També estem a les xarxes socials

Cronologia detallada del contracte de Recollida de Residus Urbans i de Neteja Viària

* Inici del contracte anterior:

 • 1998

Amb Josep Sanus com a alcalde s’acorda el 1998 l’expedient de contractació de la gestió del servei i s’adjudica a FCC. El servei constava de la recollida de residus, la neteja viària i el manteniment del clavegueram.

 • 1999

El 13-01-1999 es firma el contracte amb FCC per 10 anys comptats a partir de l’inici dels serveis més 2 anys de pròrroga si les dues parts ho acorden.

 • 2000

07-2000: Entra en funcionament el nou contracte (a partir d’ací és d’on es conten els 10 anys).

EU trenca el govern amb el PSOE (a causa d’una altra externalització d’un servei, en aquest cas el servei d’aigua potable, privatitzat fins al 2020)

* Fi del contracte anterior:

 • 2010

El contracte del servei de recollida de brossa i neteja viària arriba a la seua fi i el Govern del PP, amb Jorge Sedano al davant, el prorroga dos anys més. No es treballa per preparar un nou plec de condicions per renovar el contracte i se li traspassa la feina al següent govern.

* Elaboració del nou plec a la legislatura 2011-2015:

 • 2011

En juny del 2011, amb el nou govern, Esquerra Unida (EU) assumeix la regidoria de Medi Ambient amb Jordi Tormo i amb aquesta les competències de recollida de RSU.

A finals del 2011, des de la regidoria de Medi Ambient es reactiva el Consell de Participació de Medi Ambient amb la participació d’Associacions de Veïns, col·lectius socials i empresarials junt als grups municipals que ho desitgen.

 • 2012

Les pròrrogues del contracte caduquen el juliol del 2012. Què passa quan eixe contracte caduca? Es deixa de prestar el servei i se’ns menja la brossa sense que ningú preste el servei? No, com que ja se sap que caducarà a juny d’eixe any la Junta de Govern aprova una “Autorització per a continuar la prestació del contracte: servei de recollida de brossa i neteja viària”

A partir del moment que caduca fins a aquest moment, cada mes el departament d’Intervenció Municipal fa un informe de “reparo” (objecció) advertint al Govern que els pagaments són irregulars perquè no hi ha contracte. I cada mes, l’Alcalde, Toni Francés, signa alçant eixe “reparo” per poder efectuar els pagaments a l’empresa, perquè com a servei bàsic s’ha de complir amb la neteja i la recollida sí o sí.

Ací veieu un informe d’intervenció on es diu que les factures que es pagaran deriven d’un servei on el contracte ha caducat i especifica que no hi ha contracte a pesar que l’autorització de la junta de govern (sí, a l’Ajuntament s’escaneja tot tort).

Extracte de decret d'Alcaldia que autoritza el pagament a FCC fora de contracte

Extracte de decret d’Alcaldia que autoritza el pagament a FCC fora de contracte (fer clic per ampliar)

De fet, hi ha altres contractes que s’han seguit pagant després de caducar (neteja edificis públics) i altres serveis per als quals no hi ha hagut mai contracte (neteja CCJ, Escorxador, Explora, Refugi Cervantes…):

Extracte de decret d'Alcaldia que autoritza el pagament a FCC per serveis sense contracte

Extracte de decret d’Alcaldia que autoritza el pagament a FCC per serveis sense contracte (fer clic per ampliar)

O siga, que el servei continua prestant-se i continua pagant-se (gràcies a l’acord de la Junta de Govern i gràcies al fet que cada mes l’Alcalde signa l’objecció per a botar-se-la).

A finals de 2012 el Bloc abandona el Govern. Respecte a l’assumpte que tractem no hi ha cap canvi, Jordi Tormo continua a Medi Ambient i Jordi Martínez a Obres i serveis.

Des de la regidoria de Medi Ambient es reactiva el Consell de Participació de Medi Ambient amb diverses reunions en les quals s’extrauen diagnòstics i planificacions per a redactar un esborrany de Plec de condicions.

S’estudia la possibilitat de mancomunar amb Cocentaina i Muro la prestació d’aquest servei per buscar avantatges tècnics i reducció de costos econòmics. No va ser possible entre altres coses per la no disponibilitat final de l’Ajuntament de Cocentaina governat pel PSOE.

Al Consell de Participació de Medi Ambient es segueix treballant per millorar la gestió de Residus Urbans.

 • 2013

En agost de 2013 es comuniquen algunes propostes de canvis al servei de recollida de residus. Entre elles mantenir el sistema de contenidors o no augmentar els soterrats pels problemes de manteniment que ocasionen. Es valorarà introduir canvis a l’horari de recollida dels contenidors.

Retall periòdic El Nostre del 31 d'agost de 2013

Retall periòdic El Nostre del 31 d’agost de 2013 (fer clic per ampliar)

Altra notícia al diari Información.

El 13-09-2013 les competències de recollida de RSU i de neteja viària se separen. La Recollida de brossa es queda en Medi Ambient amb Jordi Tormo al cap i Neteja viària passa a IGS (Inspecció General d’Obres i Serveis) amb Jordi Martínez al capdavant.

 • 2014

A principis d’any l’empresa FCC, presenta un contenciós-administratiu contra l’Ajuntament d’Alcoi en el qual reclama 788.000 euros que procedeixen de la revisió de preus que no es va realitzar en els anys 2008, 2009, 2010 i 2011. Durant aquests anys governava el PP amb Jorge Sedano al capdavant i no es va realitzar cap actualització de preu.

El Tribunal va determinar que finalment l’import impagat es valorava en 723.482,13 €, més 19.206,96 € en interessos. En 2017, per pagar aquesta quantitat, l’Ajuntament demana un préstec a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), el qual incrementa la despesa total pels interessos en 33.920,61 €, fent un total de 776.609,7 €.

En resum, l’impagament del Govern de Sedano de la revisió de preus li costa als Alcoians 53.127,57 més que el que corresponia pagar-li a l’empresa.

L’empresa també presenta un altre contenciós administratiu pel no pagament de la revisió de preus dels anys 2012 i 2013 però aquest és desestimat perquè s’estava cobrint el servei sense contracte.

Ací una notícia que parla del tema.

El 28-04-2014 el regidor Jordi Tormo deixa el seu càrrec com a regidor per motius laborals. La seua regidoria de Medi Ambient passa a Paco Agulló, també d’EU.

A novembre es presenta el nou Plec de condicions amb millores en matèria de control a l’empresa introduint nous indicadors d’eficiència i de qualitat, amb una plataforma informàtica de gestió del servei i amb inspeccions i auditories periòdiques, també la introducció d’un cinqué contenidor així com la previsió de campanyes de conscienciació per empreses, comerços i particulars.

Retall periòdic El Nostre del 15 de novembre de 2014

Retall periòdic El Nostre del 15 de novembre de 2014 (fer clic per ampliar)

El plec s’havia presentat a tots els grups municipals i a falta de les aportacions de la resta de grups estava enllestit i planificat segons els terminis per adjudicar el servei abans de l’estiu de 2015.

El plec estava enllestit però l’assumpte s’encalla per divergències entre EU i el PSOE.

Amb informes tècnics que els avalaven, des d’EU aposten per separar la neteja viària de la recollida del RSU. Tal i com s’havia acordat al Consell de Participació de Medi Ambient es proposava recuperar la neteja viària i fer un Plec de Condicions per a la contracta de la recollida dels RSU. Es volia fer un contracte curt i després, a mesura que les possibilitats econòmiques de les arques municipals ho permeteren anar recuperant la gestió pública.

El Plec de Condicions s’havia elaborat amb la participació del Consell de Participació de Medi Ambient i amb les millores que havien proposat des del mateix govern PSOE-EU junt amb les aportacions també de Compromís (cap del PP ni del grup de no adscrits de Jordi Sedano).

De la part de la neteja viària s’encarregava la regidoria d’Obres i Serveis amb el regidor del PSOE Jordi Martínez al capdavant.

EU empenta per aquesta opció però la majoria del govern la té el PSOE i s’oposa a seguir endavant. En concret és la regidoria d’Obres i Serveis, de la que depenia la neteja viària, gestionada per Jordi Martínez, la que posa entrebancs a la voluntat política de separar els dos serveis i municipalitzar el servei de neteja viària.

 • 2015

A principis del 2015, cinc mesos abans de les eleccions municipals, el Plec de Condicions estava enllestit per tal de fer-se efectiu quan la Comissió de Govern li donara el vistiplau. Aquest darrer pas no es va donar mai. El PSOE va evitar la gestió d’EU en la qual es pretenia separar els dos serveis i recuperar la neteja viària i va argumentar que el tema ja seria abordat pel nou govern que isquera de les eleccions de maig del 2015.

A maig se celebren les eleccions municipals. PSOE decideix governar en solitari amb 9 regidors de 25.

* Descart de l’anterior plec i elaboració del nou plec a la legislatura 2015-2019

El 2015 el nou govern del PSOE en solitari desestima el Plec ja redactat de forma participativa al Consell de Medi Ambient i decideix començar de nou la redacció d’un altre nou per adjudicar el servei de recollida de RSU i la neteja viària de forma conjunta  a una empresa privada. S’evita així la separació dels dos contractes i la recuperació del servei de neteja continuant així amb la privatització d’aquest i afavorint a les grans empreses multinacionals.

Per a la redacció del nou Plec de condicions, donats els vincles entre regidors, tècnics i empresaris i per evitar sospites de manipulació del concurs, el govern del PSOE desestima als tècnics de l’Ajuntament i es busca adjudicar-li a una empresa privada la feina de redactar un estudi tècnic previ i la redacció del Plec de condicions.

Com que es planteja com un contracte menor de menys de 18.000 € no cal fer concurs públic i el procediment a seguir és que s’ha de demanar pressupost a tres empreses a voluntat del govern i triar el més baix.

 • 2016

Aquest contracte s’adjudica a l’empresa catalana Lovic.

> Irregularitats trobades a la redacció del plec:

Compromís i Guanyar Alcoi denuncien irregularitats a l’adjudicació a Lovic.

Irregularitats trobades:

1- Relació entre les empreses a les quals se sol·licita pressupost

El pressupost es demana a tres empreses catalanes i relacionades entre elles: Spora Sinergies, BCNEcologia i Lovic.

L’empresa Spora renuncia a presentar pressupost per eixa quantia econòmica. L’empresa sembla que no està especialitzada en redactar plecs de condicions per ella mateixa.

Queden dues: Lovic i BCNEcologia. L’empresa BCNEcologia només ha fet una vegada la feina que se li demana, redactar un plec de condicions i casualment l’ha fet junt amb Lovic, que sembla és l’única empresa especialitzada en el disseny i control de serveis urbans com la recollida de RSU. A la pàgina web de BCNEcologia es pot veure que, entre les desenes de projectes que l’empresa ha portat a terme, només hi ha una redacció d’un plec de condicions de recollida de residus i ho va fer en col·laboració amb Lovic (primera imatge).  A més, en aquell projecte també traballaven juntament amb la tercera empresa Spora Sinergies. (segona imatge) Ens genera sospites.

Per cert, aquella gestió de residus a Mataró on treballàven aquestes tres empreses va acabar adjudicant-se a FCC.

Captura de la pàgina web de BCNEcologia on es pot veure que havia treballat conjuntament amb LOVIC

Captura de la pàgina web de BCNEcologia on es pot veure que havia treballat conjuntament amb LOVIC per fer la feina que se li sol·licitava a Alcoi (fer clic per ampliar)

Captura del document de l'empresa BCNEcologia de la memòria del treball realitzat a Mataró, junt amb Lovic i Spora Sinergies

Captura del document de l’empresa BCNEcologia de la memòria del treball realitzat a Mataró, junt amb Lovic i Spora Sinergies (fer clic per ampliar)

2- Pressupostos calcats

Els pressupostos de Lovic i de BCNEcologia vénen presentats amb el mateix format, tipografia, estructura, apartats… Iguals a excepció de les xifres pressupostades, un poc més baixes les de Lovic. (no podem publicar aquests documents) Ens genera sospites.

3- Treballadors comuns entre empreses

A l’oferta de Lovic s’assenyalava la participació d’una professional consultora en serveis ambientals i de qualitat. Una simple consulta a internet permet veure que aquesta professional treballa al mateix temps per a Lovic i BCNEcologiaEns genera sospites.

Extracte del perfil de la consultora que treballava per a les dues empreses extret d'una xarxa de perfils professionals

Extracte del perfil de la consultora que treballava per a les dues empreses extret d’una xarxa de perfils professionals (fer clic per ampliar)

4- Dates que no quadren

A l’expedient de l’adjudicació: El dia 11 de desembre el tècnic de l’Ajuntament demana pressupost a les tres empreses. El 18 de desembre Lovic aporta una documentació amb data de setembre de 2015, mesos abans que se sol·licitaren els pressupostos. Se li havia comunicat abans per canals extraoficials? Ens genera sospites.

Sospites de competència simulada:

Totes aquestes irregularitats ens porten a pensar que hi podia existir un cas de competència simulada en el qual es fa veure que es demanen pressupostos a diverses empreses però extraoficialment està tot arranjat entre les diverses empreses perquè l’empresa triada que acabe fent la feina siga una concreta.

Però encara hi ha més:

5- Pressupost que superava el màxim

El pressupost que presenta Lovic resulta superar finalment els 18.000 € amb despeses complementàries fora del pressupost, no es considera vàlid i l’empresa l’ha de modificar per a poder ser aprovat. L’empresa havia sigut triada per presentar el pressupost més baix però després amb despeses complementàries pretenia augmentar el cost màxim.

6- Allí on treballa LOVIC el 75% de les vegades guanya FCC

El 75% dels processos en què ha participat Lovic a Catalunya s’han acabat adjudicant a l’empresa FCC. Ens genera sospites.

Jordi Martínez contesta públicament a eixes acusacions. Diu que a Catalunya FCC ha guanyat al 75% de poblacions de més de 20.000 habitants i que per això és normal que allà on treballa Lovic guanye FCC amb un percentatge similar.

Respecte a les nostres declaracions en roda de premsa diu: “la intenció de la roda de premsa no era aclarir coses ni millorar el nostre poble, sinó posar ombres i intrigues en un procés que serà clar, nítid i diàfan
I també: “Personalment, he perdut tota la confiança en Compromís i Guanyar en aquest tema
a banda de repetir que havíem fet el ridícul: “…el ridícul espantós que han fet…” o “…ells no hagueren fet el ridícul…

Notícia a AraMultimedia.

Però el que diu Jordi Martínez és mentida. Dels 64 municipis de Catalunya amb més de 20.000 habitants, menys d’un 30% encarreguen la recollida de residus o la neteja viària a l’esmentada empresa. Jordi Martínez menteix públicament per defendre una empresa privadaEns genera sospites.

Taula amb els municipis de Catalunya amb més de 20.000 habitants i l'empresa que presta el servei de recollida de residus

Taula amb els municipis de Catalunya amb més de 20.000 habitants i l’empresa que presta el servei de recollida de residus (fer clic per ampliar)

7- Mentides sobre anteriors treballs de l’empresa

L’empresa Lovic afirma a les reunions amb els regidors i a la seua web que només treballa amb administracions públiques per evitar incompatibilitats.

Segons diu l’acta de la reunió:
Vicenç Garcés hace una exposición de la trayectoria profesional de su empresa. Tienen una línea de trabajo exclusiva para la administración pública, esto les evita incompatibilidades. Únicamente realizan alguna actuación de auditorías para Ayuntamientos.”

A la web de Lovic indica que s’ha treballat per a l’Ajuntament de Crevillent. El mateix Jordi Martínez reconeixia que arriba a contactar amb l’empresa després del treball que havia fet a aquesta localitat.

Captura de la web de l'empresa LOVIC on s'indicava que havia treballat per a l'Ajuntament de Crevillent

Captura de la web de l’empresa LOVIC on s’indicava que havia treballat per a l’Ajuntament de Crevillent (fer clic per ampliar

Però resulta ser fals. A l’Ajuntament de Crevillent no tenen constància de què Lovic haja treballat mai per al Consistori. Fonts del govern de Crevillent indiquen que si l’empresa ha treballat allà, deu haver estat per a alguna empresa privada. Després de denunciar-ho la web es modifica per eliminar aquesta dada. L’empresa menteix per a aparentar solvència contrastada. Ens genera sospites.

Captura de la web de l'empresa LOVIC després d'indicar-los que no era cert el que anunciaven.

Captura de la web de l’empresa LOVIC després d’indicar-los que no era cert el que anunciaven. (Fer clic per ampliar)

8- Falta de participació 

Des del Govern del PSOE es va dir que es tindrien en compte les aportacions que els diferents col·lectius socials vulguen fer. Durant la reunió amb Lovic, se li va preguntar a l’empresa quins procediments de participació posarà en marxa, i la resposta fou que no es contempla cap procés d’aquest tipus.

Des de Guanyar Alcoi i Compromís s’ha volgut evidenciar que l’adjudicació a Lovic s’ha fet de forma irregular. Si externalitzant la redacció del plec de condicions el que es pretenia és allunyar les sospites de manipulació del concurs del servei de recollida de RSU i neteja viària a favor de FCC, el que s’ha fet amb aquestes irregularitats no és allunyar aquestes sospites.

A l’estiu i tardor del 2016, es presenten les propostes de l’esborrany, l’estudi previ i el plec. Guanyar Alcoi fa aportacions al plec de condicions per millorar-lo amb propostes vinculades al medi ambient, com a les persones, com a la qualitat del servei, dels diferents recursos…

 • 2017

A febrer, Guanyar Alcoi encarrega un informe a una empresa especialista en auditories a plecs de condicions d’aquest tipus i aquest informe destaca diferents irregularitats.

Als criteris de valoració n’hi ha que “afavoreixen clarament a la concessionària actual del servei” (FCC), ja que aquesta disposa de tota la informació necessària per a la prestació del servei i les noves empreses no.
També hi ha altres criteris de valoració que van en detriment de l’Ajuntament, i per tant, de la qualitat del servei. Com per exemple la falta de penalitzacions adequades davant de possibles incompliments del servei.

Extracte de l'informe sol·licitat per Guanyar Alcoi

Extracte de l’informe sol·licitat per Guanyar Alcoi (fer clic per ampliar)

Gràcies a aquest informe encarregat per Guanyar Alcoi es van solucionar les irregularitats al document final.

El 31-03-2017 se celebra un Plenari extraordinari per aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació mitjançant  de procediment obert del contracte del servei de recollida de RSU i neteja urbana.

> La postura de Guanyar Alcoi:

Tot i que la privatització no és el model al qual li donem suport, des de Guanyar Alcoi s’han fet moltes aportacions i millores al plec.

Aportacions de Guanyar Alcoi

 • Hem reivindicat Garanties laborals com la subrogació dels actuals treballadors i treballadores.
 • Hem reivindicat les pertinents garanties socials.
 • Hem aportat modificacions pel que fa a la qualitat dels materials i en matèria medi ambiental perquè tots els productes tinguen segell i certificació ECOLABEL.
 • Hem demanat la possibilitat del 5é contenidor (resta de l’orgànic).
 • La necessitat de campanyes de conscienciació no només per a reciclar, també per a la reducció de residus.
 • Hem avisat sobre la necessitat d’un procés sancionador i de penalitzacions més estricte i rigorós, quan hi haguera incompliment de contracte.

Gràcies a un informe extern que Guanyar Alcoi va sol·licitar a una empresa especialitzada es van detectar irregularitats als esborranys del plec que afavorien a l’actual empresa i perjudicaven l’Ajuntament i que s’han solucionat al document final.

Punts amb els que no estàvem d’acord

 • La no separació de contractes (Neteja viària per una banda i Recollida de brossa per l’altre) que facilitaria que xicotetes i mitjanes empreses i empreses d’economia social pogueren participar.
 • La no implantació d’entrada del SDDR (Sistema de Depòsit, Devolució i Residus) més respectuós amb el medi ambient.
 • La contractació d’una empresa externa per redactar un Plec que han hagut de refer majoritàriament els tècnics i serveis econòmics de la casa.
 • La falta d’un procés de participació rigorós i de qualitat, que no ha donat veu correctament a la ciutadania davant d’un tema d’interés general.
 • El treball inexistent per la remunicipalització que suposaria més d’un 20% d’estalvi.
Beneficis de recuperar un servei públic

Beneficis de recuperar un servei públic (fer clic per ampliar)

* Licitació del nou contracte

El 18-04-2017 es va obrir el termini perquè es presentaren ofertes d’empreses fins al 2 de juny i es presenten 7 empreses o UTEs (Unió Temporal d’Empreses).

 • Entorno Urbano
 • UTE Urbaser Recisa
 • Limasa
 • UTE Fovasa Gestaser
 • FCC
 • Valoriza
 • UTE Actua Acciona

Moviments precipitats de personal implicat a l’adjudicació:

Fins a juny del 2017 el cap del departament d’Obres i serveis era Miguel Ángel Serra. En aquest moment Miguel Ángel Serra es jubila sense que se li sol·licite allargar uns mesos la seua feina donats els contractes importants que anaven a adjudicar-se.

Per un altre costat com a cap de departament de Medi Ambient, el departament encarregat de la valoració de les propostes de les diferents empreses per al contracte de RSU i neteja, es trobava Miguel Signes.

En 2010 Jordi Martínez havia criticat el nomenament de Miguel Signes al capdavant de Medi Ambient. Açò havia dit:

quien ya consiguió una plaza en el Ayuntamiento mientras era personal de confianza del PP, rematará ahora su fulgurante carrera con su nombramiento para el nuevo cargo

un puesto de libre designación entre los funcionarios del departamento se va a convertir en el reducto necesario para que el PP blinde a su personal ante un inminente cambio de gobierno en Alcoy

Ací la notícia completa.

Davant la plaça buida que deixa Miguel Ángel Serra a Obres i Serveis el regidor Jordi Martínez decideix realitzar una mobilitat de personal i traslladar a Miguel Signes de cap de Medi Ambient a cap d’Obres i Serveis.

D’aquesta forma, en el moment de l’adjudicació del nou contracte, el regidor Jordi Martínez desplaça a qui tenia experiència al càrrec de cap del departament de Medi Ambient i el trasllada a un altre departament. O vist d’una altra manera: aquell qui va permetre que l’empresa prestara aquest servei deficient durant anys acaba rebent un ascens i una promoció.

Per omplir el buit provocat per aquest desplaçament es nomena cap de departament provisional de Medi Ambient a Carles Samper, exregidor del PSOE durant dues legislatures que era fins al moment capatàs de les brigades de Medi Ambient. És ell qui s’encarrega de les valoracions del concurs.

Nova contractació externa

Per a donar-li suport a aquesta tasca i facilitar i ordenar la informació de la licitació de les diverses empreses presentades, des del Govern del PSOE es contracta, de nou a dit, una empresa privada de Valladolid, Geprecon (Gestión Prevención Control Ambiental) Valladolid, que ens costa 16.788,75 €. El regidor Jordi Martínez i el tècnic Carles Samper asseguren que aquesta empresa només extraurà i classificarà la informació necessària de totes les propostes de les empreses i després seria el mateix Carles Samper qui valoraria les propostes.

Posteriorment l’empresa externa no només classifica la informació sinó que també presenta als seus informes les valoracions de les empreses, les quals Carles Samper utilitza per al seu informe copiant-les tal qual sense aportar cap valoració pròpia.

Per què es tria aquesta empresa a dit? hi ha alguna raó més enllà? Amb el temps l’empresa Geprecon es tornarà a creuar amb els interessos dels alcoians. Es detalla després.

– La valoració de les propostes:

Consideracion prèvies

Des de Guanyar Alcoi, com ja apuntàvem abans de l’aprovació del plec, considerem que no es tracta amb el mateix criteri a FCC que a la resta d’empreses a l’hora de fer les valoracions objectives dels criteris subjectius. L’empresa FCC, com que porta prestant el servei durant 17 anys coneix perfectament els itineraris, els barris, els sentits de circulació de carrers i l’execució optimitzada de les tasques que se li demanen, entre altres. Aquests coneixements, que no s’aporten a la resta d’empreses concursants, li suposen un avantatge per a aquesta empresa.

Valoracions

A les valoracions de les propostes hi ha dos apartats:

 • Les valoracions subjectives, on el tècnic, en aquest cas Carles Samper, havia de valorar les característiques de cada proposta marcades al plec de condicions segons el seu criteri.

En aquest cas Carles Samper no fa cap valoració pròpia ja que és l’empresa externa contractada la que les realitza totes. L’informe de Carles Samper només reflecteix el que l’empresa externa ha valorat ja. Ací mostrem una captura de l’informe de Geprecon i una altra de l’informe de Carles Samper on s’observa que les valoracions que aporta Carles Samper ja venien predefinides a l’informe de Geprecon, que explicita que són ells qui fan la valoració subjectiva amb la documentació aportada per l’Ajuntament sense haver realitzat cap treball de camp al municipi.

Captura de l'informe de l'empresa Geprecon

Captura de l’informe de l’empresa Geprecon (fer clic ampliar)

Captura de l'informe de Carles Samper

Captura de l’informe de Carles Samper (fer clic per ampliar)

En aquest apartat la suma de les puntuacions finals és aquesta per a cada empresa:

– Entorno Urbano 10,28
– UTE Urbaser Recisa 13,91
– Limasa 6,48
– UTE Fovasa Gestaser 11,5
– FCC 22,13
– Valoriza 11,6
– UTE Actua Acciona 8,98

L’empresa amb major puntuació en aquest apartat és FCC amb 22,13 punts i més de 8 punts sobre la següent.

 • Les valoracions objectives, que es mesuren amb criteris objectius i puntuen tal com marca el plec de condicions sense que intervinga cap valoració subjectiva:

En aquest apartat les puntuacions per a cada empresa són:

– Entorno Urbano 60,34
– UTE Urbaser Recisa 61,76
– Limasa 52,53
– UTE Fovasa Gestaser 57,81
– FCC 60
– Valoriza 61,40
UTE Actua-Acciona 68

L’empresa amb major puntuació en aquest apartat és la UTE Actua-Acciona amb 68 punts, i presenta una oferta de 3.509.754,71 euros anuals IVA inclòs, i, com a aspectes puntuables diferents de la resta, una reposició del 200% anual dels contenidors (renovació completa dues vegades a l’any) i 3 vehicles elèctrics i 4 híbrids.

La proposta de FCC, que acabarà guanyant el concurs, és la cinquena de set propostes, amb 60 punts, amb una oferta de 4.264.703,36 euros anuals IVA inclòs, i, com a aspectes puntuables diferents de la resta, una reposició del 100% anual dels contenidors (renovació completa una vegada a l’any) i 4 vehicles elèctrics.

Valoració final

 El total de puntuacions sumant les anteriors per a cada empresa és:
– Entorno Urbano 70,62
– UTE Urbaser Recisa 75,67
– Limasa 59,01
– UTE Fovasa Gestaser 69,31
– FCC 82,13
– Valoriza 73
– UTE Actua Acciona 76,98
Amb el total de les puntuacions, tot i no ser la més votada a les valoracions objectives que comprenen l’oferta econòmica,  l’avantatge obtés a les valoracions subjectives permet que s’adjudique el contracte a FCC.
Ací podeu llegir l’acta pública de les valoracions, amb els procediments utilitzats per a puntuar.

Ara a FCC se li pagaran 4.264.703,36 euros anuals IVA inclòs per donar un servei que se suposa molt millor que el que estan donant.

En 2016 (l’últim pressupost amb l’execució completament tancada a dia de l’adjudicadió del nou contrace) se li van pagar a FCC un total de 4.969.512,04 euros per aquestos serveis:

 • Recollida de RSU: 1.155.816,12 euros
 • Manteniment contenidors: 16.937,98 euros
 • Tractament i transport de residus: 1.628.039,85 euros
 • Neteja viària: 2.168.718,77 euros

Total: 4.969.512,04 euros

Una diferència de més de 700.000 euros amb el que li pagarem ara. És a dir l’empresa FCC ha estat anys donant-nos un servei deficient cobrant 700.000 euros més a l’any del que cobrarà ara per donar-nos un servei de qualitat.

 • 2018

El contracte s’adjudica finalment en març de 2018, es formalitza en maig i comença la seua implantació, encara que amb retards.

– El control del servei i noves relacions:

 • 2019

Per tal de realitzar l’auditoria, que es volia vendre com a novetat en este contracte però que recordem ja es plantejava al plec presentat per EU al 2014 que es va rebutjar, es contracta una empresa externa tal com demanava el PP, de nou sense concurs, contractant-la amb la fòrmula de contracte menor. L’empresa triada és Geprecon, la mateixa que ja es va contractar a dit al 2017 per a realitzar les valoracions de les propostes del concurs que havia de fer el tècnic corresponent.

 • 2020

Fins a maig no comença la licitació del “Control de calidad continuo y auditoría del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Alcoy“.

Aquest retard després provocarà que no es puga fer l’auditoria d’aquest any i per tant, en no poder comprovar si s’ha realitzat correctament el servei, no es pot penalitzar a l’empresa de cap manera i se li haja de pagar a l’empresa un extra del 4% de la facturació del contracte, uns 155.000 euros.

En el concurs que s’acaba adjudicant a novembre de 2020 i formalitzant ja en 2021, l’empresa que s’adjudica el servei és Geprecon, la mateixa que es va contractar per a realitzar les valoracions del concurs i la mateixa que s’havia contractat amb un contracte menor per a realitzar el control i auditoria el 2019.

Al mateix web de l’empresa Geprecon, es pot veure que presta este servei de control de la recollida de residus urbans també en altres poblacions. Presta el servei a Reus, Mataró, Salamanca i al Consorci de Residuos de la Bahía de Cadiz a més de a Alcoi. Trobem un patró que reconeixem de la fase de preparació del plec de condicions del servei de recollida de brossa i neteja viària: a excepció del Consorci de Residuos de la Bahía de Cadiz, tant a Reus, Mataró, Salamanca i Alcoi el servei de recollida de brossa el presta l’empresa FCC.

La quadratura del cercle.


Torna a l’Índex

Continua a Qui és FCC?

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies