També estem a les xarxes socials

PRIORITZAR LES ACTUACIONS SOBRE LA CIUTAT CONSOLIDADA

13. El PGE ha de definir només decisions polítiques i estratègiques, i en compte d’incloure més elements i categories en la xarxa primària, cal procedir a netejar totes les trames específiques d’equipaments incloses en aquesta xarxa primària dins de les zones d’ordenació, que només entorpeixen el desenvolupament del Pla, resten autonomia municipal i dificulten en gran manera la seua gestió. En tot cas, el Pla General Detallat pot entrar a definir alguna d’aquestes zones, amb objectius clars, concrets i a curt termini, i deixar a la simple compatibilitat d’usos dins d’una zona d’ordenació, el fet que es desenvolupen els espais previstos.

Al cap i a la fi el desenvolupament futur depèn de les facilitats i incentius que es donen a títol particular per a un solar determinat, no de la mera intenció que es plasma en el Pla (i menys si aquest estableix encara majors càrregues), llevat que existisquen fons perquè es desenvolupen actuacions prioritàries directament des de l’administració pública.

14. Cal substituir l’urbanisme d’eixamplar, per l’actuació sobre la ciutat consolidada. Es menciona una actuació intensiva en el centre històric perquè no perda el seu ‘caràcter residencial’ i donar solució a enclavaments industrials en zones residencials i en marges de llits.

15. És prioritari no generar majors càrregues a la situació existent, permetre que la ciutat funcione i siga senzill rehabilitar o renovar l’edificació residencial en el Centre històric, i albergar usos nous en indústries antigues. No tant eliminar-les de l’entorn residencial, sinó compatibilitzar el seu ús i que servisquen de dotació en el seu entorn.

16. És un error que al PGE s’assenyalen com a xarxa primària edificis o solars en els quals siga possible el canvi d’ús i menys sense definir terminis per a la seua execució o intermediacions sobre el mateix ús. Especificar aquests equipaments o dotacions en el PGE solament serveix per a restar autonomia a l’Ajuntament per poder gestionar aquests espais a curt i mitjà termini de la millor forma possible. És per això que seria recomanable eliminar a tots aquests tipus d’edificis susceptibles de canvi perquè realment puguen adaptar-se a les necessitats que sorgisquen durant la vigència del Pla (el que permetria la revisió del funcionament del PGE, la seua gestió i que atorguen flexibilitat i autonomia per corregir errades sense dependre d’administracions superiors). Així evitarem problemes a l’hora de canviar d’ús dotacional en edificis o parcel·les que ja han sofrit un canvi d’ús dotacional o que siguen susceptibles de fer-ho, ja que no estaria determinada a la xarxa primària. En canvi, d’estar especificada a la xarxa primària no podria canviar-se l’ús, el que constitueix una càrrega per a l’edifici i una situació fora d’ordenació.

17. Millorar la qualitat de vida dels barris amb canvis d’ús i dotacionals a petita escala, sent l’Ajuntament el que definisca aquestes intervencions amb la borsa per a compra de dotacions, però açò no s’aconsegueix penalitzant determinades illes amb la seua inclusió en la xarxa primària (i amb les conseqüències de pèrdua de valor que aquesta inclusió pot comportar en deixar fora d’ordenació tots aquells solars que no complisca l’ús previst pel PGE).

18. Desvincular les àrees d’actuació: no condicionar les inversions en equipaments a les plusvàlues que generen unes determinades inversions privades i així evitar que estiguen relacionades de forma individual i concreta que no permeten la correcta planificació de l’Ajuntament en l’urbanisme de la ciutat en un context determinat.

19. Seria convenient llavors, aplicar mecanismes de gestió que garantisquen la regeneració urbana a costa de les plusvàlues que el pla genere. Constituint una borsa per adquirir sol allà on interesse a l’Ajuntament en un moment determinat i no on es determine al Pla, així guanyarem agilitat i autonomia per resoldre problemes puntuals i inesperats.

20. Aquestes plusvàlues mencionades al punt 7 i generades pels nous creixements haurien d’anar a una caixa comuna, l’administració local prioritzarà les actuacions, aquests ingressos que es destine a inversions en dotacions públiques, adquirir sol públic, regeneració del nucli històric…

21. Eliminar tots els usos del sol determinats, únicament respectant aquells edificis construïts específicament per a l’ús i que conté unes característiques difícilment adaptables per donar altres usos. Per exemple: poliesportiu, hospital, centre de salut, cementiri.

22. Reducció de zones de creixement: eliminació de la nova zona residencial entre Sol i Camp i la Cotes Altes (SR-1). L’eliminació de la zona d’expansió de ‘El Serpis’, que es troba entre el Pont de Paco Aura i el final del capçal del riu Riquer (SR-8). Suprimir la zona de creixement de Batoi II (SR-6).

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies