També estem a les xarxes socials

3 – CIUTAT PER A TREBALLAR

Promoció econòmica

Dotació al Consell Econòmic i Social de capacitat per generar iniciatives que seran impulsades per l’Agència de Desenvolupament Local (ADL).

Creació d’una Agència d’Inversió local que s’encarregue, en primer lloc, d’impulsar projectes empresarials mitjançant un inversor de proximitat en col·laboració del sector empresarial i l’assessorament de la Universitat i dels sindicats.

Suport a projectes amb criteris de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social, que s’establisquen a Alcoi.

Impuls, a través de l’Agència d’Inversió local, de la reindustrialització i modernització de les empreses a través de crèdits a baix interès segons criteris socials i d’utilitat pública.

Potenciació de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat en les funcions de promoció econòmica.

Com a part de la gestió de residus plantejada en l’apartat de sostenibilitat, potenciar una política local i comarcal de reducció de residus que s’envien a l’abocador o s’incineren, mitjançant l’enfortiment d’una economia circular que recupere i done utilitat als residus.

Creació d’una plataforma local per incentivar les vendes de proximitat en línia dels comerços d’Alcoi i les comarques properes.

Incentivació la innovació social com a element de desenvolupament del coneixement i de l’economia local amb una convocatòria pública d’ajudes econòmiques als projectes d’innovació social que afecten a la ciutat d’Alcoi.

Ocupació i contractació

Impuls de l’emprenedurisme de base democràtica, és a dir, donar impuls a iniciatives de treball associat (cooperatives i societats anònimes laborals) amb l’establiment de convenis amb FEVES (Federació d’Empreses Valencianes d’Economia Social) i FEVECTA (Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat). Potenciació de l’assessorament a empreses que vagen a tancar o puguen ser venudes perquè puguen realitzar una transició suau cap a una gestió empresarial dels mateixos empleats mitjançant iniciatives de treball associat.

Creació d’un programa d’acompanyament a persones en atur per ajudar-les, durant un termini d’entre 6 mesos i un any, a trobar una nova ocupació i assegurar que estan en disponibilitat de mantenir-la, mitjançant eines de formació, assessorament personalitzat i tutela.

Promoció d’iniciatives de treball acompanyat per a les persones amb diversitat funcional.

Com a mesura per facilitar la conciliació, implementació de serveis de proximitat per a facilitar la cura de les persones amb necessitats d’atenció.

Creació d’un programa de difusió i suport per a què les empreses desenvolupen (i executen) plans d’igualtat i de conciliació de la vida laboral amb la familiar i personal.

Impuls d’una diagnosi sobre els usos dels temps al món del treball i del comerç amb la intenció de poder alliberar el temps dels treballadors.

Incorporació de clàusules socials en la contractació de personal de l’Ajuntament, de manera que les persones en risc d’exclusió social vegen augmentades les seues oportunitats.

Redacció d’un reglament que incentive la contractació pública d’empreses les quals: 1) duguen a terme polítiques de responsabilitat social corporativa i/o 2) incorporen persones en risc d’exclusió.

Formació professional i coneixement

Potenciació del Consell de Formació Professional perquè es faça efectiva la formació als cicles formatius i s’incentive el treball d’intercicles com a suport a l’administració pública i empreses privades que ho requerisquen.

Incentius perquè les PIMES i les microempreses puguen contractar en pràctiques remunerades a l’alumnat d’FP.

Creació d’un Observatori del Mercat de Treball entre l’empresa, l’administració pública i la universitat, per millorar les sinergies existents,  i avaluació i generació de propostes de millora.

Establiment de la Universitat Politècnica de València – Campus d’Alcoi com a soci preferent en tot el que signifique creació de coneixement tecnològic per tal d’ajudar a millorar els serveis públics prestats per part de l’Ajuntament d’Alcoi.

Donar ús real i aplicat a la càtedra Smart City entre la UPV i l’Ajuntament d’Alcoi

Potenciació de la col·laboració entre les universitats i la ciutat per a construir una mena de banc d’idees sobre projectes econòmics i socials que puguen respondre als reptes de la ciutat a l’actualitat. Establir un espai de comunicació entre científics i societat com a instrument de transferència social del coneixement econòmic.

Sòl i activitat industrials

Desenvolupament de sòl industrial a l’Àrea Sud d’Alcoi, que connectaria les actuals zones industrials de Batoi, Santiago Payà, Sant Benet i la carretera N-340, mitjançant la combinació d’actuacions de rehabilitació de teixits existents i de creació de sòl de nou desenvolupament.

Concepció de la nova àrea industrial com un Barri Empresarial, al voltant de l’illa de Rodes, entreteixit amb diversos serveis (empresarial, comercial, esportiu, recreatiu, etc.) i amb una elevada qualitat dotacional i ambiental, on també es duga a terme un urbanisme sostenible.

Davant la impossibilitat de crear sòl industrial a la zona de La Canal, oferir a les empreses alternatives creïbles de sòl local com Pagos o bé sòl mancomunat.

Aposta per la creació de nous espais industrials i tecnològics mancomunats amb espais de col·laboració entre empreses.

Promoció turística

Cal completar la catalogació, recuperació i valoració dels recursos turístics de la ciutat i el seu entorn.

Assignació dels recursos als eixos bàsics de la marca turística d’Alcoi: indústria, modernisme, patrimoni natural i rural, festes i art/cultura.

Cal situar un punt d’inici-expositor per a la Ruta del Modernisme, de l’Alcoi de la Guerra Civil i d’altres, com una mena de centre d’interpretació.

Signatura de convenis amb les diferents administracions implicades perquè Alcoi siga la seu d’un Centre de trekking o bicicleta de muntanya per impulsar el turisme d’interior fora dels parcs naturals.

Elaboració d’un paquet turístic integral perquè el visitant puga tenir una experiència completa i continuada de la nostra ciutat (al marge que hi haja un desagregat de rutes temàtiques). Promoció de forma pública i privada d’aquest paquet turístic.

Cal facilitar, amb les mesures adients, la rehabilitació d’habitatges del centre històric, perquè el patrimoni arquitectònic puga contribuir adequadament a donar valor a l’oferta turística.

Redacció d’un Pla Integral de Turisme on es consensue amb agents turístics, econòmics i socials de la ciutat l’estratègia a curt, mitjà i llarg termini de les polítiques públiques en matèria de turisme.

Promoure una oferta complementària d’oci, musical i lúdica a les festes de Sant Jordi, tant amb anterioritat a les festes com durant la trilogia.


Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies