També estem a les xarxes socials

ZONES INDUSTRIALS

4. PAGOS COM A L’ALCOI AVANTGUARDISTA:

Proposem la zona de Pagos, destinada actualment a ser un espai industrial, com un sector que compatibilitzara zona residencial i industrial d’alta tecnologia no contaminant, és a dir, exportar models exitosos com el Districte 22@ de Barcelona. La proposta va encaminada a crear una zona productiva i innovadora amb espais moderns per a la concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement. Es tractaria d’un model de ciutat compacta, amb la unió d’El Rebolcat amb Pagos i connexions amb la Zona Alta d’Alcoi i així no crear espais inconnexos. Una zona en la qual empreses innovadores convisquen amb nuclis de formació, centres d’investigació, de transferència de tecnologia i així com habitatges, equipaments i zones verdes.

5. ATE ALCOINNOVA (ATE SUZ SI4):

A la pàgina 11 de la Memòria Justificativa es diu textualment que el PGE assumeix l’Actuació Territorial Estratègica (ATE). En canvi, al punt 3 de l’Alternativa 2 (pàgina 27 de la Memòria Justificativa) es presumeix de suprimir les actuacions que tenen un difícil encaix territorial des del punt de vista mediambiental, com “el suelo industrial de La Canal”.

6. Demanem que l’ATE SUZ SI4, no forme part com a proposta al PGE i que s’adjunte en un document annexe el projecte d’ATE, sense que aquest compute en termes de superfície, infraestructures o serveis.

7. Que als documents del PGE, inclosa la Memòria Justificativa, es considere que l’ATE d’Alcoinnova a La Canal s’assumeix ‘per imperatiu legal’, donat que les competències en l’àmbit municipal que permetrien acceptar o no aquesta proposta urbanística i la seua regulació ha estat arravatada per instàncies superiors i més tenint en compte que en l’aprovació d’aquesta ATE no es va contemplar i assumir informes tècnics municipals que desaconsellaven aquesta ubicació.

8. Entre els requisits que han de complir les ATES, publicats a la Guia d’Actuacions Territorials Estratègiques publicada per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, hi ha incompatibilitats entre l’ATE d’Alcoinnova i els principis assenyalats a la guia com la integració territorial del projecte, tenint en compte que aquests espais han d’incorporar “sistemes de mobilitat sostenible tant en les seues connexions internes com externes, amb especial previsió del transport públic i sistemes no motoritzats” (pàgina 12 de la citada guia). Aquesta ATE, tal com s’ha assenyalat anteriorment, no té possibilitat ni previsió a curt o mitjà termini d’estar integrada ni connectada per xarxes de transport públic i no motoritzat, tenint en compte la seua ubicació.

9. La Comissió de Peticions de l’Europarlament manté oberta la investigació sobre la desprotecció durant dos anys de les zones d’amortiment d’impactes dels parcs naturals valencians. El Govern valencià en desembre del 2013, amb la Llei d’acompanyament dels pressupostos (Llei 5/2013, de 23 de desembre) va desprotegir les àrees d’amortiment d’impactes dels parcs naturals valencians. Aquesta maniobra del Govern valencià es va fer sense cap participació pública i sense procés d’avaluació ambiental, contravenint la normativa europea, a pesar de les seues repercussions, ja que va comportar la reducció dràstica de la protecció de 319.280,25 hectàrees, que representen més del 12% del territori valencià. La llei que promulgà la Generalitat rebaixant la protecció dels Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals ha afectat també la protecció d’espais catalogats per la mateixa Unió Europea com a Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) i Zones d’Especial Conservació (ZEC), com és el cas de la Canal. A més cal tenir en compte que es troba en processos judicials oberts, per la qual cosa sol·licitem que s’elimine del PGE mentre no es resolguen i siga definitiva.

10. En cas que l’ATE s’haja d’assumir de manera obligatòria per part d’aquest document, ha de quedar reflectit el tipus de sol que mantindria en el cas que els recursos es resolguen a favor dels demandants o el projecte tinga qualsevol tipus de modificació que fera desestimar la iniciativa. Aquesta zona com també tota la que l’envolta ha de ser SNU-P.

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies