També estem a les xarxes socials

SOL PROTEGIT

23. Adhesió a les al·legacions i reivindicacions de l’Associació de Veïns de la Vall de Polop, Barxell i Baradello.

Eliminació de la compatibilitat que consta en ZRC-AG1 en activitats industrials i productives i/o plantes per al tractament, valorització, dipòsit i eliminació de residus.

24. En la versió preliminar del PGOU d’Alcoi es classifica dins de les Zones d’Ocupació Estructural una ampla zona de la partida de la Canal –a un costat i altre de l’autovia A-7- com a Zona Rural d’Ús Comú (ZRC-AG 2),. Dintre de la delimitació d’aquest territori es troba la Zona IV, Vall de la Canal, classificat actualment segons el PORN de la Font Roja i el vigent PGOU com a Sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció.

La proposta de la versió preliminar del PGOU d’Alcoi planteja que aquest espai –Zona IV, Vall de la Canal-, es classifique finalment com a Sòl No Urbanitzable d’Ús Comú.

Considerem que la Zona IV, d’ús agrícola sostenible de la Vall de la Canal, segons la denominació que figura al PORN de la Font Roja, hauria de considerar-se com a Sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció -Zones Rurals de Protecció, en la seua denominació al document de la versió preliminar del PGOU-, ja que, a efectes ambientals i de protecció i conservació de l’entorn, de la flora, de la fauna i del paissatge agrícola, els terrenys inclosos en l’àmbit d’aquesta zona també compleixen amb els objectius específics que figuren al PORN-FR i que diuen textualment: “en aquesta zona l’objectiu específic és assegurar la funció d’esmorteïment d’impacte en la Zona I del parc natural, i de territori de caça, alimentació i dispersió per a la fauna vertebrada del parc natural. La funció de connexió biològica resta limitada als barrancs forestals concrets d’aquest àmbit”. En tot cas, la reclassificació d’aquests terrenys que passarien a tenir un ús industrial, comercial o terciari, entraria en contradicció amb la funció atorgada a la zona IV en l’article 79.2 del PORN. Entenem que la funció dels terrenys inclosos en la Zona IV Vall de la Canal, per la seua tipologia, paisatge i ús, haurien de tenir la classificació de Zones Rurals de Protecció com també s’ha plantejat per als terrenys inclosos en la Zona II, agroforestal de connexió de les serres de les conques de Polop i barranc dels Molins.

A més a més, els terrenys inclosos en la Zona IV se situen dins de la Xarxa Natura 2000 i tenen la consideració de Zones d’Especial Conservació (ZEC) i de Zones d’Especial Protecció per a les aus (ZEPA) i continuen complint amb els objectius específics determinats al PORN_FR per les quals aquesta zona disposava d’unes normes particulars que afavorien la seua preservació i conservació dels fenòmens urbanístics que podrien tenir més portes obertes si finalment els terrenys delimitats a la zona acaben classificant-se com a SNU d’Ús Comú.

Per tant, s’hauria d’atorgar la Zona IV Vall de la Canal com a SNU Protegit a causa de la seua fragilitat paisatgística, ecològica i medi ambiental i com a mesura de protecció de l’Aqüífer del Molinar davant possibles amenaces contaminants per l’aplicació de productes fitosanitaris o fertilitzants.

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies