També estem a les xarxes socials
 
Els comptes clars

A aquesta pàgina presentem tot allò referent al finançament i comptabilitat de Guanyar Alcoi atenent al punt dos del Codi Ètic: Finançament, transparència i gestió de les despeses, fiscalització i rendició de comptes.

Podeu trobar informació concreta als diferents apartats:

 

 

ESTEM EN CONTACTE