permanents per a la participació dels treballadors/es municipals en el funcionament dels serveis que presta l’Ajuntament, amb taules de treball per àrees que reunirien mensualment els treballadors i els regidors.

Simplificar els processos de relació amb l’Administració local i implantar un servei d’acompanyament al teixit associatiu i a la ciutadania amb la resta d’administracions públiques.

Aposta pel servei públic

Sol·licitud de finançament complet de les escoletes municipals i del ’Conservatori Municipal de Música i Dansa.

Auditoria pública de comptes dels serveis privatitzats i contrast amb un model de funcionament públic.

Recuperació pública del servei de transports, el servei d’abastiment d’aigües i la recollida selectiva de residus sòlids urbans a partir de la finalització del contracte amb l’empresa concessionària.

Creació o participació en una cooperativa pública d’abastiment energètic.

Creació d’una empresa pública d’habitatge i gestió del patrimoni municipal del sòl.

Compromís de les persones al servei de l’Administració pública

Substitució de l’abús d’hores extra per la creació de nous llocs de treball.

Estabilització del personal i ampliació dels llocs de treball en aquelles àrees on  més falta fa (atenció domiciliària, servei d’atenció de dependència, obres i serveis, etc.).

Dedicació completa de l’Alcaldessa a l’Ajuntament d’Alcoi, sense desdoblaments de sous.

Límit del sou de l’Alcaldessa a tres vegades el sou mínim interprofessional.

Límit del sou de les regidores i assessores a dos vegades i mitja el sou mínim interprofessional.

Paritat en els llocs directius de l’Ajuntament.

Obertura d’oficines de tramitació en diferents barris per apropar-se a la ciutadania i alleugerir el treball de l’actual oficina PROP.

Compromís solidari d’Alcoi amb el conjunt del territori comarcal i de país per articular adequadament infraestructures, economia i serveis públics.

Fiscalitat municipal

Actualització de les ordenances fiscals amb bonificacions per a les famílies amb rendes baixes, així com reduccions de quotes als habitatges i empreses que assolisquen determinats requisits de sostenibilitat i eficiència energètica.

Revisió de les exempcions de l’impost de béns immobles (IBI) per a activitats lucratives.  Aplicació d’un gravamen als habitatges, locals i solars buits propietat de bancs o empreses.

Reclassificació de les zones establertes a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), per tal de reduir la càrrega fiscal dels comerços que inicien una activitat al centre de la ciutat.


Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies