També estem a les xarxes socials
 
13 – POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Alcoi, ciutat amb llengua pròpia

☛ Aplicació del Reglament Municipal de Política Lingüística

Alcoi és un municipi valencianoparlant, sent el valencià la seua llengua pròpia. L’Ajuntament d’Alcoi, té el deure de fer-lo respectar, de protegir-lo i de fomentar el seu ús amb mecanismes i polítiques de promoció lingüística concretes a través de la Regidoria de Política Lingüística i del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística.

Reglament Municipal de Política Lingüística

ESTEM EN CONTACTE