També estem a les xarxes socials
 
Carril bici a Alcoi

Índex:

Tria als enllaços en roig a quin apartat vols anar:

1. Antecedents

3. Per què creiem que s’ha fet malament?

– Sobre el Pla de Mobilitat Sostenible – Falta d’informació
– Diferents tipus de vies ciclistes (carril bici, ciclocarrils, …) – Incompliment del Pla de mobilitat
– Sobre els pressupostos participatius

 

2. Per què és positiva la introducció d’un carril bici a Alcoi?

4. Dubtes

– Beneficis – Dificultat per anar en bici a Alcoi?
– Propostes de Guanyar Alcoi al respecte del carril bici – I la pèrduda d’aparcaments? Demanda induïda
– Impost de circulació?

 

1. Antecedents:

 • Sobre el Pla de Mobilitat Sostenible

Els Plans de Mobilitat Sostenible són els documents que fan un diagnòstic local per conéixer les pautes de mobilitat a cada localitat i així proposar les millores necessàries sobre les diferents maneres de transport, a la recerca d’un major benefici social i un menor impacte mediambiental.

En Alcoi tenim un Pla de Mobilitat Sostenible que es va presentar a finals de 2013, va tenir diverses modificacions posteriors i es va incloure finalment a la part estructural del Pla General d’Ordenació Urbana.

Ací es pot visitar la pàgina dedicada al PGOU a la web de l’Ajuntament.

Ací es pot descarregar el Pla de mobilitat sostenible complet.

Si ens referim a les vies per ciclistes, el Pla de Mobilitat Sostenible d’Alcoi inclou diversos plànols on apareixen definides les diferents vies per a ciclistes. Ací

Indicació de les vies per ciclistes al Pla de Mobilitat Sostenible d’Alcoi 1/2 (Fer clic per ampliar)

Indicació de les vies per ciclistes al Pla de Mobilitat Sostenible d’Alcoi 2/2 (Fer clic per ampliar)

 

 • Diferents tipus de vies ciclistes (carril bici, ciclocarrils, …)

A l’hora de parlar dels diferents mecanismes per promoure l’ús de la bicicleta a la ciutat apareixen moltes vegades els termes “carril bici” o “ciclovia” i “ciclocarril”o “ciclocarrer”. Inclús podem parlar també de “voreres bici”. Mirem d’explicar a continuació els diferents termes perquè no hi haja confusió.

A l’hora de classificar les vies per a ciclistes podem diferenciar les vies que s’executen en vies separades de la calçada, que són exclusives per a ciclistes d’aquelles que es fan en vies compartides en les quals els ciclistes conviuen amb altres.

En vies separades:

 • Carril bici o ciclovia

Són totes aquelles vies ciclistes reservades exclusivament per a les bicicletes. Estan segregades de la calçada que és on circulen els vehicles motoritzats.

Es considera que són necessaris quan hi ha una diferència de velocitat entre el carril bici i el cotxe, quan hi ha una pendent ascendent o quan hi ha elevada intensitat de tràfic.

Exemple de carril bici

En vies compartides:

Ciclocarril

Un ciclocarril és un carril d’una calçada amb diversos carrils per sentit, limitat a 30 km/h i amb preferència ciclista. Aquest carril serà el que està més a la dreta. El carril és compartit, els cotxes poden circular per ell però han de respectar la velocitat màxima i respectar la preferència ciclista. Les bicicletes poden circular pel centre del carril, ocupant-lo íntegrament, i per ser avançades pels vehicles de motor, aquests han de procedir a realitzar un avançament en tota regla, canviant al carril contigu a l’esquerra i deixant àmplia distància lateral de separació.Els ciclistes tenen dret a realitzar canvis de carril si la circumstància ho requereix.

L’objectiu de limitar la velocitat és reduir la diferència de velocitat entre els motoritzats i les bicis i fomentar una coexistència més segura en la calçada de tots els vehicles.

La senyalització no està normalitzada i a la calçada poden aparéixer les indicacions de limitació de velocitat, línies discontínues roges paralel·les al sentit de la marxa, fletxes que indiquen el carril compartit i que les bicis aniran pel centre del carril i símbols de bici. Els senyals verticals estan composats pel senyal de 30 Km/h màxim al costat de la denominació “ciclocarrer” amb el símbol de la bici.

Exemple de ciclocarril

 

A Alcoi s’han començat a instal·lar alguns ciclocarrils, com al polígon de Cotes Altes, però sense continuitat entre ells i amb una senyalització poc clara.

Ciclocarril a Alcoi, al polígon de Cotes Altes

 

Ciclocarrer:

És un carrer unidireccional limitat a una velocitat màxima de 30 km/h, en la qual les bicicletes tenen preferència. Açò no vol dir que la resta de vehicles de la via no puguen transitar per la mateixa. Aquesta limitació de velocitat permet que la bici compartisca l’espai, a una velocitat menor que 50 Km/h. S’actua com a un ciclocarril però en aquest cas ocupa l’unic carril del carrer.

Exemple de ciclocarrer a Alacant

En Alcoi, al Pla de Mobilitat Sostenible apareixen diversos ciclocarrers, marcats com a “Ciclovia (30km/h)”.

 

Vorera bici:

 

 

La senyalització que presenten no està normalitzada. En ciutats com València o Reus les marques horitzontals es basen en dues línies discontínues paral·leles roges i símbols de la bici. Els senyals verticals estan compostes pel senyal de 30 Km/h màxim al costat de la denominació “*ciclocalle” amb el símbol de la bici.

 

 

acera bici?

 

se li lleva espai als vianants, més fàcil d’implementar, ha d’haver voreres

 

 

 

 

/////////

Prova 2

Prova1

 

index

Un ciclocarril és un carril de la calçada en el qual específicament coexistiran les bicicletes amb altres automòbils, amb la particularitat que la velocitat màxima de circulació és inferior.

Un ciclocarril es reconeix per les marques viàries que es pinten en el mateix (ho veiem en la fotografia que encapçala aquest article) amb un límit de velocitat de 30 km/h, una bicicleta i dues *chevrones d’angle obert, denominats sharrows (de *share, compartir, i *arrows, fletxes). És el carril més a la dreta dels disponibles al carrer.

En un ciclocarril els automòbils no poden circular a la mateixa velocitat que en la resta dels carrils del carrer o avinguda, en general en ciutat és 50 km/h, sinó que han de circular com a màxim a 30 km/h. Això és així perquè la diferència de velocitat entre les bicis i altres vehicles siga menor, i no resulte tan perillós.

De la mateixa manera les bicicletes poden circular pel centre del carril, ocupant-ho íntegrament, i per ser avançades pels vehicles de motor, aquests han de procedir a realitzar un avançament en tota regla, canviant al carril contigu a l’esquerra i deixant àmplia distància lateral de separació.

En carrers estrets d’un sol sentit i un sol carril, aquest tipus de carril de coexistència per a bicicletes es denomina ciclocarrerporta la mateixa marca vial i s’usa en les mateixes condicions.

 

 • Sobre els pressupostos participatius

A finals de novembre del 2016, en la campanya per als pressupostos participatius per al 2017, va resultar com a proposta més votada l’anomenada “Introducció de carril bici en la ciutat”. Els qui la van votar no sabien més detalls d’aquesta proposta, ja que no existia cap altra indicació pública que explicara en què consistia concretament: què, com i on anava a fer-se si aquesta proposta resultava triada.

La proposta portava associada un pressupost (45.000 €), així que la possible actuació s’havia de tenir concretada. Però allò que es volia fer no es va explicar més detalladament, siga per peresa dels qui ens governen en explicar millor la proposta o per algun interés a ocultar què es pretenia i poder anar planificant sobre la marxa.

El 27 de desembre del 2017, més d’un any després que es votara aquesta proposta, l’Ajuntament anunciava que s’havia aprovat el carril bici entre Cotes Baixes i el Viaducte i indicava que aquest projecte fou el més votat als pressupostos participatius de 2017. Però la decisió d’on i com s’havia d’introduir el carril bici la prengueren solament des del Govern.

El Govern no hauria d’excusar-se en que la proposta va ser triada als pressupostos participatius, perquè a pesar que no portaven cap proposta sobre el tema als a banda dels beneficis que aportarà a la ciutadania en general, la introducció del carril bici ja venia indicada al Pla de mobilitat que ells mateixa van aprovar.

Tornar a l’índex

2. Per què és positiva la introducció d’un carril bici a Alcoi?

 • Beneficis

* Aire més net i saludable:
Reduïnt l’ús dels mitjans de transport contaminants, (que els cotxes contaminen és un fet) s’afavorirà un aire més net, es reduiran les partícules en suspensió i per tant els efectes nocius sobre la salud, com deterioració dels sistemes respiratori i cardiovascular, alteració dels sistemes de defensa de l’organisme, danys al teixit pulmonar i inflamacions que poden provocar malalties com asma o carcinogénesis i mortalitat prematura.

Açò que pot semblar una exageració o una alarma innecessaria no ho és.

S’han fet estudis a diverses ciutats, com Madrid, Saragossa o Santader on es demostra que l’augment de contaminació està relacionat amb les malalties respiratòries i on es veia que els pics de contaminació coincidien amb un augment dels ingresos hospitalaris urgents per malalties respiratòries. Però no només això, un estudi realitzat a l’Hospital Universitari de Canàries a Santa Cruz de Tenerife relacionava certs contaminants a l’aire amb malalties cardiovasculars coincidint també els pics de contaminació de certes partícules amb l’augment d’ingressos per insuficiència cardiaca i síndrome coronari agut.

http://www.eldiario.es/madrid/alta-contaminacion-afecta-pulmones-Madrid_0_473502958.html

Les veïnes i veins d’Alcoi només han de pensar quanta gent coneixen ara amb problemes respiratoris com asma o al·lergies i, si tenen una edat suficient i poden, que ho comparen amb quanta gent amb aquestos problemes coneixien quan els cotxes no dominàven la ciutat.

 

* Ciutat més tranquila:
La reducció de l’ús dels vehicles a motor de combustió proporcionarà un ambient amb uns nivells de soroll més baixos. I és que el 80% de la contaminació acústica prové del tràfic. Si reduïm el tràfic les molèsties per sorolls quan passegem pels carrers seran menors, podrem parlar tranquilament amb els nostre. I quan estiguem a casa també, el descans serà major. Quan vinga el bon temps es podran dormir siestes tranquilament amb les finestres obertes. Però no només això, es reduiran les patologies derivades del soroll com insomni, l’estrés i la sordera.

Els més beneficiats de tots aquests beneficis en la salut serà precisament la població més vulnerable com els malalts, infants i gent gran. Només per açò ja ens sembla un imperatiu moral actuar sense més dilacions.

 

* Estalvi de temps, diners i augment de l’eficiència:
Els cotxes són una forma molt poc eficient per transportar a la gent. Segons estudis, en un carrer gran molt transitat poden moure’s unes 4.400 persones per hora en cotxes. En canvi al mateix carrer podrien moure’s 52.000 persones en transport públic en el mateix lapse de temps.

De la mateixa manera disminuirien els embussos, es passaria menys temps als cotxes, amb la disminució del mal humor i temps perdut. Els desplaçaments necessaris en vehicle particular o els del transport professional serien més ràpids i els vehicles d’emergències arribarien més ràpidament també en haver de sortejar menys trànsit.

I tot açò a més amb un consum menor d’energia i per tant també econòmic en reduïr a banda de les despeses de combustible també les derivades en manteniment del vehicle, impostos i segurs, en necessitar menys cotxes.

 

 • Propostes de Guanyar Alcoi respecte al carril bici

A Guanyar Alcoi tenim clar que la promoció de la mobilitat sostenible ha de ser un objectiu a assolir. I no perquè estiga de moda o siga un capritx nostre, sinó perquè ens aportaria molts avantatges, tals com tenir un aire més net, millorar la salut en reduir la incidència en malalties respiratòries, però també un augment de la salut en promoure l’exercici físic. A més tindríem una ciutat més tranquil·la amb menys sorolls, es descongestionaria el tràfic, tenint menys embussos i menys problemes d’aparcament. I tot açò està avalat per nombrosos estudis des de fa molts anys i al llarg de tot el món.

Sembla que a Alcoi no hi ha massa gent que utilitze la bicicleta per desplaçar-se, i també existeix la creença que Alcoi no és apta per a bicicletes, per la seua orografia, o el clima.

En les passades jornades d’Smart Cities que van tenir lloc a l’Àgora els dies 14 i 15 de febrer els experts que van participar van parlar de la necessitat de desterrar la idea que a Alcoi no es pot utilitzar la bicicleta per la seua orografia. Els recorreguts principals entre barris, en la seua major part, no tenen grans desnivells, llevat algunes zones concretes. És veritat que hi ha desnivells però, per exemple, des del pont de Cervantes fins al final de Joan Gil Albert es pot creuar la ciutat sense pendents massa exagerades.
En aquest congrés també es parlava de la necessitat de la introducció de bicicletes elèctriques amb pedalada assistida que milloren aquesta situació.

I és que si no hi ha massa gent que utilitza la bicicleta és potser perquè fins ara no se li ha estat posant massa fàcil. Introduint carrils bici dedicats es crea un “efecte de crida” que convida a gastar la bicicleta com a mitjà de transport. Aquells que no s’han decidit a gastar la bicicleta poden tenir menys por per compartir la via amb els cotxes i els ciclistes menys experimentats o els xiquets poden anar en bici amb més seguretat i tranquil·litat de no trobar-se al costat un vehicle a motor.

A banda d’implantar carrils bici açò s’ha de facilitar no només implantant carrils bici sinó també d’altres formes i des de Guanyar Alcoi repetim que ho tenim clar.

Al nostre programa electoral ja incloíem la promoció de la mobilitat sostenible, amb carrils bici entre altres mesures, i hem seguit fent propostes referides a la promoció de la mobilitat en bicicleta com la demanda d’instal·lació de diversos aparcaments de bicis per tota la ciutat, la introducció d’ajudes per adquirir bicicletes elèctriques o normals a comerços locals i la implantació d’un servei públic de bicicletes, coses que vam demanar a setembre de 2016, se’ns va dir que es faria i a març de 2018 encara no s’ha realitzat res.

Tornar a l’índex

 

3. Per què creiem que s’ha fet malament?

 • Falta d’informació

La qüestió que sembla més obvia és que hi ha hagut una informació deficient per part del Govern. Primer cap a la resta de grups de l’oposició, que ens hem d’assabentar del que farà el Govern per la premsa i si no fem preguntes a les comissions informatives, no són capaços d’informar per ells mateixos de molts assumptes.

Però més important encara una falta d’informació cap a la ciutadania. Segons el Govern es van realitzar un parell de reunions amb l’Associació de veïns de la Zona Nord però el cert és que la informació no ha arribat a la ciutadania en general creant dubtes durant les obres i alimentant la polèmica.

I és que veiem que sempre passa el mateix: primer no s’informa detalladament, aquesta desinformació provoca la polèmica, a les xarxes es transmet tot de forma molt ràpida, el PSOE tarda a respondre, algun partit emet alguna queixa, des del govern es critica perquè són queixes sense fonament o de “pura ciencia ficción” com es va arribar a dir en aquest cas i finalment, quan les obres van acabant-se el Govern del PSOE trau pit dient que ells tenien raó i que tot s’ha solucionat.

No informen perquè no són capaços?, o ho fan a propòsit? O fan per ignorància i incapacitat o per interés propi?

 

 • Incompliment del Pla de mobilitat

La segona qüestió per la qual creiem que s’ha fet malament, a banda de la desinformació és una altra qüestió no menys important. Tots els grups estem d’acord en que és molt important planificar les accions amb temps i previsió per saber després exactament com anar actuant.

Doncs bé, el 2014 es va aprovar un pla de mobilitat que després, amb modificacions es va incloure a la part estructural del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). En aquest pla es parlava de la introducció del carril bici com una necessitat, no només és qüestió dels pressupostos participatius, que l’únic que han fet és prioritzar una actuació que el Govern no ha volgut prioritzar abans, i també es marcava per on haurien d’anar els carrils bici quan s’anaren implantant. I ara, a l’hora d’actuar el Govern del PSOE fa els carrils bici per un altre lloc. Al Pla de mobilitat, no hi havia indicat cap carril bici ni per l’Av d’Andalusia ni pel c/ Ferran el Catòlic.

Al nostre prec de setembre de 2016 entre altres coses demanàvem: “Per a fomentar l’ús de les bicicletes és necessari que les ciutats disposen d’una bona xarxa de carril bici i ciclovies. Així com es contempla en el pla de mobilitat per a Alcoi, per la qual cosa demanem que totes les obres i actuacions que es realitzen en les vies públiques tinguen en compte aquest pla i es realitzen d’acord a ell.”

Aquest prec es va aprovar per part del Govern, així que a banda de faltar-li a la resta de grups obviant el Pla de Mobilitat aprovat per tots també ens han faltat a nosaltres per partida doble. Una vergonya.

I clar, jo puc pensar que és un capritx del PSOE, supose que almenys la Policia i els tècnics hauran tingut alguna cosa a dir, però aleshores, és que el pla de mobilitat no estava consensuat també per la Policia i els tècnics quan es va aprovar? A mi em sembla molt greu que primer se li vulga donar molta importància al PGOU però després per unes raons que desconeixem s’actue sense fer cas a aquestes planificacions sense informar a ningú. Sembla que a aquest Govern no li valen els plans, perquè no només li han fet cas omís ací. És que per exemple, al Pont de Sant Jordi estava marcat també que havia d’haver un carril bici, des de Guanyar Alcoi ho vam proposar abans de definir el projecte, però després tampoc no s’ha fet gens de cas i s’ha realitzat la reforma sense tenir en compte els plans que s’havien aprovat per tots.

De nou plantege el dubte, ho han fet per ignorància o per interessos propis?

Tornar a l’índex

 

4. Dubtes

 • Dificultat per anar en bici a Alcoi?

Els carrils bici exclusius ens donen la possibilitat de poder desplaçar-nos en bici de manera més segura. Des de Guanyar Alcoi es creu que aquest ha de ser l’inici d’un canvi de model de la nostra ciutat, la reducció del trànsit particular i una aposta ferma per la mobilitat sostenible.

Per a aconseguir aquest objectiu no és suficient amb uns quants metres de carril bici, s’ha de treballar per donar prioritat al vianant, amb la pacificació del trànsit a zones de la ciutat i la inversió en transport públic sostenible; en definitiva, posar en pràctica les recomanacions i reptes que es van plantejar en les recents jornades Smart City.

A aquestes jornades es va parlar de la necessitat de desterrar la idea que a Alcoi no es pot utilitzar la bicicleta per la seua orografia. Els recorreguts principals entre barris, en la seua major part, no tenen grans desnivells, llevat algunes zones concretes. També s’ha de tindre en compte la implantació de les bicicletes elèctriques que incorporen sistemes amb ajuda a la pedalada Per tant, lluny de la creença popular que a Alcoi no es pot anar en bici, és totalment viable la circulació amb bicicleta per la nostra ciutat, podent fer ús d’aquest transport a qualsevol edat.

 

 • I la pèrduda d’aparcaments?

Trànsit degut als aparcaments:
Els estudis demostren que de mitjana, el 30% del trànsit a les ciutats és conseqüència que la gent estiga buscant un lloc per estacionar-se. Hi ha carrers del centre on la gent només passa quan busca aparcament, creant una espècie de circuits plens de cotxes donant voltes sense anar a cap lloc, només buscant aparcament. Per tant, una forma de reduir el trànsit de cotxes seria reduint els aparcaments dispersos i crear aparcaments disuasoris.

_________

El pla que ens ha costat 30.000 € encarregat per la Mesa del centre “Estrategia de reactivación socioeconòmica para el Centro Histórico de Alcoy” (perquè està només redactat en castellà) marca unes línies a seguir a les actuacions al Centre d’Alcoi.

A la pàgina 100, parlant dels “Aspectos clave en la actuación de espacios comerciales urbanos.” indica el següent en l’apartat de Disseny urbà: “Propiciar un diseño urbano vinculado a la movilidad, que FAVOREZCA EL USO PEATONAL FRENTE AL MOTORIZADO”

En la mateixa pàgina, a l’apartat d’Accessibilitat i movilitat diu:
“Eliminación progresiva del estacionamiento en superfície”,
“Incentivación del uso de transportes públicos, colectivos y no contaminantes”
i també: “Fomento del uso de la bicicleta”.

_______

 

Aparcaments Escultor Ridaura

(imatge)

Si la polèmica ve donada pels aparcaments: Proposta per augmentar el nombre d’aparcaments: Donat que al carrer Escultor Ridaura, ara només té un sentit es podria estudiar, veient que l’ample del carrer sembla suficient, que s’habilitara un costat de la calçada per a aparcaments en línia i un altre per a aparcaments en bateria. Potser seria més adequat deixar els aparcaments en línia a la dreta, en el sentit de muntada, que té més zones amb contenidors i a l’esquerra posar aparcaments en bateria. D’aquesta forma hi hauria més aparcaments

_____________

Demanda induïda

Fenòmen que es dona quan després d’augmentar el suministre d’un bé es consumeix més. Aplicant-ho al tema que tractem si augmentes el nombre de carrils augmentarà el tràfic, i de la mateixa manera si augmentem el nombre de places d’aparcament al Centre crearà un efecte de crida que farà que més cotxes vinguen al Centre.

Porta estudiant-se des dels anys 30 i corroborant-se en tots els estudis posteriors que s’han realitzat.

S’ha d’optar per mesures valentes que posen fi a les autopistes urbanes, reduïsquen la velocitat, s’aproven plans de prioritat residencial, eliminen places d’aparcament, milloren el transport públic, faciliten l’ús de la bicicleta i estenguen les zones per als vianants, entre altres. Mesures que, en definitiva, impliquen una dràstica reducció de l’ús de l’automòbil a les nostres àrees urbanes i metropolitanes, mentre s’impulsa la marxa a peu, amb bicicleta i en transport públic.

Aconseguir aquest objectiu requereix compromís i voluntat institucional. Cal posar fi a les receptes del passat que han dissenyat les nostres ciutats només per als cotxes.

 

 • Però no paguem ja un impost de circulació?

No, l’impost de circulació no genera cap dret.
I pel qual tinga dubtes que es mire la llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Els impostos no generen drets directes.

Tornar a l’índex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===============================

2- Perquè creiem que s’ha fet malament? A causa d’una informació deficient

 

Ahir Raül Llopis, a una altra tertúlia comentava que clar, que ara doncs haurien d’informar de tot detalladament abans de fer-ho perquè no s’enfadara ningú. I ho deia com si creguera que no és la seua funció informar a la ciutadania, com si no entenguera que és precisament això el que s’ha de fer. Però des d’un primer moment, no al cap de tres anys de legislatura. I és que si en general no s’ha informat de tot detalladament fins ara i posant interés en el fet que arribe a la gent és perquè no creuen que ho hagen de fer, els sembla innecessari. I això vol dir que no els interessa tenir una ciutadania ben informada, ells sabran per què.

 

 

———————————– NO ———————–

Si la polèmica ve donada pels aparcaments: Proposta per augmentar el nombre d’aparcaments: Donat que al carrer Escultor Ridaura, ara només té un sentit es podria estudiar, veient que l’ample del carrer sembla suficient, que s’habilitara un costat de la calçada per a aparcaments en línia i un altre per a aparcaments en bateria. Potser seria més adequat deixar els aparcaments en línia a la dreta, en el sentit de muntada, que té més zones amb contenidors i a l’esquerra posar aparcaments en bateria. D’aquesta forma hi hauria més aparcaments

=============

 

 

 

 

Antecedents:

 • Sobre el pla de mobilitat
 • Carrils bici i ciclocarrils
 • Sobre els pressupostos participatius

Per què és positiva la introducció d’un carril bici a Alcoi?

 • Beneficis
 • Propostes de Guanyar Alcoi al respecte del carril bici

Per què s’ha fet malament?

 • Falta d’informació
 • Incompliment del Pla de mobilitat

Dubtes

 • Dificultat per anar en bici a Alcoi?
   • Demanda induïdaI la pèrduda d’aparcaments?
 • Impost de circulació?

 

 

 

 

 

Carril bici o ciclovia

Las ciclovías son espacios reservados exclusivamente para el tránsito seguro de bicicletas a un lado de las calles

Quan és necessari un carril bici?
Vaja pregunta! Si la fem davant un grup qualsevol de ciclistes segur que trobem respostes molt variades, des dels quals reclamen carrils per tots els carrers de la ciutat, als quals et diran que no volen ni sentir parlar de carrils bicis perquè ells circulen per la calçada fins a en la M-30. En general, els extremismes mai són bons.

Vaig a donar-vos la meua opinió personal sobre quan és necessari un carril bici, deixant per a un altre article els detalls de com hauria de ser aqueixa infraestructura ciclista.

En principi (i sempre segons la meua opinió), perquè siga necessari un carril bici han de donar-se conjuntament aquestes tres variables:
1. Diferència de velocitat entre la bici i el cotxe
2. Pendent ascendent
3. Elevada intensitat de tràfic

 

 

 

 

En la tipologia d’infraestructures ciclistes existeixen moltes i variades opcions. Popularment es reconeix a un “carril bici” com tota aquella via ciclista exclusiva per a la bici, segregada de la calçada que és on circulen els vehicles motoritzats. Les vies ciclistes de tipus “vorera bici” són les que se situen en la vorera per als vianants o la sendes ciclista, que són aquelles que pel seu traçat i ubicació el seu ús és exclusiu ciclista o compartit com seria l’anell verd.

 

 

 

 

 

xxxxxx

Vies reservades:

Serien aquelles víes

xxxxx

 

 

 

 

Com que tenen un espai reservat s’augmenta la seguretat mentre es circula pel carril bici.

 

 

 

 


 

 

Alguns avantages:

– La inversió és relativament reduïda.

– La seua execució és ràpida.

– S’augmenta la seguretat en ser menor la diferència de velocitat entre els motoritzats i les bicis.

– Calma el tràfic i disuadeix als conductors de cotxes d’utilitzar eixos carrers per ser més “lents” i no tenir prioritat en ells.

Però també hi ha alguns desavantatges: Si s’assenyalen aquests carrers com a “preferents” per a les bicicletes i no com a “itineraris recomanats”, aleshores fora d’aquests carrers els conductors de cotxes poden “sentir” prioritat sobre les bicis, quan tenen els mateixos drets i deures. Es requereix una gran xarxa d’aquest tipus de carrer que resolga el major nombre de trajectes. Si la proposta de la DGT de limitar a 30 km/h tots els carrers unidireccionals i bidireccionals amb un sol carril per sentit de les ciutats tira endavant la senyalització i preferència no tindria molt sentit i suposaria una despesa perduda en senyalització.

 

ESTEM EN CONTACTE