També estem a les xarxes socials

3 – DONA I IGUALTAT

Alcoi, ciutat igualitaria

☛ Diagnòstic de la comissió de treball.

Des d’una perspectiva feminista, que pren en compte les desigualtats entre homes i dones, les ciutats no són neutres. Malgrat que en aquestes viuen barrejades persones dels dos sexes, de diferents gèneres, edats, ètnies, orientacions sexuals, classes, la població urbana es compon d’homes i de dones, que viuen la ciutat de manera diferenciada i marcada per les desigualtats, fet que cal tenir en compte alhora d’intervenir políticament. Malgrat que pel que fa a l’estat espanyol existeix una legislació que ratifica de manera sovint parcial algunes de les demandes dels moviments feministes, els recursos destinats a assolir la igualtat de gènere sempre són anecdòtics, i així ocorre també a Alcoi, on la igualtat de gènere sembla fer part més del discurs políticament correcte que no d’una voluntat política real.

Des de Guanyar Alcoi pensem que l’Ajuntament ha de treballar dur per la promoció de totes les accions i tots els serveis que faciliten la integració i la participació de les dones en la societat alcoiana, per a que s’eviten les discriminacions per qüestió de sexe, gènere, orientació sexual o raça. Cal posar l’accent en la importància del treball reproductiu com a eix central bàsic de la vida deles persones i definir polítiques que afavoreixen les tasques quotidianes d’atenció a les necessitats humanes, per tal de garantir vides dignes.

La problemàtica de les desigualtats de gènere no pot ser obviada en l’elaboració de les polítiques socials d’habitatge, educació, sanitat, com és encara el oblidarles al parlar d’urbanisme, promoció econòmica o participació ciutadana. El difícil moment històric que ara vivim ha incrementat la feminització de la pobresa i les desigualtats econòmiques i socials de les dones respecte dels homes. Les dones, sobretot les que constitueixen famílies monomarentals, les dones immigrades, les dones joves o de la tercera edat i les dones que pateixen violència masclista tenen més dificultats, per exemple, a l’hora d’accés a l’habitatge i pateixen amb més intensitat la crisi de l’habitatge i els desnonaments, com molt bé demostren les dades de la PAH.

Cal remarcar que dins del grup de dones s’entrecreuen diferents desigualtats, i per això hi ha col∙lectius de dones a Alcoi especialment discriminats com les dones de la tercera edat, moltes de les quals sobreviuen amb pensions irrisòries, les dones immigrants “sense papers” privades d’assistència sanitària o les dones amb algun tipus de “discapacitat”.

Les societats, i per descomptat la societat alcoiana, tenen un deute històric amb les dones pels seus sabers i com a sostenidores de la vida que a la vegada facilita la cohesió social. Per tal que les dones visquen en llibertat i puguen exercir en igualtat real els seus drets de ciutadania cal, en primer lloc, eradicar totes les formes de violència patriarcal (real, política, econòmica, simbòlica), per aquesta raó les accions estratègiques d’aquest programa electoral es basen en aquests quatre eixos d’actuació.

☛ Propostes estratègiques en matèria en matèria d’igualtat.

Referides a la violència real

☞ Creació i dotació de recursos de la Comissió Permanent contra la Violència de Gènere que tracte la qüestió de forma integral amb l’objectiu de coordinar els diferents serveis i administracions implicades en la prevenció i actuació contra la violència de gènere. Aquest protocol contempla actuacions transversals que afecten la policia, la sanitat, les associacions, els jutjats i la població en general.

☞ Elaborar un mapa d’implantació de centres d’acollida i serveis de seguiment i suport per a dones víctimes de la violència patriarcal determinant les responsabilitats competencials de cadascuna de les Administracions i garantint la coordinació.

☞ Crear xarxes d’atenció d’urgències que garanteixin la resolució de situacions de risc per a la vida de les dones, garantint la seguretat de les dones i l’atenció de qualitat en un moment tan difícil.

En relació a la violència política

☞ Donar visibilitat social i política als projectes que sorgeixen des del moviments feministes locals a través de la sessió d’espais públics per a la realització d’aquestes iniciatives en el marc de la ciutat.

☞ Desde la regidoria de participació ciutadana en col∙laboració amb la regidoria de les dones o d’igualtat, es garantirà la participació d’aquestes en les assemblees, reunions i demes activitats organitzades per a planificació i pressa de decisió de la ciutadania en la política local.

☞ Programació de tallers i dinàmiques d’empoderament de les dones per a motivar i facilitar la participació i el lideratge polític.

Violència econòmica

☞ Pressupostos participatius i amb perspectiva de gènere els quals diferencien el impacte del pressupost per raó de gènere i sexe, amb l’objectiu de identificar i atendre les diferents necessitats, interessos i realitats dels homes i les dones d’Alcoi, reconeixent així les desigualtats existents i aportant els recursos necessaris per a la transformació. Aquesta metodologia de treball s’aplicarà a totes les àrees de govern municipal.

☞ En els plecs de condicions administratives de tot concurs públic de contractació de l’Ajuntament d’Alcoi es dotarà amb X punts totes aquelles empreses amb plans d’igualtat.

☞ Augment de l’ajuda a les famílies (de un 1% a un 5% mínim) per tal de fer front l’increment de la feminització de la pobresa a la ciutat d’Alcoi.

Violència simbòlica

☞ L’ Ajuntament d’Alcoi no col∙laborarà, ni organitzativament ni econòmica, amb cap associació, entitat, empresa o organisme que discrimine a les persones per raó de sexe, gènere u orientació sexual (LGTB fòbia).

☞ Foment d’una educació en la pluralitat, oberta i respectuosa amb totes les formes de viure l’afectivitat, la sexualitat i la família.

☞ Als currículums dels centres d’ensenyament públics (des d’infantil fins a batxiller) es promourà mitjançant tallers, campanyes i treball d’aula una educació sense sexisme, racisme o homofòbia.

☞ Redacció d’un pla contra la discriminació per raó de sexe i orientació sexual als centres escolars, que promourà mitjançant tallers, campanyes i treball d’aula una educació sense sexisme, racisme o homofòbia. Es coordinarà

per les institucions locals i s’impartirà per entitats i col∙lectius de LGTB per desenvolupar el coneixement de la diversitat sexual, així com erradicar l’assetjament escolar que patixen les i els adolescents.

☞ Prevenir per a eradicar la violència de gènere als centres educatius, les associacions de veïns i les associacions locals.

☞ Es promourà des de la regidoria de les dones o d’igualtat un servei municipal integral per a les dones que es dediquen al treball sexual. Aquest aportarà suport jurídic davant les situacions d’explotació sexual i accés a la sanitat, així com vies de formació professional i d’inserció laboral per a les dones que desitgen abandonar la prostitució.

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies