També estem a les xarxes socials

El Patge com a protagonista
13.12.2017
*Fotografia de Paco Grau.

El fet que a la Cavalcada apareguen patges pintats de negre amb els llavis rojos ha causat queixes provinents d’una comunitat de dones afrodescendents/negres i qualificacions d’aquest fet de racisme i blackface.

Què és el blackface? El blackface és una pràctica racista que es feia als Estats Units durant el segle XIX. Existien espectacles teatrals on persones blanques, promovien estereotips sobre les persones afroamericanes. Es pintaven la cara amb betum, els llavis de roig i lluïen vestimenta de diferents temàtiques. A aquests espectacles es tractava als personatges negres com a inferiors i es promovien estereotips negatius sobre aquests. Tot amb l’aprovació i suport del públic americà “blanc”.

La polèmica s’ha estés per les xarxes. És un fet que no hauríem d’obviar i molt menys mirar d’amagar amb actuacions a les institucions allò que no volem tractar junt amb la ciutadania.

EL GOVERN DEL PSOE: laissez faire, laissez passer (deixen fer, deixen passar)

Des del Govern del PSOE es diu que han sigut molt prudents per no contestar a cap comentari que criticara les nostres tradicions i deixar que qui volguera s’expressara com volguera. Però aquesta prudència ha portat a la confrontació i a un conflicte entre opinions on ha sigut la ciutadania qui ha hagut de defensar la Cavalcada i no l’Ajuntament.

El Govern en compte de donar explicacions a qui ells diuen que critica les nostres tradicions per desconeixement d’aquestes i fer que les coneguen un poc millor, callen. Lluny de criminalitzar a aquest col·lectiu, una bona forma de que coneguen aquest acte seria convidar-lo en nom de l’Ajuntament a la Cavalcada per tal de conèixer de primera mà aquesta tradició.

Creiem necessària alguna explicació pública d’aquells que diuen tindre “l’orgull i la gran responsabilitat de representar a tota la ciutat d’Alcoi”, és a dir, el Govern de Toni Francés, per tal de donar una resposta ben argumentada, detallada i, si cal, disculpar-se davant d’aquelles persones que s’hagen pogut sentir ofeses.

PER QUÈ ELS PATGES DE LA CAVALCADA NO REPRESENTEN UN ACTE RACISTA?

Els veïns i veïnes d’Alcoi, en la seua immensa majoria, no ens sentim racistes mentre ens pintem la cara de negre i fem de patge, no veiem cap connotació negativa en això, ni ho fem per promoure cap estereotip negatiu sobre la comunitat negra.

El blackface, tradicionalment, ha estat vinculat a una visió pejorativa de les persones negres però, aquest cas, no és ni molt menys el d’Alcoi. Des de la nostra perspectiva sabem que els patges no volen representar cap estereotip denigrant per als negres. Per nosaltres els patges són aquells qui porten la il·lusió als nostres xiquets, entregant-los els regals muntant per escales a les cases. Els xiquets saluden als patges, els besen i alguns els tenen més estima fins i tot que als mateixos Reis Mags fent-los els protagonistes de les seues fantasies nadalenques.

No coneixem en concreció el per què s’ha popularitzat de forma tan extensa a Alcoi que el repartiment dels paquets siga feina d’aquests patges, però tal com es conta i es difon oralment, duien els regals pintats de negre per tal de no ser reconeguts pels xiquets que de vegades podien ser amics, familiars o coneguts i així preservar en la mesura del possible la màgia del Nadal als nens i nenes als quals se’ls repartien els regals.

S’ha preguntat als comentaris si una persona negra, seria pintada així també i la resposta és afirmativa: encara que parega una ximpleria, el fet que els patges estiguen pintats i que aquests deixen pintura a les persones que saluden i besen, s’ha convertit en una petita senya d’identitat del dia de la Cavalcada, perquè tot plegat, genera un ambient d’alegria i il·lusió difícil de descriure.

Podem comprendre que vist des de fora aquesta tradició puga veure’s com un acte en el qual es caricaturitza a la comunitat negra, però aquesta entenem que no és la realitat i entenem que aquesta representació l’hauria de poder realitzar qualsevol persona, siga de l’ètnia, cultura o raça, que siga, sense distinció. A Alcoi, els patges reals són considerats com una sort d’herois que porten felicitat allà on van, lluny de tractar de crear estereotips o ferir a la comunitat negra i és per això que demanem que a tota persona que haja pogut ofendre les imatges dels patges, entenguen que en cap moment aquesta és una tradició racista que tracte de crear estereotips negatius a la comunitat negra, ens agradaria que aquesta festa cada vegada fora més transversal i oberta i que tots ens sentirem a gust en ella, però també volem que entenguen que l’arrelament d’aquesta tradició i d’aquesta Cavalcada -la més antiga de l’Estat espanyol- alça passions, genera moltes il·lusions a nens i majors i els alcoians i alcoianes sentim que hem de protegir-la i cuidar-la profundament.

 

El hecho que en la Cabalgata de Alcoi aparezcan pajes pintados de negro con los labios rojos ha causado quejas provenientes de una comunidad de mujeres afrodescendentes/negras y calificaciones de este hecho de racismo y blackface.

Qué es el blackface? El blackface es una práctica racista que se hacía en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Existían espectáculos teatrales donde personas blancas, promovían estereotipos sobre las personas afroamericanas. Se pintaban la cara con betún, los labios de rojo y lucían vestimenta de diferentes temáticas. A estos espectáculos se trataba a los personajes negros como inferiores y se promovían estereotipos negativos sobre estos. Todo con la aprobación y apoyo del público americano “blanco”.

La polémica se ha extendido por las redes. Es un hecho que no tendríamos que obviar y mucho menos mirar de esconder con actuaciones a las instituciones aquello que no queremos tratar junto con la ciudadanía.

EL GOBIERNO DEL PSOE: laissez faire, laissez passer (dejan hacer, dejan pasar)

Desde el Gobierno del PSOE se dice que han sido muy prudentes por no contestar a ningún comentario que criticara nuestras tradiciones y dejar que quien quisiera se expresara cómo creyera conveniente. Pero esta prudencia ha traído a la confrontación y a un conflicto entre opiniones donde ha tenido que ser la ciudadanía quien ha tenido que defender la Cabalgata y no el Ayuntamiento.

El Gobierno en vez de dar explicaciones a aquellos que, según ellos, critican nuestras tradiciones por desconocimiento y hacer que las conozcan un poco mejor, callan. Lejos de criminalizar a este colectivo, una buena forma de que conozcan este acto sería invitarlo en nombre del Ayuntamiento a la Cabalgata para que conozcan de primera mano esta tradición.

Creemos necesaria que se dé una explicación pública por parte de aquellos que dicen tener “el orgullo y la gran responsabilidad de representar a toda la ciudad de Alcoi”, es decir, el Gobierno de Toni Francés, dando una respuesta bien argumentada, detallada y, si hace falta, disculpándose ante aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas.

POR QUÉ LOS PAJES DE LA CABALGATA NO REPRESENTAN UN ACTO RACISTA?

Los vecinos y vecinas de Alcoi, en su inmensa mayoría, no nos sentimos racistas mientras nos pintamos la cara de negro y hacemos de paje, no vemos ninguna connotación negativa en esto, ni lo hacemos para promover ningún estereotipo negativo sobre la comunidad negra.

El blackface, tradicionalmente, ha sido vinculado a una visión peyorativa de las personas negras pero, este caso, no es ni mucho menos el de Alcoi. Desde nuestra perspectiva sabemos que los pajes no quieren representar ningún estereotipo denigrando para los negros. Para nosotros los pajes son aquellos quienes traen la ilusión a nuestros niños, entregándolos los regalos subiendo por escaleras a las casas. Los niños saludan a los pajes, los besan y algunos les tienen más cariño incluso que a los mismos Reyes Magos, haciéndolos protagonistas de sus fantasías navideñas.

No conocemos en concreción por qué se ha popularizado de forma tan extensa en Alcoi que el reparto de los paquetes sea trabajo de estos pajes, pero tal como se cuenta y se difunde oralmente, llevaban los regalos pintados de negro para no ser reconocidos por los niños, que a veces podían ser amigos, familiares o conocidos y así preservar dentro de lo posible la magia de la Navidad a los niños y niñas a los cuales se les reparten los regalos.

Se ha preguntado en algunos comentarios si a una persona negra se la pintaría también durante este acto y la respuesta es afirmativa: aunque parezca una tontería, el hecho que los pajes estén pintados y que estos dejan pintura a las personas que saludan y besan, se ha convertido en una pequeña seña de identidad del día de la Cabalgata, porque todo ello, genera un ambiente de alegría e ilusión difícil de describir.

Podemos comprender que visto desde fuera esta tradición pueda verse como un acto en el cual se caricaturiza a la comunidad negra, pero esta no es la realidad y entendemos que esta representación la tendría que poder realizar cualquier persona, sea de la etnia, cultura o raza, que sea, sin distinción. En Alcoi, los pajes reales son considerados como una suerte de héroes que traen felicidad allá donde van, lejos de tratar de crear estereotipos o herir a la comunidad negra y es por eso que pedimos que a toda persona que haya podido ofender las imágenes de los pajes, entiendan que en ningún momento esta es una tradición racista que trata de crear estereotipos negativos a la comunidad negra. Lejos de eso, nos gustaría que esta fiesta cada vez fuera más transversal y abierta y que todos nos sintamos a gusto en ella, pero también queremos que entiendan que el arraigo de esta tradición y de esta Cabalgata -la más antigua del Estado español- levanta pasiones, genera muchas ilusiones a niños y mayores y los alcoyanos y alcoyanas sentimos que tenemos que protegerla y cuidarla profundamente.

 

És interessant?
Comparteix-ho
 
 

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies