També estem a les xarxes socials
 
MARC GENÈRIC I LOCAL

MARC GENÈRIC

En l’actual sistema econòmic i social a escala mundial, les forces polítiques hegemòniques tant conservadores, liberals o socialdemòcrates, mantenen les mateixes polítiques d’austericidi, privatitzacions i retallades socials. Així l’escletxa que històricament s’havia donat entre aquestes forces (el que tradicionalment s’ha identificat com eix dreta – esquerra), ha quedat completament distorsionat per la realitat.

Les noves contradiccions han derivat en altres escletxes que situen a aquestes formacions del stablishment (és a dir, del sistema establert) front a les noves polítiques de ruptura i radicalitat democràtica que defensen un nou sistema, on l’economia estiga al servei de les persones i no de les elits econòmiques i financeres, on la democràcia siga un sistema obert i participatiu, on els serveis bàsics a la ciutadania estiguen garantits i que el tipus de desenvolupament social no atempte contra l’equilibri natural.

L’enfrontament polític actual s’està lliurant entre les forces del sistema imperant (conservadors, liberals i socialdemòcrates) i les noves forces alternatives que qüestionen aquest sistema neoliberal, que concentra el poder en una minoria elitista, i treballen per una transformació radical de l’actual sistema per un més just, igualitari i sostenible.

MARC LOCAL

A l’Alcoi actual ens trobem en una realitat afí i extrapolada a la descrita anteriorment, on els blocs esquerra – dreta s’han anat desdibuixant any rere any, alienant a partits conservadors, socialdemòcrates i liberals en una coalició de supervivència del sistema cada vegada més explícita i on els col·lectius i partits de caràcter més transgressor i rupturista són desprestigiats i acusats de radicalisme polític amb programes que manquen de base pràctica. Però afortunadament cada vegada són més els Governs i els ciutadans que segueixen el camí del canvi i aposten per fórmules i polítiques que retornen sobirania als municipis, capacitat de gestió pública i que se centren en una millora de la qualitat de vida ciutadana.

Guanyar Alcoi, per tant, no pot sucumbir a les dinàmiques del sistema, a les seues deficiències i a les estructures rígides de les velles formes d’actuar i d’entendre la política dels vells partits. Hem de convertir-nos en els caps visibles del trencament pacífic, de la revolució democràtica, de la defensa inflexible de l’honestedat política i social i del retorn i valorització de les polítiques públiques com a eina transformadora, amb capacitat per mobilitzar tota l’energia dels ciutadans.

ESTEM EN CONTACTE