També estem a les xarxes socials
 
4.3 MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

4.3 MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Alcoi, ciutat de les arts

☛ Diagnòstic de la comissió de treball

Alcoi té les bases necessàries per fomentar el seua desenvolupament cultural i generar sinèrgies en altres àmbits com són els econòmics, acadèmics i socials, lligant la cultura al desenvolupament local.

Des de la comissió de treball de Guanyar Alcoi considerem que és necessari un impuls important per aconseguir-ho i és per aquest motiu que la nostra proposta programàtica inclou les següents propostes estratègiques en matèria de música i arts escèniques.

☛ Propostes estratègiques en matèria de música i arts escèniques

☞ Constituir l’Institut Comarcal de Cultura que gestione la posada en marxa dels projectes en matèria cultural i que compte amb un fons conjunt de tota la producció artística.

☞ Fomentar la cessió dels espais municipals a les entitats per a la realització d’activitats culturals disminuint els tràmits administratius i burocràtics.

☞ Assegurar les programacions estables d’exposicions plàstiques, musicals, teatre, cinema, dansa i altres com l’òpera, en col·laboració amb les administracions, les entitats i les empreses de gestió cultural.

☞ Impulsar la Mostra de Teatre Valencià millorant la implicació amb els sectors locals dels creadors, l’hostaleria, el comerç, etc.

Establir un Certamen Anual de Creació Contemporània (videocreació, música, fotografia, etc).

☞ Recuperació i catalogació dels fons arxivístics privats mitjançant la signatura de convenis.

☞ Creació d’un Servei de Publicacions amb caràcter d’empresa editorial autogestionada amb participació pública.

☞ Ampliació de les instal·lacions de l’Arxiu Històric Municipal.

☞ Tramitar la transformació del Conservatori Municipal de Música i Dansa en conservatori professional.

☞ Establir una programació cultural als barris des de la Regidoria de Cultura en col·laboració amb les associacions de veïns, les entitats culturals, les associacions juvenils, etc.

☞ Promoure la retolació del comerç i de les empreses en valencià.

☞ Recolzar les activitats de recuperació de les costums, tradicions i festes organitzant activitats com exposicions, conferències, mostres, etc.

☞ Recolzar la posada en marxa d’activitats relacionades amb la literatura i els llibres per mitjà de tallers literaris, conferències d’escriptors, plans d’animació lectora i premis de narrativa i investigació, entre altres.

☞ Establir un Cine Club Itinerant que acoste les pel·lícules del mercat independent als barris d’Alcoi i que no tenen cabuda en els cine.

☞Recolzar a les bandes musicals locals a partir de la realització d’activitats per a la formació i la difusió de la seua funció a través de concerts itinerants.

☞ Recolzar la consolidació de les escoles de música gestionades per les entitats privades sense ànim de lucre a partir del sosteniment de les despeses no financiables per les ajudes de la Conselleria d’Educació.

☞ Consolidar l’ús i utilització del valencià en l’administració, els espais i els recursos públics.

☞ Tendir a la utilització única del valencià als mitjans de comunicació de difusió municipal.

☞ Gestionar la cultura amb menys pressupost negociant paquets d’activitats amb les agències de contractació o amb altres municipis col·laboradors per a reduir el seu cost sense renunciar a la qualitat del producte programat.

☞ Fomentar la promoció dels creadors locals per a acostar la seua obra als espectadors en els espais disponibles en la ciutat i fent-ho de forma professional i remunerada.

☞ Fomentar un acostament efectiu entre el públic i les propostes dels joves creadors organitzant trobades, cedint espais, programant activitats conjuntes, vinculant el seu art amb el carrer.

☞ Impulsar el projecte Tossals i Molins per a cedir espais on promoure el desenvolupament de l’activitat creadora i experimentació per part dels joves dins de les distintes modalitats artístiques: escriptors, músics, poetes, pintors, videocreadors, actors, escultors i fotògrafs, etc.

☞ Creació i ubicació a Tossals i Molins d’una Escola de Teatre, dependent de l’Escola d’Arts i Oficis d’Alcoi i que este regulada per la Conselleria d’Educació.

☞ Crear una programació d’activitats culturals en el carrer per a recuperar el binomi ciutat i cultura.

☞ Recolzar la posada en marxa d’empreses relacionades amb la cultura (creació, promoció, producció, editorials, videocreació, cine, etc.) per a fomentar la creació d’ocupació a Alcoi.

☞ Dinamitzar els espais culturals existents des de la iniciativa pública (Teatre Salesians, Auditori Amando Blanquer, etc.).

☞ Realitzar una programació de cultura independent que des de l’Ajuntament pot ser viable des de la perspectiva social i no econòmica.

☞ Recuperar la gestió pública del Teatre Calderón i recuperar l’ús del Teatre Salesians des de la iniciativa pública.

☞ Realitzar una trobada de creadors en les distintes arts i de generacions distintes.

☞ Fomentar la culturització del públic diferenciant l’oferta d’oci i l’oferta cultural.

☞ Recuperar les figures culturals locals: Ovidi Montllor, Antoni Miró, Emili Sala, Francesc Laporta, etc.

☞ Fomentar el coneixement i difusió de la cultura popular en els barris.

☞ Establir una programació cultural que facilite la difusió del coneixement, la lluita contra les desigualtats i la pobresa, etc.

☞ Sistematitzar la cerca d’ajudes europees per a la posada en marxa de projectes culturals.

☞ Establir un altre tipus d’ajudes no tan sols econòmiques per a les associacions i entitats privades culturals.

☞ L’Ajuntament ha de realitzar una cobertura pública de la iniciativa cultural privada creant el caldo de cultiu de la creació, cedint espais, organitzant activitats, etc.

☞ Establir una marca cultural que facilite visualitzar el canvi cultural que es planteja per al municipi.

☞ Fomentar el creixement i la promoció dels artistes a nivell local i exterior.

☞ Establir un nou criteri de programació cultural que fomente la participació dels joves creadors i intel·lectuals locals.

☞ Establir certàmens anuals artístics en totes les modalitats. Per exemple, és possible crear un festival anual de rock urbà que compte amb una programació de grups locals i d’artistes convidats.

☞ Establir concursos i premis per a les distintes modalitats artístiques en què puguen participar els creadors locals.

ESTEM EN CONTACTE